Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 50. (1963)

1963 / 1–4. füzet

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szak osztályának folyóirata. Megjelenik évenként 4 füzetben. Csak azok a cikkel nyernek a folyóiratban elhelyezést, melyeknek anyaga — előadás alakjában — az Állattani Szakosztály egyik ülésén elhangzott. Az Állattani Közlemények szer­kesztősége kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kézirataikat az illető előadás elhangzása ntán lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr. Andrássy István, Budapest, VIII. Puskin u. 3. Egyetemi Állatrendszertani Intézet A kéziratok három gépelt példányban küldendők, oldalanként 25—30 sorral, tipizálás (aláhúzás) és egyéb bejelölés nélkül. Az esetleges megjegyzések, kívánalmak külön lapra írva melléklendők. Az egyes cikkek terjedelme az egy nyomtatott ívet lehetőleg ne haladja meg. Az általános bevezetés és az irodalmi hivatkozások szövege a lehető legrövidebb legyen; a mellékelendő ábrák száma is a legszükségesebbre korlátozódjék. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pausz-papírra készített vonalas tusrajzok (ceruzarajzok nem), vagy fényképek esetében reprodukcióra alkalmas pozitívok (negatívok nem). Az irodalom-jegy­zékbe is csak a legszükségesebb címeket vegyük be; ennek alakjára nézve a jelen kötet irodalom-jegyzékei az irányadók. Minden közleményhez egy rövid — legfeljebb egy gépelt-oldal terjedelmű — összefoglalás is mellékelendő, az idegennyelvü kivonat számára. A szerzők az Állattani Közlemények-heti megjelent cikkekről 100 kiilön­Icnyomatot kapnak.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents