Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. március (19. évfolyam, 9-12. szám)

1977-03-05 / 9. szám

amerikai-kanadai m Magyar Elet cAmeticaii* Canadiari finngariati ^ife AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE ARA: U.S.A. 35* TORONTO * MONTREAL ______CANADA 35*______ Vo l.l9.No.9.XIX.évf.9.szám. NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND★ DETROIT★ FLORIDA 1977. March 5. IZRAEL NEM KAP “VÁKUUM” BOMBÁT ID I AMIN MEGGYILKOLTATTA UGANDA ÉRSEKÉT A “UN" ÚJRA ELÍTÉLTE IZRAELT, US ÚJSÁGÍRÓT FOGVA TARTOTTAK CSEHSZLOVÁKIÁBA, “MEGKEZDTÉK A “SALT” TÁRGYALÁSOKAT, BAJ VAN A SZOVJET DIPLOMATÁKKAL, FENYEGETŐZIK A SZOVJET RENDŐRSÉG, ÚJ JUGOSZLÁV MINISZTERELNÖK, CARTER ÉS SAKHAROV LEVÉLVÁLTÁSA, HÁBURÚ VAGY BÉKE Winston Churchill 11. világháborúról írott emlékiratában találjuk a következő megállapítást: “Nemzetek között nem fegyverkezés miatt vannak ellentétek, hanem azért fegyverkeznek mert ellentétek vannak közöttük.” Ha visszaidézzük a 30-as évek leszerelési konferenciáit, melyek az akkori Népszövetség kibicelése mellett mentek végbe Genfben, azonnal kitűnik, hogy Churchill fenti mondatával mennyire fején találta a szöget. A genfi leszerelési konferenciák még ma is tartanának, ha a 11. világháború nem vetett volna NEKIK VÉGET. Fentiek után Carter elnök elhatározása, hogy dűlőre viszi a leszerelés problémáját a szovjettel, egyáltalán nem kecsegtet semminemű sikerrel. Eredményre csak akkor volna kilátás, ha a két nagyhatalom között megszűnnének az ellentétek. Erre viszont vajmi kevés kilátás van, mert Moszkva nem hajlandó feladni világuralmi törekvéseit, viszont Amerika sem akar ölhetett kézzel várni, hogy a szovjet ezt a célt “felszabadító háborúkkal” és egyéb diplomáciai áskálódásokkal elérje. Téves volna azonban azt hinni, hogy a meginduló tárgyalások nem fognak valamilyen megegyezéshez vezetni. Az ilyen megegyezés azonban csak ideiglenes lesz és a szovjet esetében csupán időnyerés célját fogja szolgálni. A SALT 1. megnevező alatt folyt tárgyalások is megegyezéshez vezettek és igy nem lesz meglepetés a most meginduló SALT 11. tárgyalásokat bezáró jegyzőkönyv szövege sem. Nem fogja ellenben a megegyezés semmiben sem érinteni az atomfegyverek teljes betiltását, melyet Carter elnök fog szorgalma fog szorgalmazni, mert a hivatalos szovjet haditerv szerint a következő háborút ők atomfegyverekkel akarják megvívni. Érthető okokból a szovjet nem óhajt olyan háborúba bocsátkozni, melyben csak atomnélküli fegyverek juthatnának szóhoz. Moszkva urai félnek fegyvert adni elégedetlen tömegeik kezébe, tartva attól, hogy azok egy adott pillanatban ellenük fordíthassák. A szovjet ellenkezése azon fog alapulni az atomfegyverek leszerelését illetően, hogy ezt nemcsak Amerika, hanem a többi atomfegyverrel rendelkező ország miatt sem teheti meg. Ilyen országok elég szép számmal vannak napjainkban: Kina, Anglia, Izrael, Franciaország és újabban India lépett az atomhatalmak sorába. Itt elsősorban Moszkva Pekingre gondol, mert Kina eddig még semmiféle nemzetköziegyezményt nem irt alá az atomfegyverkezés korlátozására. Ne tévesszen meg bennünket az, hogy diplomáciai jelentések szerint Moszkva hajlandó beleegyezni az atomfegyverkezés korlátozásába. Ez merő szovjet propaganda és csak azt a célt szolgálja, hogy az amerikai közvéleményt félrevezesse, azt a hitet keltve, mintha ők atomfegyverek nélkül óhajtanának verekedni egy új háborúban, mely viszont arra késztetné az amerikai kormányt, hogy csökkentse az atomfegyverkezés eddigi méreteit. A most következő hónapokban az újságok bő híradással fognak szolgálni a meginduló tárgyalásokról, de az egyetlen eredmény csak a résztvevő diplomaták napidijának Idi Amin újra a világsajtó érdeklődésének előterében áll. Ezúttal 3 gyilkossággal. Ez az. epizód azzal kezdődött, hogy Idi Amin újabb “tisztogató hadjáratot” indított azok ellen, akik résztvettek egy ellene elkövetett állítólagos puccsban. Azt állítja, hogy izraeli terroristák, Tanzánia elnöke és Uganda érseke, Janami Luwum álltak a “merénylet” hátterében. Kenyából érkezett hírek szerint Idi Amin több katonát kivégeztetett, akik “bevallották” a bűnüket. Meggyilkoltatta Uganda érsekét és saját kormányának 2 miniszterét, Erinayo Oryemát és Charles Oboth-Ofumbit. Amin szerint az érsek és a két miniszter autóbaleset következtében halt meg. A baleset oka az volt, hogy dulakodás támadt az autóban. Az érsek és a két miniszter “megtámadta” a katonákat, akik kihallgatásra kisérték őket. Így mondja ezt Idi Amin. Hozzáteszi, hogy ebben az esetben “Isten büntetéséről” van szó. Állításának igazolására boncolási jegyzőkönyvekre hivatkozik. Ezekkel kapcsolatban valami baj lehet, mert amikor Festő Kivengere, ugandai püspök jelentkezett, hogy átvegye a meggyilkolt érsek holttestét, a püspököt letartóztatták. E sorok írásakor semmit sem tudunk további sorsáról. Meddig fogják tűrni Amin garázdálkodását az afrikai államfők? És meddig fogja tűrni a civilizált világ? Hol varr most az UN “Emberi Jogok Bizottsága”? Itt lenne az ideje, hogy az Egyesült Államok képviselője, Mr. Young az UN közgyűlés elé vigye ezt az ügyet. ÚJ JUGOSZLÁV MINISZTERELNÖK. A repülőgép-szerencsétlenség következtében meghalt Dzemal Bijedic jugoszláv miniszterlnök helyébe Tito és a nyolctagú Államtanács egyhangúlag Veselin Djuranovicot ajánlotta. Az országgyűlési kinevezés csak formasági kérdés. Djuranovic jelenleg a montenegrói Kommunista Párt elnöke. Mint 16-éves diák, 1941-ben csatlakozott Tito partizán-mozgalmához. IZRAEL NEM KAP “VÁKUM BOMBÁT”. Lapunk hasábjain a múlt év októberében hirt adtunk arról, hogy Ford elnök engedélyezte az un. “vákum-bombák” szállítását Izrael részére. A Pentagon már akkor kifejezést adott az erre vonatkozó aggályainak. A repülőgépről ledobott vákum-bomba a föld felszíne felett bizonyos magasságban petróleum-szerű folyadékot fecskendez kb. 250 méter körzetben. Ez. a folyadék a bomba becsapódásának pillanatában lángralobban és elvonja a levegőt a környezetből. Hatása borzalmas. A légüres térben felrobban az érintett területen tartózkodó ember, állat tüdeje, gyomra, belei. Február 17-én Carter elnök visszavonta elődjének rendelkezését. Külügyminiszterünk, Mr. Vance, a most lezajlott közelkeleti útján közölte ezt Izrael kormányával. Carter elnök kijelentette, hogy ennek az embertelen fegyvernek szállítását küllőidre nem engedélyezi és mindent el fog követni, hogy az. US katonai erők se használják őket. AZ “UN” ÚJRA ELÍTÉLTE IZRAELT. Az “UN EMBERI JOGOK B1ZOJ I SÁG A” február 15-én 23 szavazattal 3 ellenében újra elitélte Izraelt a megszállt arab területen elkövetett kegyetlenségekért. Az “UN” első Izrael elleni határozata 7 évvel ezelőtt hangzott el és azóta minden évben megismétlődött. A határozat követeli a letartóztatott arab foglyok szabadlábra-helyezését. a tömegesen elpusztított, vagy elkobzott arab épületek, lakóházak jóvátételét. Ezzel a határozattal kapcsolatban a Nyugat-Európa-i államok képviselői tartózkodtak a szavazástól, az Egyesült Államok, Canada és Costa Rica képviselői ellene szavaztak. A javas latot Kuba, Ciprus, India, Nigéria, Pakisztán és Upper Volta, Jugoszlávia és Uganda delegátusai nyújtották be. «' ' i i ..... 1. Mrs Iréné SZATHMARY L:9.I8.977. 22W®. Lincoln Ave Chlcago.IL. 60614.

Next

/
Thumbnails
Contents