Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. június (19. évfolyam, 22-25. szám)

1977-06-04 / 22. szám

amerikai-kanadai « Magyar Elet cAmericati■ CanadiaiicHungaiíaiicLife AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN TH£ HUNGÁRIÁN LANGUAGE ARA: U.S.A. 35< Vol. 19.No.22.XIX.évf.22.szám. TORONTO ★ MONTREAL NEW YORK* CHICAGO*LOS ANGELES *CLEVELAND ★ DETROIT * FLORIDA CANADA 356 1977 June 4. SZUDÁN SZAKÍTOTT A SZOVJETTEL ROMÁNIAI KISEBBSÉGEK ÜGYE AZ ELNÖK ASZTALÁN, WASHINGTON PERLI DETROITOT, FÖLDRENGÉS-FELHŐ, ATOMSZÍV, SOKAT DOHÁNYOZNAK A MAGYAROK SINGLAUB TÁBORNOK “BŰNE” John K. Singlaub tábornokot, a koreai US erők vezérkari főnökét, visszarendelték Koreából. Az a bűne, hogy igazat mondott. Őszintén megmondta a véleményét: Ha az US földi erőket kivonják Dél-Koreából, előbb- utóbb kitör a háború. Nem ő az egyetlen, aki igy látja akoreai helyzetet. Ugyanezt állítja Vessey tábornok, a koreai US erők jelenlegi f őparancsnoka és ezen a nézeten van Richard G. Stilwell tábornok, a Koreában állomásozó US csapatok volt főparancsnoka. És igy látják a helyzetet sokan mások: politikusok, katonák és kisemberek. Katonai szemmel nézve a dolgokat, Singlaub tábornok elkövetett egy formai hibát: Május 1 ,-e után mondta ki az igazságot, amikor az már ellenkezett a Fehér Ház hivatalosan elfogadott nézetével és politikájával. Katonának nem szabad nyilvánosan ellenkezni a parancsnoka véleményével. Szolgálati utón jelenthette volna a véleményét, de az aligha jutott volna az Elnök asztalára. A koreai kérdés egyike a második világháború nyilt sebeinek. Megértjük Carter elnök törekvését, hogy be akaija hegeszteni ezt a sebet. Sajnos 32 év óta ez a seb elgennyesedett. Harminckét év óta Észak és Dél-Korea nem tudott megegyezni a békés együttélésben. Harminckét éve annak, hogy US csapatok biztosítják Dél Korea “függetlenségét”. A déliek lakossága és hadserege kétszer olyan nagy, mint az északiaké. Mégsem tudná megvédeni magát az északiak támadása ellen. Mi az oka ennek? Az, hogy Dél-Korea népe nincs megelégedve Park Chung Hee tábornok kormányával. Ugyanolyan helyzettel állunk szemben, mint annak idején Dép-Vietnamban. Elláttuk őket a legmodernebb fegyverekkel és az első nagyobb felszerelt dél-vietnami hadsereg. A Pentagon becslése szerint öt milliárd dollár értékű hadianyag ekrült az ellenség kezére. Nem fog-e ugyanaz megismétlődni Dél- Koreában? A washingtoni kormányok ( az előzőek és a jelenlegi) hibája, hogy kesztyűs kézzel bántak a dél-koreai korrupt kormányokkal. Beleestünk a régi hibába: Elfogadtunk szövetségesünknek egy olyan kormányt, amelyet a saját népe nem támogat. Singlaub tábornok többszörösen kitüntetett bátor és tapasztalt katona. A világháborúban gerillá kát képzett ki a francia arcvonal mögött. Kitüntették a Purple Heart-al. A háború vége Indokínában érte, ahol szintén gerillákat szervezett és képezett ki a japánok elleni harcra. A koreai háborúban megsebesült. Később kitüntették a Silver Star- al. Végigharcolta a vietnami háborút, majd a 8. Gyalog Hadosztály parancsnok-helyettese lett Németországban. A múlt év júliusában került újra Dél-Koreába, mint vezérkari főnök. Singlaub tábornokot formai hiba miatt áthelyezték. Végeredményben azonban hálás lehet neki Brown hadügyminiszter és Carter elnök is, mert felhívta figyelmüket egy végzetessé válható tévedésre. HALÁLSUGARAK Előző számunkban már jelentettük, hogy londoni forrásból származó hírek szerint, orosz fizikusok megtalálták a “halálsugarak” és a még halálosabb “cgarged partiele beams” (valószinüieg “rádióaktiv sugarag”) katonai felhasználásának nyitját. A “halálsugarak” lényegükben “feldúsított” lézersugarak, kis átmérőjű, nagyon erős fénysugarak. A “charged partiele beam” atom részecskékkel töltött sugár, amelynek pusztító ereje nagyobb területre terjed ki, mint a lézersugáré. Nem tudjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia milyen nevet adott, vagy fog adni, a “charged partiele beam”-nek. A következőkben “atomsugárnak fogjuk nevezni. A Pentagon szószólója szerint, amerikai részről is folynak kísérletek a halálsugarakkal, amelyek az 1980-as években mint katonai fegyverek is szerepet kaphatnak. Az atomsugarak kifejlesztése hosszabb időt fog igénybe venni. szólója nem nyilatkozott arról, hogy a szovjet fizikusok mennyire jutottak ezen a téren. Annyit elismernek, hogy “ők is folytatnak ilyen irányú kísérleteket”. A halál és atomsugarakról szóló híreket Gorge I. Keagen tábornok, az USAF (US Air Force) hírszerző osztályának volt főnöke, röpítette fel, január elején. Keagen tábornok szerint a szovjet atomsugár-kutatás annyira előrehaladt, hogy néhány éven belül felállíthatják a megfelelő védelmi és támadó hálózatukat. Ezek a sugarak felrobhathatják a céljukra tartó rakéták lövedékinek robbanófejét és igy megmenthetik a célokat az elpusztulástól. Azt azonban senki sem tudja, hogy a légkörben felrobbant atombombák kisugárzása nem okozhat-e kiszl lmithatatlan károkat Földünk bármely pontján. Egyelőre azt sem tudja senki, hogy a nagyméretű atomrobbanások nem pusztitják-e el a Földünket védő ózonréteget. Mindaddig, amig a Park kormány helyébe nem lép egy népszerűbb és demokratikusabb kormány, nagy kockázat sok milliárd értékű fegyvert szállítani a dél-koreai hadseregnek. Megismétlődhet a vietnami tragédia. SZUDÁN SZAKÍTOTT AZ USSR-EL Szudán kormánya kiutasította az ott tartózkodó 90 szovjet katonai tanácsadót, akik az 1968 és 1971 közötti fegyverszállításokkal kapcsolatban érkeztek oda. A szudáni kommunisták, 1971-ben elfogták Numeiri elnököt és megkísérelték átvenni a hatalmat. A kormányhű csapatok végül is felülkerekedtek, Numeiri elnököt három nap múlva kiszabadították és a felkelést leverték. Azóta Numeiri elnök igyekezett közeledni a nyugati hatalmakhoz, elsősorban az Egyesült Államokhoz. A kölcsönös bizalom fejlődését megszkitotta az US követ és titkárának meggyilkolása, 1973 márciusában. Amikor a szudáni kormány, az arab államok nyomására, kiadta a gyilkosokat Egyiptomnak, Washington hat hónapra megszakította a diplomáciai viszonyt Szudánnal. A legutóbbi két évben azonban egyre szorosabbá vált a viszony a két ország között. Szudán legnagyobb kincse kihasználatlan, de termékeny földje, amely az USA és az olajtermelő arab államok anyagi segítségével az afrikai átlagnál sokkal magasabb életszínvonalat biztosíthat az ország népe számára. Amióta a szomszédos Etiópiában marxista kormány került uralomra, Szudán egyre fontosabb támpontja lett az Egyesült Államok afrikai politikájának. FÖLDRENGÉS FELHŐK Tokiói híradás szerint, Nara japán város polgármestere, két nappal az újabb, május 13.- i, pekingi földrengés előtt, olyan felhőket figyelt meg, mint amilyenek a múlt évi, tragikus, kínai földrengés előtti napokban jelentkeztek. Megfigyeléséről telefonon értesítette a japán földrengésjelző hivatal igazgatóját, akitől azt a felvilágosítást kapta, hogy a felhőktől függetlenül egyéb előjelek szerint két napon belül, Japántól nyugatra, nagy földrengés várható. Az előrejelzett földrengés tényleg be is következett: újra a Tu-shang- Tien-cin vidékén, május 13.-án. A földrengés ereje 7 fok volt a Richter-skálán. Amikor e sorokat írjuk, a kínai kormány még nem adott kijelentést az esetleges károkról.

Next

/
Thumbnails
Contents