Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 53. (1966)

1966 / 1–4. füzet

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szak­osztályának folyóirata. Megjelenik évenként 4 füzetben. Csak azok a cikkek nyernek a folyóiratban elhelyezést, melyeknek anyaga — előadás alakjában — az Állattani Szakosztály egyik ülésén elhangzott. Az Állattani Közlemények szer. kesztősége kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr. ANDHÁSSY ISTVÁN, Egyetemi Állatrendszertani Tanszék, Budapest, VIII., Puskin u. 3. A kéziratok két gépelt példányban küldendők, oldalanként 25—30 sorral, tipizálás (aláhúzás) nélkül. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön lapra írva kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme az egy nyomtatott ívet nem haladhatja meg. Az általános bevezetés és az irodalmi hivatkozások szövege a lehető legrövidebb legyen; a mellékelendő ábrák száma is a legszüksé­gesebbekre korlátozódjék. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pausz-papírra készített vonalas tusrajzok vagy fényképek esetében reprodukcióra alkalmas pozitívok. Az irodalomjegyzékbe is csak a legszükségesebb címeket vegyük be; ennek alakjára nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden közleményhez rövid összefoglalást is kell mellékelni, az idegen nyelvű kivonat számára. A szerzők az Állattani Közleményekben megjelent cikkeikről 100 külön­lenyomatot kapnak.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents