Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. augusztus (19. évfolyam, 30-33. szám)

1977-08-06 / 30. szám

ÁRA: U.S.A. 3M amerikai-kanadai Magyar Elet Americaii• CanadiaricHan AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE TORONTO * MONTREAL CANADA 350 Vol 19 No 30 XIX évf 30 szám NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND * DETROIT* FLORIDA 1977. August 6. NAGY MAGYAR TÜNTETÉS VOLT WASHINGTONBAN SZOMÁLIA SZAKIT MOSZKVÁVAL TENG ÚJRA ELŐRETÖR KÍNÁBAN AMNESZTIA LENGYELORSZÁGBAN, ÚJ KORMÁNY TÖRÖKORSZÁGBAN, A “TASS” TÁMADJA AZ USA ZSIDÓSÁGÁT, CARTER-BEGIN TALÁLKOZÓ UTÁN, IZRAEL NEM KÍVÁN US VÉRÁLDOZATOT, CARTER A BENZINFALÓ AUTÓK ELLEN SZOMÁLIA SZAKIT MOSZKVÁVAL Szomália arab népe sohasem rajongott Moszkva barátságáért, de fegyverszállítások ellenében mégis megengedte, hogy a Szovjetunió tengeri utánpótlási állomást létesítsen Berberában. Amióta a Szovjetunió fegyverekkel és katonai tanácsadókkal támogatja Etiópiát, Szomália egyre gyanúsabban figyeli a Kreml sakkhúzásait. A politikai szerencse forgandó. Két évvel ezelőtt mi szállítottunk sok millió dollár értékű fegyvert Etiópiának. A múlt évben a szovjetbarát Mengistu ezredes erőszakkal magához ragadta a hatalmat Etiópiában. Azóta a Szovjetunió szállítja a fegyvert Etiópiának. Ez a fejlődés nem tetszik Szomáliának. A két szomszéd között erős ellentetek állnak fenn, nemcsak Djibuti kikötője miatt, amelyre titokban mind a kettő igényt tart, de Etiópia déli részén, az Ogaden tartományban élő arab lakosság miatt is, amely csatlakozni akar Szomáliához. A legújabb jelentések szerint heves harcok folynak Ogaden tartományban a szomáli és az etiópiai csapatok között. Szaud-Arábia biztatja Szomália elnökét, Mohammed Siad Barre-t, hogy szakítson a Szovjetunióval. Utasítsa ki a kb. 1.500 szovjet katonai tanácsadót, akiknek nagy többsége Berberában tartózkodik. Szaud-Arábia anyagi támogatást igér Szomáliának más forrásból származó fegyverek vásárlására. Ügy látszik, hogy Szomália elnöke hajlik a Szaud-Arábiával való szövetkezés felé, mert feltűnés nélkül, de határozottan igyekszik megszabadulni a szovjet katonai tanácsadóktól. AMNESZTIA LENGYELORSZÁGBAN Július közepén a lengyel kormány amnesztiát adott a politikai okokból bebörtönzött, vagy fogvatartott személyeknek. Bár a kormány tagadja, hogy az amnesztia hátterében mégis az októberre tervezett Belgrádi Értekezlet áll. A lengyel Kommunista Párt vezére, Edward Gierek, maga mondta, hogy nem akar mártírokat csinálni a politikai foglyokból. Az 1976 júniusi munkásfelkeléssel kapcsolatban elitéltekre ez az amnesztia nem vonatkozik, mert a bíróság a vasútvonalak megrongálását közönséges bűncselekménynek minősítette. Az úgynevezett Munkásvédelmi Bizottság, tagjai közül néhányat már szabadlábra helyeztek. Ezeket májusban tartóztatták le, a különös körülmények között meghalt diák, Stanislav Pyjas, temetése után. Lengyelországban mindig nagyobb volt a szólásszabadság, mint a^többi csatlósállamban. Ennek oka elsősorban Wyszynski lengyel bíboros és a lengyel katolikusok egységes és határozott fellépése. A lengyel nép 90%-a katolikus, és ami még fontosabb: hivő katolikus. TENG ÚJRA ELŐRETÖR KÍNÁBAN Még élénk emlékezetünkben él Gerald Ford Teng Hsiao-ping, aki akkora betegeskedő Chou En-láj helyettese volt. Chou En-láj halála után nagy meglepetés nem Teng, de Hua Kuo-feng lett. Még ma sem tudjuk, hogymiluen erők mozdították ki helyéből Teng-et és azt sem tudjuk, hogy milyen erők igyekeznek Teng-et visszahelyezni előbbi helyére. Egyelőre csak annyi biztos, hogy Teng-et nemrégiben kinevezték a Kommunista Párt, az Állambiztonsági Tanács és a Katonai Tanács alelnökének, valamint a kínai hadsereg vezérkari főnökének. Beavatottak szerint kilátás van arra, hogy Hua átengedi miniszterelnöki helyét Teng-nek és megelégszik Vörös-Kina elnöki méltóságával. Teng szókimondó, határozott egyéniség. Politikai felfogása ma is azonos Chou En-láj felfogásával. Ennek lényege: Kina iparának és mezőgazdaságának modernizálása, közeledés a nyugati világ felé, az ideológia háttérbe helyezése a gyakorlati célok érdekében. Előfordulhat, hogy Teng lesz Vance külügyminiszter vendéglátója, ha külügyminiszterünk jövő hónapra tervezett pekingi útja megvalósul. A “TASS” TÁMADJA AZ USA ZSIDÓSÁGÁT Július 23.-án a TASS (Szovjet Távirati Iroda) erős hangon támadta az amerikai zsidóságot. Azzal vádolta, őket, hogy befolyásolják az USA külpolitikáját Izraellel kapcsolatban. “Igen nagy a cionisták befolyása az USA- ban” c. cikkében a TASS Írója azt állítja, hogy az US képviselőket és szenátorokat az amrikai zsidóság megbuktatná, ha nem támogatnák Izraelt. Amerikai statisztikára hivatkozva, a TASS azt állítja, hogy az US milliomosok 20%-a zsidó. A zsidó tőke nagy szerepet játszik az amrikai banküzletben, iparban és sajtóban. Megemlíti New York Times-t, a Washington Post-ot, a CBS-t, NBC-t, és a RCA-t. A TASS támadása Begin washingtoni látogatása utáni nap látott napvilágot. IZRAEL NEM KÍVÁN US VÉRÁLDOZATOT Július 22.-én Mohanem Begin, Izrael miniszterelnöke, az amerikai zsidóság vezéreinek jelenlétében, kijelentette, hogy “sohasem fogjuk kérni, hogy egyetlen US katona egyetlen csepp vért is áldozzon Izraelért”. Állítólag Carter elnök felajánlotta ezt a garanciát, de Begin nem fogadta el. Ugyanakkor kiderült, hogy Begin nem volt hajlandó megígérni Carter elnöknek a West Bankon létesítendő zsidó telepüfések ideiglenes felfüggesztését. Arra hivatkozott, hogy a \Yest Bak “őseinek” földje volt. (Mi magyarok hiába hivatkoztunk ősi és történelmi jogainkra 1918-ban. A “népek önrendelkezési joga” elseperte az ősi és a történelmi jogokat. Egyidejűleg elfújta Közép- Európa békéjét is.) Begin miniszterelnök bízik Izrael fegyvereiben és katonáiban. Az elmúlt 29 év azt bizonyítja, hogy nem alaptalan bizalom ez. A brit hírszerzők úgy tudják, hogy Izraelnek több mint 10 atombombája van. Egy esetleges újabb háború esetén ezekre nem igen lesz szükség, mert az arab egység nagyon gyenge lábon áll. A közép-keleti háború azonban magával hozná az olajembargót. Esetleg az Egyesült Államok és a Szovjetunió összecsapását is. A közép-keleti béke nem annyira Izrael, mint inkább a világ érdeke. CARTER A BENZINFALÓ AUTÓK ELLEN Carter elnök elrendelte, hogy a Szövetségi Kormány szervei a jövőben kisebb fogyasztású autókat vásároljanak szolgálati célokra. Ezzel a rendelettel Carter elnök az energia­takarékosság terén jó példát akar mutatni az ország népének. O ^ g íí M 4 O OO “ $ SS g ps- ® r O C/3 CD& N O 13 > CT> . I-J > 3 !*< 5 > 5ö p eb i—> oo co-<1-3

Next

/
Thumbnails
Contents