Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 55. (1968)

1968 / 1–4. füzet

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosz­tályának folyóirata. Megjelenik évenként egy kötetben. A folyóiratban csak azok a cikkek közölhetők, melyeknek anyaga — előadás alakjában — Az Állat­tani Szakosztály egyik ülésén elhangzott. Az Állattani Közlemények szerkesztő­sége kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhang­zása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: DB. ANDRÁSSY ISTVÁN, ELTE Állatrendszertani Tanszék, Budapest, VIII. Puskin u. 3. A kéziratok két gépelt példányban küldendők, oldalanként 25 — 30 sorral tipizálás (aláhúzás) nélkül. Az esetleges megjegyzéseket, szedési kívánalmakat külön lapra írva kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatott ívet nem haladhatja meg. Az általános bevezetés és az irodalmi hivatkozások szövege a lehető legrövidebb legyen. Az ábrák lehetnek fehér kar­tonra vagy pausz-papírra készített vonalas tusrajzok, vagy fényképek esetében reprodukcióra alkalmas, éles pozitívok. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid össze­foglalást is kell mellékelni, az idegen nyelvű kivonat számára. A szerzők az Állattani Közleményekben megjelent cikkeikből 100 kiilön­lenyomatot kapnak.

Next

/
Thumbnails
Contents