Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 49. (1962)

1962 / 1–4. füzet

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szak­osztályának folyóirata. Megjelenik évenként egy kötetben. Csak azok a cikkek nyernek a folyóiratban elhelyezést, melyek anyaga — előadás alakjában — az Állattani Szakosztály egyik ülésén elhangzott. Az Állattani Közlemények szer­kesztősége kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kézirataikat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: DB. ANDBÁSSY ISTVÁN, Budapest VIII., Puskin utca 3. Egyetemi Állatrendszertani Intézet A kéziratok két gépelt példányban küldendők, oldalanként 25 — 30 sorral, tipizálás nélkül. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön lapon kérjük mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme az egy nyomtatott ívet lehetőleg ne haladja meg. Az általános bevezetés és az irodalmi hivatkozások szövege a lehető legrövidebb legyen, a mellékelendő ábrák száma is a legszükségesebbekre korlá­tozódjék. Az irodalomjegyzékbe is csak a legszükségesebb címeket vegyük be; annak alakjára nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden közleményhez rövid — legfeljebb egy gépelt oldal terjedelmű — összefoglalás is mellékelendő, az idegennyelvű kivonat számára. A szerzők az Állattani Közlemények-hen megjelent cikkeikről 100 kiilün­lenyomatot kapnak.

Next

/
Thumbnails
Contents