Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. július (19. évfolyam, 26-29. szám)

1977-07-02 / 25. szám (26. szám)

ARA: U.S.A. 35* amerikai-kanadai ■ Magyar Elet csímericaqsCanadiaiicHungaiíaiicLife AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE ______ TORONTO ★ MONTREAL Vó l. 19.No.26.XIX.évf.25.szám NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND * DETROIT* FLORIDA CANADA 350 1977 July2 MENESZTETTÉK A SZOVJETUNIÓ ELNÖKÉT pénzbírságot fizet a gary ACÉLGYÁR, ŰJ SZENTJE VAN AMERIKÁNAK, A SVÁJCIAK NEM AKARNAK ATOMERŐMÜVET, US TÁBORNOKOK NEM NYILATKOZHATNAK, POLITIKAI GYILKOSSÁG CHICAGÓBAN! MEGÖLTÉK A SLOBODASZERB ÚJSÁG SZERKESZTŐJÉT ÉS EGY 9 ÉVES KISLÁNYT. MENESZTETTÉK A SZOVJETUNIÓ ELNÖKÉT A Szovjetunió elnökét, Nikolaj V. Podgornyt, 11 évi szolgálat után június elején, felmond/ís nélkül “menesztették” magas állásából. Mi volt a bűne? Útjában állt Brezsnyev elvtársnak, aki politikai pályafutását mint a Szovjetunió elnöke és a kommunista Párt vezére akarja befejezni. Azt hogy mi történt a Kreml falai mögött, nem tudjuk. FELTételezhetjük azonban, hogy a Politbüró előzőleg “felkérte” Podgornyt a lemondásra. Úgy látszik, hogy Podgorny nem teljesítette a “kérést”. Makacssága nem segített rajta, mert egy szűkszavú jelentés néhány nap múlva a tudomására hozta, hogy “már nem elnök”. Június 16.-án a Szovjetunió “parlamentje”, egyhangúlag megválasztotta Brezsnyevet a világ legnagyobb kiterjedésű országának / elnökévé. Mit tehetett Podgorny? Önsz/ímából, vagy kényszerből, ő is tapsolt Brezsnyev elvtÁrs “újabb sikerének*. A 74 éves Podgornyt egyetlen elismerő szó nélkül bocsátották el állásából. Helyébe a 70 éves Brezsnyev lépett, aki Kruscsev pártvezetősége idején négy évig, 1960-64, a Szovjetunió elnöke volt. Brezsnyevet a Politbüró ideológusa, Mikhail Suslov, ajánlotta az elnöki állásra. Az 1960-as évek eleje óta Suslov állt a Kremlben végbement “nagyobb változások” hátterében. Brezsnyev a Szovjetunió 7. elnöke. Pályafutását mint acélgyári mérnök kezdte. A világháborúban katonai politikai biztos volt. Jelenleg több hivatali méltósága van, mint bárkinek a Szovjetunióban, Sztálint kivéve. Brezsnyevet a múlt évben nevezték ki a Szovjetunió marsalljTvá. Ő a Honvédelmi Bizottság elnöke. Egyéb elfoglaltságai: A Politbüró tagja, a Kommunista Párt vezére és most a Szovjetunió elnöke is. Vajon gondol-e arra, hogy egy szép napon őt is meneszthetik? A SPANYOL VÁLASZTÁSOK UTÁN Spanyolországban lezajlottak a választások és a politikai erőviszonyokat most már számokban ismerjük. Amint előrelátható volt, a legtöbb szavazatot Adolfo Suarez miniszterelnök pártja, a Denokrata Közép Unió, kapta, de az abszolút többséget nem érte el. Úgy néz ki a dolog, hogy a spanyol Képviselőház 350 mandátumából a DEMOKRATA Közép 170 mandátumot fog kapni. A második legerősebb párt a Szocialista Munkások Pártja lett, amely a Képviselőházban 115 mandátumra számíthat. A spanyol Kommunista Párt 20, a jobboldali “Popular Allience” 15 képviselőt juttatott mandátumhoz. A választásokon összesen hét politikai párt indult. Suarez miniszterelnöknek még hat képviselőre van szüksége, hogy elérje a 176 szavazatból álló abszolút többséget. Ezeket a A spanyol szenátusban Suarez helyzete sokkal erősebb, de a Szenátusnak jóval kisebb a hatásköre, minta Képviselőháznak. Suarez a Szenátusban 207-ből 106 szavazattal rendelkezik: kettővel többel, mint az abszolút többség. Suarez helyzetét a Szenátusban lényegesen meg fogja erősíteni a király által kinevezendő 41 szenátor, akik a kereskedők és a szellemi foglalkozásúak köréből fognak kikerülni. A 81 éves Dolores Ibarrurit, aki a spanyol polgárháborúban a “La Pasionaria” ( a “Szenvedélyes” melléknevet kapta, szülővárosában, Oviedoban, mint a Kommmunista Párt jelöltjét megválasztották a Képviselőházba. Ő lesz az egyetlen képviselő, aki a régi országgyűlésnek is tagja volt. A SVÁJCIAK NEM AKARNAK ATOMERŐMÜVET Basel polgárai nagy többséggel leszavazták a városi atomerőmű építését. Ez volt az első szavazás Svájcban, az atomerőművekkel kapcsolatban. Az eredmény súlyosan érinti a svájci nukleáris ipart. Ausztriában 4.000 ember tiltakozott, mert a kormányjóváhagytaazelső kísérleti atomerőmű építését. Általában azt mondhatjuk, hogy Nyugat-Európa lakossága ellene van az atomerő művek építésének, annak ellenére, hogy a nukleáris berendezések építése nagy üzletnek mutatkozik Nyugat- Németországban, Francia és Olaszországban. US TÁBORNOKOK NEM NYILATKOZHATNAK Még élénken emlékünkben él Singlaub tábornok esete, aki szerint Koreában kitör a háború, ha Dél-Koreából kivonjuk az US földi erőket. Most egy másik, egy csillaggal magasabb rangú, tábornok, Donn A. Starry, került bajba, mert egy német középiskola évzáró ünnepélyén arról beszélt, hogy a Szovjetunió és Vörös Kina között valószínű háborúra fog kerülni a sor, ami maga után vonhatja az Starry tábornok a Nyugat-INémetorszagban állomásozó 5. Hadtest parancsnoka. (Legalábbis e sorok írásakor még az.) Berendelték a Pentagonba, jelentéstételre. Ugyanakkor figyelmeztették a világ különböző pontjain állomásozó magasrangú tiszteket, hogy a Pentagon előzetes beleegyezése nélkül nyilvánosság előtt ne foglaljanak állást polititkai kérdésekben. PÉNZBÍRSÁGOT FIZET A GARY- ACÉLGYÁR Az “USMSTEEL CORP.” acélgyára Gary- ban Indiana, hosszabb idő óta nem tartotta be a Michigan-tó vizének tisztaságát védő törvényes rendelkezéseket. Június közepén a gyár és a Környezetvédő Minisztérium között megállapodás jött létre, amely szerint a gyár 3.5 millió dolláros pénzbírságot fog fizetni. Egyben kötelezte magát, hogy 1980 augusztus l.-re üzembe helyezi az új vizrecirkuláltató kségletét fogja biztosítani és egyben a törvényes tisztasági fokon tartani. A Környezetvédő Minisztérium a gyár üzemének leT//i7ásával fenyegőzött, ha ezen a téren nem /örténik javulás. Ettől függetlenül a gyárat a levegő szennyezéséért 250.000 dolláros pénzbírságra Ítélték. MAJOMSZÍV EMBERBEN A szívátültetések úttörője, a Dél-Afrika-i Dr. Christiaan Barnard, június 20.-án, egy majomszivet (baboon szivet) ültetett át az egyik páciensébe,- akinek a szive nem volt elég erős a vérkeringés fenntartásához. Dr. Barnard elgondolása az volt, hogy a majom szívvel megerősíti páciensének gyenge szivét. Az operáció nem érte el a kitűzött célt: a páciensnéhány óra múlva meghalt. A Mississippi Egyetemi Kórház orvosai hasonló műtétet hajtottak végre 1964. január 23.-án. Egy kb. 40 kg-os csimpánz szivét átültették egy 68 éves ember testébe. A páciens a műtét után egy óra alatt meghalt. Az orvosok szerint a csimpánz szive nem volt elég erős a beteg vérkeringésének fenntartásához. Mrs Iréné SZATHMARY L:9.18.977. 2218 N. Lincoln A ve Ch icago.IL. 60614,

Next

/
Thumbnails
Contents