Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1978. február (20. évfolyam, 5-7. szám)

1978-02-11 / 5. szám

2. oldal AMERIKAI-KANADAI MAGYAR ÉLET 1978. február 11 Folytatás az 1. oldalról A “barátságos megbeszélésből “hasznos és őszinte” szóváltás lett, ami azt jelenti, hogy a társalgás hangja - különösen a szovjet vendégek részéről - határozott és éles volt. Amikor egy amerikai újságíró azt kérdezte, hogy külföldi riporterek résztvehetnek-e Sharansky disszidens bírósági tárgyalásán, Boris N. Ponomarev, a szovjet Politbüró elnöke, igy válaszolt: “Ez a szovjet Unió belügye.” Javíts US szenátor megjegyzésére, ez az ügy élénken foglalkoztatja az Egyesült Államok népét, Leonid M. Zamjatin kioktató hangon ezt mondta Javitsnak: “Ha egy ügy a bíróság előtt van, az Egyesült Államok törvényei sem engedik meg,, hogy az eljárásba bárki is beleavatkozzék.” Hozzátette: “Shehorensky nem azért áll a bíróság előtt, mert disszidens, hanem azért, mert államellenes cselekedetek gyanújában áll. Éppen ezért, legyenek türelemmel.” Timothy E. Wirth, Kolorádó képviselője, azt kérdezte, hogy az US Kongresszus miképpen könnyithetné meg a szovjet zsidók kivándorlását. Erra Georgi A. Arbatov, a Szovejt Központi Bizottság” tagja igy válaszolt: “Ne avatkozzon a belügyeinkbe.!” A fentiekből az látható, hogy a szovjet vendégek jobban felkészültek a vitára, mint az amerikai vendéglátók. MEGÉRKEZETT A SZOVJET NÁTHA Az úgynevezett “szovjet nátha” vírusa (hivatalos neve: “A-USSR-77) megérkezett az Egyesült Államokba. Az országos járvány hivatal emberei Chicago, Los Angels, San Francisco repülő terein várták az érkezését és, ime a betegség Wyoming iskoláiban jelent meg. Január 26.-án Cheyenne 1600 főnyi tanuló seregének 80%-a maradt el az iskolából. Ez az első eset, hogy a szovjet náthavirus jelenlétét hivatalosan is megállapították, de feltételezhető, hogy előzőleg az ország több más vidékén is okozott megbetegedéseket, de azokat az “A-Victoria” és az “A-Texas” vírusok terhére írták. A szovjet nátha vírusa az elmúlt év őszén 39 millió embert döntött ágyba a Szovjet Unióban. Brezsnyev elnököt sem kerülte el. A vírus ez év elején megjelent Finnországban és Taiwanban. A betegség tünetei súlyosabbak, mint ahogyan az a szakemberek előrelátták: 101 F fokos (vagy még magasabb) láz, köhögés, izomfájdalom és hidegrázás. A betegség általában egy hétig tart. Védőoltás.nincs ellene és a járványszezon már annyira előrehaladt, hogy nincs kilátás az oltóanyag idejében való elkészítésére és felhsználására I i Jwer Itt* kanadai 7 * \ Magyar Élet í c^tnalcaii>CanadiaiicHungaríaiicLife LANGEST WEEMY P( THE HUNGÁRIÁN LANTJ1ATV ÜA « jMtu* ----------:----------------------—------------ w­— ' — 10WJMIO • MÓNIKÁI CANAPA M< _ . ihmm i n mm......................»< 36 36 Nortli PARIS Ave., CHICAGO, Illinois 60634 Főszerkesztő és kiadó: ÁDÁM HALMÁGYI LAJOS, 3636 N. Paris Ave. Chicago. 111. 60634 Telefon: 625-8774 Second Class Postage paid al Chicago, III. Published every Saturday, -Lapunk ára USA-ban 35 cent, Kanadában 35 cent, Előfizetési díj: USA-ban: egy évre $18.00. félévre $10.00 Kanadában: egy évre $18.00, félévre $10.00 Editorial and Publishing Office: 3636 N.Paris Ave., Chicago. III. 60634. Phone: 625-8774. Managing Editorand Publisher: Louis Halmagyi Adam Subscnption rate: $l8.00/year in the USA. ___________ Canada: $l8.00/year ÍT ÉLETIDŐ ohioban és MICHIGANBEN Január 26.-a és 27.-e sokáig emlékezetes marad Ohio és Michigan életében. Az utóbbi időben többször irtunk a “század legnagyobb hóviharáról.” Az a vihar, amely január 26.-án a Nagy-Tavak vidékét sújtotta, valóban megérdemli a “legnagyobb” jelzőt. Az Országos Időjárásjelentő Hivatal megállapította, hogy 100 év óta, ameddig a feljegyzések visszanyúlnak, ez volt a legerősebb hóvihar Ohio és Michigan államokban. Több, mint 150.000 ház maradt villanyáram nélkül. Mindkét államban kihirdették a szükségállapotot és kirendelték a Nemzeti Gárdát az elakadt autókban rekedt személyek megmentésére. Ohióban a szél elérte az óránkinti 80 mérföldes sebességet, egyes helyeken még nagyobb volt a szél ereje. Michigenban 40 cm- es hó esett, Ohioban sem kevesebb. A vihar kiterjedt 14 államra, köztük Illinois, Indiana, Alsó-Michigan, West Virginia északi, New York állam nyugati részére. A viharsujtotta vidéken az iskolák, gyárak, hivatalok a vihar idejére zárva maradtak. Január 28.-án a vihar központja átvetődött Kanadára. A Nagy-Tavak vidékén északsarki jeges szél váltotta fel az esős havazást. NINCS IGAZSÁG Carter elnök utasítására Griffin B.Bell igazságügyi miniszter elbocsájtotta állásából Dávid W. Marton pennszilvániai szövetségi ügyészt. Az elbocsájtás oka: Nagyon jól végezte a kötelességét! A baj ott volt, hogy ügyészi tevékenységét kiterjesztette néhány demokrata képviselőre is. Egy nem régiben megtartott sajtóértekezleten Carter elnök maga is elismerte, hogy a múlt év november 4.-én felhívta a kivizsgálás alatt áló demokrata képviselők egyike és követelte Mártson elbocsájtását állásából. Carter elnök ilyen értelmű utasítást adott Bell igazságügyi miniszternek. (Most elgondolkozhatunk, hogy a magyar Szt. Koronával vájjon milyen utasításokat kaphattak a birák???Szerk, hogy olyan gyorsan és egyöntetűen döntöttek a bírák. Szerk.) Sajnos az alkotmányunk egyik szépséghibája, hogy az igazságszolgáltatás nem független a politikai pártoktól. A szövetségi bírákat, ügyészeket az elnök, az állami bírókat, ügyészeket a kormányzó nevezi ki. Demokrata elnök és kormányzó demokrata bírákat és ügyészeket nevez ki - és ez fordítva is igy áll. Az elnöknek jogában áll elbocsájtani a másik párthoz tartozó ügyészeket és helyükbe a saját pártjához tartozó ügyészeket helyezni. Mártson esetében ez nem történt meg. Csak akkor bocsájtották el, amikor kivizsgálása kellemetlenné vált a demokrata párthoz tartozó képviselőknél. Carter elnöknek és Bell igazságügyminiszternek formailag igaza van - de az igazság elbukott. FBI BESÚGÓK CHICAGÓBAN. Chicagóban bírósági eljárás folyik Alfréd Y. Kirkland szövetségi biró előtt. A vádlott az Egyesült Államok kormánya, a panaszos az “American Civil Liberties Union”. A tárgyalás folyamán kiderült, hogy 1966 és 1976 között Chicagóban az FBI-nak 5.145 besúgója (informants) volt, akik összesen 2.5 millió dollárt kaptak szolgálataikért. Ugyanazon idő alatt az FBI Chicagóban 27.000 személyt és szervezetet tartott nyilván, mint szésőséges elemeket. Az is kiderült, hogy az FBI ügynökök betörtek a “Chicago Committee to the Defend the Bili of Rights” hivatalos helységeibe. Ennek lett a következménye, hogy 46 személyt helyeztek a szésőséges elemek listájára, mert anyagilag támogatták a “Bili of Rights” működését. A besúgok neveit nem hozták nyilvánosságra. Az FBI “kémkedésnek” tárgya és célja elsősorban bizonyos személyek és szervezetek politikai tevékenysége volt. MIT ÍGÉR CARTER ELNÖK 1978-RA Január 18.-án Carter elnök elmondta az alkotmányban előirt évi jelentését az Egyesült Államok (“Union”) helyzetéről. Beszéde jó volt, többször lelkesen megtapsolták. Három évvel ezelőtt Gerald R.Ford elnökünk azzal kezdte beszámolóját, hogy “az Union helyzete rossz”. Azóta, kivéve a politikai botrányok emlékének halványulását, semmiféle lényeges változás nem történt. Carter elnök mégis azzal kezdte beszédét, hogy az Egyesült Államok jelenleg “katonailag, politikailag, gazdaságilag és szellemileg egészséges. Lelkes taps követte ezt a hazafias bejelentést. Még azok is tapsoltak akik egyébként mindenben ellenzik Carter elnök programját. A többszöri lelkes taps után az ember azt hinné, hogy Carter elnök és a Kongresszus között teljes a harmónia. Sajnos, ennek talán éppen az ellenkezője igaz. Carter elnökből hiányzik a vezéri képesség, amely -többek között - magában foglalja azt a képességet is, hogy programját el tudja fogadtatni a Kongresszus és az amerikai nép többségével. Nincs meg benne John F. Kennedy meggyőződése és lelkesedése, amellyel magával tudta ragadni nemcsak az Egyesült Államok, de a világ sok más népét is. Nincs meg benne Lyndon B. Johnson elnök ravasz észjárása és tettereje, amellyekkel, amint azt népiesen mondják, “az ujja köré tudta csavarni” a Kongresszus tagjait. Nincs meg benne Harry S. Truman elnökünk gyakorlati gondolkozása, amellyel elválasztotta a lényegeset a lényegtelentől. Igazságtalan ok lennénk, ha az elmúlt év törvényhozási programjának szegénységéért kizárólag Carter elnököt hibáztatnánk. A Kongresszus, a jelenlegi összetételében, nem képviseli a nemzet egyetemes érdekeit. Tagjai közül sokan a nagytőke, mások a szakszervezetek és ismét mások az apró-cseprő helyi érdekek lekötelezettjei. Mindaddig, amig a képviselők és a szenátorok választási kampányához szükséges óriási összeget “valahonnan” meg kell szerezni, nem lesz a nemzet egyetemes érdekeit szolgáló Kongresszusunk. Annál nagyobb tisztelettel adózunk annak a kisszámú kivételnek, akik népszerűségük és igy újra-megválasztásuk kockáztatásával a nemzet közös érdekei mellett törnek lándzsát. A közvéleménykutatás is azt mutatja, hogy a Kongresszus munkája eredménytelenebb, mint az Elnök által vezetett Fehér Házé. A tárgyilagosság kedvéért azt is meg kell említenünk, hogy Carter elnök szinte emberfeletti problémákkal ál szemben. Folytatás a 3. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents