Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 58. (1971)

1971 / 1–4. füzet

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyóirata. Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben. A folyóiratban csak azok a cikkek közölhetők, amelyek tartalmáról a szerző az Állattani Szakosztály egyik ülésén beszámolt. Az Állattani Közlemények szerkesztősége kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr. ANDHÁSSY ISTVÁN, ELTE Állatrendszertani Tanszék, Budapest, VIII. Puskin u. 3. A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25 — 30 sorral (ritka sorközzel gépelve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kell elkészíteni. Az esetleges megjegyzéseket, szedési kívánalmakat külön lapra gépelve kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatott ívet nem haladhatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pausz­papírra készített vonalas tusrajzok, illetve fényképek esetében reprodukcióra alkalmas, éles pozitívok. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irány­adók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást is kell mellékelni az idegen nyelvű kivonat számára.

Next

/
Thumbnails
Contents