Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. november (19. évfolyam, 43-46. szám)

1977-11-05 / 43. szám

amerikai-kanadai ■ Magyar Elet (^Ametícari* Canadiaq^^Hungarlari^ife AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE ARA: U.S.A. 35t ___________ Vo l. 19.No.43.XIX.évf.43.szám. TORONTO * MONTREAL NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND * DETROiT * FLORIDA CANADA 35* November 5, 1977 TERJED A TERRORIZMUS, SÚLYOS ÍTÉLETEK CSEHORSZÁGBAN KATONAI PUCCS TAJFÖLDÖN, SZOMÁLIA “KÉT SZÉK KÖZÖTT”, CARTER ELNÖKNEK NEM VOLT SIKERE LOS ANGELESBEN, ÚJABB 800 MILLIÓ DÉL­KOREÁNAK TERJED A TERRORIZMUS Alig múlik el hét, hogy a világsajtóban ne röppenne fel a hir: Elraboltak egy repülőgépet. Az elmúlt hetekben az úgynevezett “Vörös Hadsereg” nemzetközi terrorista szervezethez tartozó öt japán gerilla vakmerő és brutális repülőgép rablása megdöbbentette az egész világot. Mindent betetőzött azonban' az a visszahatás, amely a német fogságban lévő négy terrorista öngyilkosságát követte. Egyszerre világossá vált, hogy nem egy-két tucat nemzetközi terroristáv al állunk szemben, de sok százzal, esetleg ezerrel. Erre mutatnak azok a robbantások, amelyek rettegésben tartják még ma is Franciaország és főleg Olaszország népét. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a terrorcselekmények rugója nem a nyomor, de az ideológiai fanatizmus. A terroristák nem a szegény néprétegekből, de egyetemistákból kerülnek ki. A nyugatnémet kommandó (rohamcsapat) rajtaütése bámulatos sikerrel járt, de sikerülne- e másodszor is? A repülőtereken felszálló közönség ellenőrzése csődöt mondott. A futólagos ellenőrzés nem elegendő, és alapos ellenőrzésre nincs idő. Az egész repülőipar jövője forog kockán. A terroristák bebörtönzése csak emeli a repülőgép rablások számát. Mindig akadnak fanatikusok, akik ki akarják szabadítani bűntársaikat, vagy politikai sorstársaikat a börtönökből. A helyzet még nem annyira katasztrofális, hogy a repülőgéprablók statáriális kivégzését be lehetne vezetni. A jövő semmi jót sem tartogat számunkra. Az atombombák “magánúton” való előállitásának lehetősége csak néhány év kérdése. Az atombombával rendelkező terrorista, elnökök és kormányok lemondását követelheti, különben elpusztítja az illető ország fővárosát. Ez a lehetőség ma már nem fantazmagória! Nagyon is reális lehetőség! Sajnos az illetékesek tehetetlenül állnak a problémával szemben. SÚLYOS ÍTÉLETEK CSEHORSZÁGBAN Belgrádban folyik az emberi jogok vitája, ugyanakkor Csehszlovákiában a kormány és a bíróságok lábbal tapossák az emberi jogok eszméit. Október 18.-án a prágai bíróság négy disszidenst Ítélt börtönbüntetésre, azért mert aláírták az úgynevezett “Charta 77” kiáltványt, amely nem más mint a Helszinki-i Egyezmény gyenge másolata. Ezen a címen nem lehetett vádat emelni ellenük, igy iratok és könyvek nyugatra való “csempészésével”, vagyis “államellenes cselekedetekkel” vádolták meg őket. Kétnapos tárgyalás után. Óta Ornest színigazgatót három és fél évi, Jiri Lederer újságírót három évi börtönre ítélték. Frantisek Pavlicsek irót 17 hónapi, és Vaclav Havel szindarabirót 14 havi börtönre ítéltek, de a büntetésük végrehajtását felfüggesztették. Óta Ornest volt az egyetlen, aki bűnösnek nyilvánította magát. A vád az volt ellene, hogy összeköttetésben állott nyugati újságokkal és azokban az ő általa szolgáltatott adatok alapján Csehszlovákiát kritizáló cikkek jelentek meg. Az US Külügyminisztérium szószólója, Mr. Hodding Carter, a prágai eseményekkel kapcsolatban ezeket mondta: “Ezek az ítéletek súlyos kérdéseket vetnek fel arra vonatkozólag, hogy vajon a csehszlovák kormány kötelezőnek tartja-e magára nézve az általa is aláirt Helszinki-i Nyilatkozatot, avagy em. Különösen, ami a hírek szabad közlését illeti.” Jugoszlávia és a Francia Kommunista Párt képviselője elitélte a négy disszidens cseh elleni eljárást. Az Egyesült Államok képviselője, Mr.Arthur I. Goldberg, felolvasott egy újságcikket, amely szerint a cseh kormány nem engedte meg, hogy a Francia Kommunista Párt egyik újságjának munkatársa jelen legyen a bírósági tárgyaláson. Csehszlovákia követe azzal vádolta Mr. Goldberget, hogy “elferdített információra” alapította beszédét. Továbbá tiltakozott Mr. Goldberg “beavatkozása” ellen Csehszlovákia belügyeibe. IZRAEL ÉS AZ ARAB KISEBBSÉG A Times hasábjain Mr. Hugh Hough arról cikkezik, hogy közeledik az idő, amikor több arab lesz Izraelben, mint zsidó. Hivatkozik Mr. Dávid Neumannra, az Izraeli Központi Statisztikai Hivatal szószólójára, aki szerint, ha a bevándorlás üteme és a zsidók születési­halálozási arányszáma nem javul meg lényegesen, akkor 2000 körül a nem zsidó (arab) állampolgárok lesznek többségben Izraelben. Ez a megállapítás nem veszi tekintetbe az 1967 óta megszállt arab területek lakosságát. Ha a Jödán folyó nyugati partvidékének bekebelezése megtörténik, ahogyan azt Izrael kormánya tervezi, akkor az arab többség Izraelben csak évek kérdése. Mr. Neumann szerint az Izraelbe irányuló bevándorlás az utóbbi években lényegesen csökkent. 1972 és 1975 közötti években a bevándorlók és a kivándorlók közötti különbség 53.000 személy volt, a bevándorlók javára. Jelenleg a ki és a bevándorlás egyensúlyban van, vagyis a bevándorlás útján Izrael zsidó lakosságának száma nem emelkedik. 1950-ben 33 gyermekszületés esett minden ezer zsidó állampolgárra; 1975-ben csak 25. Az arab születési arányszám is csökkent, de csak lényegtelenül: 46.5-ről 42.7-re. Ez az arányszám az egész világon a legmagasabbak közé számit. A halálozási arányszám a zsidóknál ezrenként 7.4, az araboknál 5.5. Az arab lakosság 50%-a 15 éven aluli; a zsidó lakosság 30%-a. Honnan várhatók bevándorlók Izraelbe? Mr. Neumann szerint a világ zsidósága (Izraelen kívül) 11 millió. Ebből 5.7 millió él az Egyesült Államokban, 2.5 millió a Szovjetunióban, 275.000 Kanadában. A többiek szórványokban élnek a világ különböző vidékein. 1976-ban összesen csak 20.000 zsidó vándorolt be Izraelbe. Az Egyesült Államokból és Kanadából csak 3.000 személy. A legtöbb bevándorló a Szovjetunióból érkezett (7.279 személy) és a jövőben is onnan várható a legtöbb. A kormány reméli, hogy 2000-ben 5 millió zsidó polgára lesz Izraelnek és eszerint készíti terveit. Egyelőre azonban senki sem tudja, hogy honnan fog előkerülni a két millió új bevándorló. SZOMÁLIA “KÉT SZÉK KÖZÖTT”.... Lapunk hasábjain már beszámoltunk arról, hogy Szomália ez év júliusában csaknem szakított a Szovjetunióval, abban a reményben, hogy az Egyesült Államoktól fegyvert fog kapni az Etiópiához tartozó, de Szomáliái törzsek által lakott, Ogaden tartomány meghódításához. Hosszas tétovázás után a Fehér Ház úgy döntött, hogy nem szállít fegyvereket Szomáliának. Szomália elnöke, Siad Barre, Moszkvába sietett, hogy mentse a menthetőt. Úgy látszik eredménytelenül, mert a szovjet kormány október 20.-án nyilvánosságra hozta azt a döntését, hogy nem szállít fegyvereket Szomáliának és az Ogaden tartomány védelmében fegyverszállításokkal továbbra is támogatni fogja Etiópiát. Folytatás, a 2. oldalon on se XM *j HP ■ 003 > H DZ *5 O- A - t- 3 MH- A r-3 • O (A O N 0»l-* > 03U o» X f-*> se F< > • A 50 K r* A t_JU C0 a> *­co »-» CD

Next

/
Thumbnails
Contents