Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. december (19. évfolyam, 47-51. szám)

1977-12-03 / 47. szám

amerikai-kanadai Magyar Elet cAmetícati* CanadiaiicHun AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE ÁRA: U.S.A. 3« TORONTO * MONTREAL CANADA 35C Vol.19.No.47.XIX. évf.47.szám. NEW YORK* CHICAGO* LOS ANGELES*CLEVÉLAND * DETR01T * FLORIDA December 3. 1977. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ oro rs Kro ^ Mt—* cn oco £» m o • fl> • r a HP'® . o m O ISI CDt-1 > 03 á cd id-F< > • CD K f CD L_l» CD CD NOVEMBER 29.-ÉN KEDDEN \ NAGY MAGYAR TÜNTETÉS LESZ WASHINGTONBAN A KONGRESSZUS ELŐTT SADAT ÁS BEGIN MÚLTJA Anvar Sadat és Menahem Begin múltjában sok a közös vonás. Az első világháború utáni évtizedekben úgy Egyiptom, mint Palesztina, brit mandátum volt. Sadat 1918 december 25.-én született. Mint az egyiptomi hadsereg fiata tisztje, tagja lett egy földalatti szervezetnek, amelynek célja a brit erők kiűzése volt Egyiptomból. Sadátot elfogták és két évet ült börtönben. Nasser halála után ő lett Egyiptom elnöke. Akik közelebbről ismerik, azt mondják, hogy Sadat ravasz politikus, aki inkább az intuicióra (megérzésre), mint a tények mérlegelésére alapítja cselekedeteit. Begin 1913 július 31.-én született Brest- Litovszk-ban, amely akkor Lengyelországhoz tartozott. Jogot tanult Varsóban, majd a BETAR cionista ifjúsági mozgalom vezére lett. A második világháború elején a szovjet hatóságok Szibériába deportálták, ahol beállt a nyugati szövetségesek oldalán harcoló Lengyel Légióba.. 1942 májusában alakulatával Palesztinába került. Kötelékét elhagyta és az Irgun Zvai Leumi gerillákhoz csatlakozott. 1946-ban, két évvel a britek kivonulása előtt, Begin gerillái felrobbantották a jeruzsálemi “Dávid Király Hotelt”, a brit csapatok főhadiszállását. Több mint 100 ember életét vesztette. Begin nem szívesen hallja, ha gerilla- múltját emlegetik. Hangoztatja, hogy ő szabadságharcos volt és nem gerilla, még kevésbé terrorista. A két közép- keleti vezér találkozása mindenesetre történelmi jelentőségű, akármi is lesz az eredménye. ROSSZ TERMÉS VOLT KÍNÁBAN Nemrégiben hirt adtunk arról, hogy a Szovjet Unióban - a kedvező előzetes jelentések ellenére - jóval kevesebb kenyérmag és takarmány termett, mint amennyi szükséges. Most Vörös Kínából hasonló jelentések érkeznek. A korai rizs és búzatermés nem fedezi a szükségletet. A kínaiak már meg is kezdték vásálásaikat a nyugati világban elsősorban az Egyesült Államokban, ahol az utóbbi évtizedek harmadik legjobb termését jegyezték fel ebben az évben. A Kínából érkező hírek annál meglepőbbek, mert a kínai mezőgazdasági termelési rendszer nagyon intenzív. Lehet, hogy az amerikai farmer szemében a kínaiak termelési rendszere elmaradottnak látszik, mert nem használnak traktorokat és nagy gépeket. Aki azonban ismeri az úgynevezett “bolgár kertészetet” meg fogja érteni a kínai termelés előnyeit. Ugyanazon a területen három különböző növényt termesztenek, igy pl. árpát, gyapotot és rizst. A beérés ideje különböző, igy az egyik­ébe azonnal másikat ültetnek. Amerikában ez elképzelhetetlen, de Vörös Kínában, ahol a munkaerőben nincs hiány, de gépekben és üzemanyagban van, ez a legjobb megoldás. Vörös Kina az elmúlt évtizedben sohasem szorult a nyugati világ terményeire. Ebben az évben rendkívül szeszélyes volt az időjárás. Egy.es yidékeken nagy volt a szárazság, másutt sok volt az eső. Amerika farmerei a rekord termés ellenére is siránkoznak. Nem alaptalanul, mert terményeikért, ha az inflációt leszámítjuk, ma ugyanazt az árat kapják, mint 1936-ban, a nagy gazdasági válság idején. Ha a világ különböző részeiben, különösen a Szovjet Unióban, rossz a termés, az amerikai farmerek valamivel többet kapnak a terményeikért. A világ sok száz milliós nyomorgó tömege, mint fogyasztó, nem jön számításba. Az úgynevezett “kenyérmag- világtartalék” értéke alig tesz ki 1 milliárd dollárt. Carter elnök szeptemberben irta alá az úgynevezett “Farmer measure”-t Ez a törvény emeli a farmerek jövedelmét és szabályozza az élelmiszerjegyek elosztását. Különös dolog, hogy amikor a világ olajtermelői négy év alatt sok százmilliárd dollárt szedtek össze, az amerikai farmer mitását. A fogyasztó magas árat fizet a kenyérért, lisztért. Kinek a zsebébe vándorol a haszon? USSR ÉS AZ ÖRMÉNY EGYHÁZ A Canterbury érsek, Dr. Donald Coggan, ez év októberében Yerevánban, Szovjet Örményország fővárosában járt, ahol találkozott az Örmény Egyház fejével, I. Vazgen Catolicos-szal. I. Vazgen elmondta, hogy az örmény egyház szépen fejlődik, annak ellenére, hogy nincs elég temploma. A 2.5 milliónyi örmény nép 70%-a meg van keresztelve és a templomjárók száma álandóan emelkedik. SOK AZ ÖZVEGY ASSZONY A biztositó intézetek statisztikai adatai szerint 1970-beri, az Egyesült Államokban, 4.5-szer annyi özvegyasszony volt, mint özvegy férfi. 1976-ban már 5.4 az 1-hez volt az arány. Számokban kifejezve; 1976-ban 10.7 millió özvegyasszony és 1.97 millió özvegy férfi élt az Egyesült Államokban. A nők általában magasabb életkort érnek el, mint a férfiak és ez az oka a nőkre nézve kedvezőtlen aránynak. A 18 és 44 év közötti özvegyekből kétszer annyi férfi házasodott meg újra, mint asszony. NAGY ÜZLET A VAKÁCIÓ A Turisztikai Világszervezet Központja Madridban, nemrégen érdekes adatokat hozott nyilvánosságra. 1960-ban az egész világon 70 millió turista utazott külföldre. Tiz évvel később, 1970-ben, már 170 millió és a múlt évben, dacára a rossz gazdasági viszonyoknak, 219 millió. 1950-ben az egész világ idegenforgalma 2 milliárd dolláros üzletet képviselt. A múlt évben 40 milliárd dollár cserélt hazát. Ennek 70%,-át nyugat-európai államok vágták zsebre. MEGÖLTE A FÉRJÉT FELMENTETTÉK A michigani Lansing egyik bírósága, november 4.-én felmentette a négygyermekes családanyát, aki megölte a férjét, mert éveken át ütötte-verte és kínozta őt. A vádlott Mrs.Francise Hughes egy pillanatig sem tagadta a tettét. El mondta, hogy március 21.-én volt férjének, James Hughes-nak ágya alá benzint öntött és azt felgyújtotta. A férje megégett az ágyban. Az asszony azzal védekezett, hogy pillanatnyi elmezavarában követte el tettét, mert már nem bírta tovább férje kegyetlenkedéseit. A felmentő ítélet után az asszonyt szabadlábra helyezték, de november 15.-én jelentkeznie kellett az Ypsilanti Elmegyógyintézetben, hogy megállapítsák: Épelméjű-e, avagy sem. A vizsgálat az elmúlt napokban megtörtént és az asszonyt szellemileg teljesen egészségesnek találták. Francis Hughes és négy gyermeke előtt megnyílt az út a boldogabb élet felé. Tévedés lenne azt hinni, hogy az “asszonyverés” a barbár és civilizálatlan népek sajátossága. A puritán és magas civilizációjú Hollandiában annyira elterjedt az “asszonyverés”, hogy a kormány menedékházakat épített a férjük elől menekülő asszonyok számára. A “Művelt” Nyugateurópa egyetlen állama sem kivétel ezen a téren.

Next

/
Thumbnails
Contents