Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. július (19. évfolyam, 26-29. szám)

1977-07-02 / 25. szám (26. szám)

2. oldal AMERIKAI-KANADAI MAGYAR ÉLET 1977.julius 2. KOLERA JAPÁNBAN Harminc év óta először fordult elő kolerajárvány Japánban. A járvány ARIDA városból indult ki (250 mérföld Tokiótól délnugatra) és június 18.-án elérte Tokio külvárosait. A 35.000 lakosú ARIDA-ban, június 19.-ig 50 megbetegedés történt, de több száz “bacillus-gazdát” találtak. Tokio külvárosaiban nagyarányú egészségügyi óvintézkedéseket tettek. NINCS ÉLET A MARSON A Világűrkutató Intézet NASA tudósai ezt a következtetést szűrték le abból a számtalan kísérletből, amelyeket a Marsra leszállt ‘Lander-1” (1976. július 28.) és a “LANDER 2 “ (szeptember 11.) A két laboratórium gázkészlete és más egyéb anyaga, elfogyott. Ez év május 31.-én a Pasadeniai Ellenőrző Központból a két laboratórium további működését leállították. A “Lander-1 és Lander-2” azonban továbbra is folytat időjárási és egyéb megfigyeléseket, mindaddig, amig meg nem szűnik működni. A “Landereket” szállító két “Viking” továbbra is a Mars körül kering. A két “Lander” laboratóriumaiban végzett kísérletek nem tudták kimutatni, hogy valami lélegzik, eszik, vagy növekszik a talajból vett mintákban. Néhány esetben az eredményeket lehetett igy is, úgy is értelmezni, de a tudósok többsége mégis arra a következtetésre jutott, hogy ilyen esetekben a mintában végbemenő aktív vegyi folyamatok játszottak közre. .flggggsaattttwazgggggsagic A “COMMITTEE FÓR HUMÁN RIGHTS IN RUMANIA” szervezet a Romániában élő magyarság emberi fennmaradásáért küzd. Ez a küzdelem nemcsak rengeteg munkával jár, hanem rendszeres anyagi támogatást is igényel. Kérjük, aki teheti, rendszeres hozzájárulásával támogassa ezt a munkát, mert e nélkül nem lehet eredményt elérni, a szervezeteimé a következő: Committee fór Humán Rights in Rumania P.O. Box “J" Gracie Station New York, N.Y. 10028 Minden névvel és címmel érkező adományt nyugtázunk. ÚJ SZENTJE VAN AMERIKÁNAK Junius 19-én Romában a Szent Péter Bazilikában, fényes ünnepség keretében avatták szentté az 1859-ben elhunyt John Nepomucene Neuman, volt Philadelphia-i püspököt. A szentté-avatási szertartást követő misét VI. Pál pápa celebrálta fényes főpapi segédlettel. Többek közöyy Patrick Cody, Chicago-i, John Krol, Philadelphia-i, Terrence Cook, N.Y.-i bíborosok, William Borders, Baltimor-i érsek és Vincent Leonard, Rend képviselője, segédkeztek a misében. A szentté avatott Neuman püspök a Megváltó Rend tagja volt. Az Egyesült Államoknak Neuman püspök lett a harmadik szentje. A másik kettő nő: Szent Frances Xavier Cabrini, akit 1946-ban; és Szent Elizabeth Anne Bavley Seton, akit 1875-ben avattak szentté. John Nepomucene Neuman a jelenlegi Csehországban született 1811-ben a vidék védőszentjének, Nepomunki Szent Jánosnak a nevére keresztelték. Neuman 25 éves volt, amikor az Egyesült Államokba érkezett. New Yorkban szentelték fel pappá. N.Y. állam nyugati felének volt vándor-lelkésze, később belépett a Megváltó Rendbe. 1852 kinevezték Philadelphia püspökévé. Munkáját oly nagy lelkesedéssel és eredménnyel végezte, hogy csaknem minden héten felépült egy templom, vagy egyházi iskola, Philadelphia vidékén. Neuman nevéhez három csoda fűződik: 1923-ban, az akkor 11 éves Éva Ben Assi gyógyíthatatlan bélgyulladásban szenvedett. A család imájában Neuman püspök segítségét kérte. A leány hamarosan felgyógyult. 1949- ben az akkor 19 éves , Kent Lenahan súlyos koponyatörést szenvedett. Ő és a családja imában Neuman püspök segítségét kérte. Kent nem sokára felgyógyult. 1963-ban, az akkor 6 éves Michael Flanigan csontrákban szenvedett. Ez a család is imájában is Neuman püspök közbenjárását kérte. A fiú felgyógyult. Mind a három esetben az orvosok menthetetlennek tartották betegeiket. Most mind a három személy díszvendége volt az ünnepségeknek. VERSENYKÉPES LESZ A NAPENERGIA Az UN egyik tanulmánya szerint, 1896-ban lesz, mint a nukleáris energia. A tanulmány szerint a napenergia megawattja 24 dollárba fog kerülni napos vidékeken és 30.60 dollárba, ahol a változó felhőzet jellemzi az időjárást. A nukleáris energia megawáttonként jelenleg 1, de 1986-ra az ára 48.10 dollár lesz. A tanulmány az “UN Institute fór Training and Research” számára készült. Ez az intézet nemrégiben ejelentette, hogy a világ nyersolajtartalékai 100, vagy több, évre fedezik a szükségletet. R.C.TOTH KIKERÜLT A BÖRTÖN ÁRNYÉKÁBÓL “Vége jó, minden jó” szólásmondással nem lehet és nem szabad Róbert C. Tóth ügyét elintézettnek tekinteni. Lapunk előző számában beszámoltunk az ügy előzményeiről. Több napon, összesen 13 órás, “KIHALLGATás” után a Szovjet Unió politikai rendőrsége R.C. Tótnak “megengedte”, hogy elhagyja a Szovjet Uniót. Tóth és családja ezt meg is tette és junius 17-én Londonba érkezett. Két nap múlva onnan tovább repült Los Angelesbe, állandó lakhelyére. R.C.Tóth ügyét a Moszkvából való “szabad” távozással nem lehet elintézettnek venni. Egy amerikai újságírót alaptalanul kémkedéssel vádoltak, hogy ezáltal hamis tanúvallomást csikarjanak ki tőle a szovjet disszidensekre vonatkozólag. Ezt az eljárást a nyugati világban zsarolának nevezik. Külügyminiszterünk nem veheti újabb tiltakozás nélkül tudomásul a szovjet politikai rendőrség (KGB) brutális eljárását. Ha ezt megtenné, akkor szabad utat engedne a szovjet hatóságoknak, hogy a jövőben hasonló eljárással megfélemlítsék és zsarolják az amerikai újságírókat.. Az sem elegendő, hogy külügyminiszterünk egy hivatalos és a nyilvánosság előtt ismeretlen tartalmú jegyzékben taltakozzon a KGB eljárása ellen. Tóth ügyét a világ fóruma elé kell vinni, mert ebben az esetben nemcsak egy amerikai állampolgár jogainak korlátozásáról, de a sajtószabadság, az emberi jogok és a Helsinki Nyilatkozat megsértéséről van szó. Nem hisszük, hogy R.C. Tóth kémkedett volna. Nem tudjuk megállapítani, hogy Valery G. Petukov, aki az állítólag állami titkokat tartalmazó iratokat átadta Tothnak, az “agent provocateur” (törbecsaló ügynök), vagy a dolláréhes szovjet polgár szerepét játszotta-e. Az előbbi feltételezés a valószínűbb, mert Patukovnak tudnia kellett, hogy a cikk megjelenése után a szovjet hatóságok keresni rrását. Tóth szerint Petukov munkája a telepáthia és a parapszichológia terén mozgott. Érthetetlen előttünk, hogy ilyen irányú kutatási munkája miképpen képezhet “állami titkot”. Talán arról lenne szó, hogy a szovjet politikai rendőrség emberei a gyanúsítottak gondolatait is tudni akarják ? R.C.Tóth szabad ember. Ez elsősorban a Kongresszus erélyes és egyhangú tiltakozásának köszönhető. A Fehér Ház túlzott óvatossággal kezelte az ügyet. Carter elnök külpolitikai tanácsadója, Zbigniew Brzezinki, junius 13.-án telefonon felhívta az akkor Londonban tartózkodó Tothot és örömének adott kifejezést, hogy szabadon engedték. Ugyanakkor megemlítette, hogy Tóth ügye kedvezőtlenül befolyásolta az USA- Szovjet viszonyt.' Ebből a kijelentésből a rosszalásnak egy árnyalata csendül ki. R.C.Tothra még egy nagy feladat vár a Los Angeles Times junius 19.-iki számában többek között ezt mondja:” Azt hiszem, hogy Skaranszky nem lesz meglepve, ha a kihallgatás alatt tett kijelentéseimet meghallja.” Ebből arra következtetünk, hogy a kémkedés vádjának és a több éves börtönbüntetés lehetőségének súllyá alatt Tóth tett olyan kijelentéseket, amelyek árthatnak az érintett disszidenseknek. Ha ez a feltevésünk helyes, R.C.Tothnak mint szabad embernek most az a kötelessége, hogy a KGB előtt tett és a disszidensekre nézve esetleg káros “ vallomását” nyilvánosan visszavonja, illetve helyreigazítsa. Csak igy akadályozhatja meg, hogy azokat a KGB az érintett személyek ellen felhasznália. 3636 NortH PARIS Ave.( CHICAGO, Illinois 60634 Főszerkesztő és kitiltó: ÁDÁM HAI.MÁGYI LAJOS. 3636 N. Paris Ave. Chicago, 111. 60634 telefon: 625-8774 Second Class Postage paid at Chicago. 111. Published every Saturday, -1-apunk ára USA-han 35 cent, Kanadában 35 cent. Előfizetési dij: USA-ban: egy évre $18.00, félévre $10.00 Kanadáhan: egy évre $18.00, félévre $10.00 Editorial and Publishing Office: 3636 N.Paris Ave., Chicago. III. 60634. Phone: 625-8774. Managing Editorand Publisher: Louis Halmagyi Adam Suhscription rate: $l8.00/year in the USA. ______ Canada: $!8.00/year I--­-----------------------------------------------------­< amerikai-kanadai , v. i^| Magyar Élet t cAmajcaii'CanadiancHungariancLife ‘faKÍÜ& ««HUQS l»»ü»-ST WfiJHV f IHt HIINGAIIIAJ1 L/imjJHC '/A « ?* lOMJMIO * MOMTMAi CANADA ZU Performa death­defying act. Have regulái' medical check-ups. Give , jL ) Heart1 T Fund ». American Heart Association

Next

/
Thumbnails
Contents