Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1978. május (20. évfolyam, 17-20. szám)

1978-05-06 / 17. szám

amerikai-kanadai m Magyar Elet cAmerican;• CanadiaricHungaríaqj CLife AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE ÁRA: U.S.A. 35* _____________ Vo l.20.No.l7.XX.évf.l7.szám. TORONTO * MONTREAL NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND * DETROJT* FLORIDA CANADA 35* May 6, 1978 Dió tr* 3*n> o H-t-1 C O c» H (u cn OQ 2X O • Cfi * N Mf > • 3 a; O cno > O ►< f-* •P> t- » < (í (ü o- • • CD OO CD • M 00 NEUTRONBOMBA - FRANCIA KÉZBEN MIT VÁRHATUNK MOSZKVÁTÓL? Mit vesztünk el a Panama CSATORNÁVAL FBI ÜGYNÖKÖK TÜNTETTEK, PANAMA - IDŐZÍTETT BOMBA, ÖRDÖGŰZÉS. MIT VÁRHATUNK MOSZKVÁTÓL? Cyrus R. Vance Külügyminiszterünk április 21.-én és 22.-én Moszkvában járt. A televízión látott jelenetek és a tárgyalásokkal kapcsolatos hírek azt mutatták, hogy Brezsnyev úgy kezelte külügyminiszterünket, mint egy makacskodó és engedetlen tanulót. Külügyminiszterére, Andrej A. Gromykóra, bizta a “puhitást”. A megdorgálást fenntartotta magának. A hiba ott van hogy Carter elnök - még nagy engedmények árán is - szeretné, ha a SALT II tárgyalások mielőbb “eredményesen” véget érnének. Reméli, hogy a “siker” úgy bel-, mint külpolitikai téren alátámasztaná tekintélyét. Brezsnyev ezt tudja és kihasználja az alkalmat minél nagyobb előnyök biztosítására a Szovjet Unió számára. Sajnos amerikai politikusok és államférfiak sohasem fogják kiismerni az orosz lelkiséget, kissé tudományosabban szólva, az orosz pszi hét. Mi Kelet-Európából ideszármazott amerikaiak, tudjuk, hogy az orosz ember gyengeségnek tekinti az engedékenységet és azt titokban megveti. Minden oroszban, az egyszerű munkástól az elnökig, benne van a lócsiszárok filozófiája: Aki enged egy centet, az enged egy dollárt is. Brezsnyev tudja, hogy Carter elnök békét akar és a béke érdekében nem fog ellenintézkedéseket tenni a szovjet terjeszkedés meggátlására, se Afrikában, se másutt. Azt is tudja, hogy az emberi jogok eszméje minden atombombánál hatalmasabb fegyver Carter elnök kezében. Ezért követett el és követ el mindent, hogy az amerikai elnök szavát az emberi jogok terén elnémítsa. Sajnos, ez nagy mértékben sikerült is neki. Ilyen körülmények között nem táplálhatunk nagy reményeket Vance Külügyminiszter moszkvai útjával kapcsolatban. Már maga az a tény, hogy Vance külügyminiszter engedett Groyco követelésének és nem hozt szóba a szovjet afrikai terjeszkedését, az emberi jogok korlátozásának ügyét, világosan mutatja, hogy nem Vance, de Gromyco irányítja a moszkvai tágyalások menetét. Jelenleg az a helyzet, hogy egy engedékeny US elnök áll egy kemény Brezsnyevvel szemben. Ha a közeljövőben esetleg sor kerülne az oly rég vajúdó SALT II tárgyalások befejezésére és egy szerződés aláírására, ez a megállapodás a Szovjet Unió javára billentené az atomfegyverek labilis egyensúlyát. Ilyen ehyezményt az US Kongresszus nem hagyna jóvá. Amig Carter és külügyminisztere en üt meg erélyesebb hangot a szovjet vezérekkel szemben, addig nincs kilátás eredményes tárgyalásokra. Tévednek, akik azt hiszik, hogy az erélyesebb fellépés hidegháborúhoz vezetne. A Kreml nagyon jól tudja, hogy egy színlelt “détente politika” a Szovjet Unió javát szolgálja. Egy esetleges hidegháború alapjaiban megingatná a Szovjet Unió befolyását és hatalmát az egész világon. Csak egy erélyesebb US külpolitika vezethet eredményes SALT tárgyalásokhoz és végül egy elfogadható szerződéshez. Délibábot kerget, aki azt hiszi, hogy a “békés együttélés” egyben békét is jelent. A szovjet kormányok célkitűzése, Lenintől Brezsnyevig, vátozatlan maradt: “Eltemetjük a nyugati világot.” Óriási hiba lenne, ha az USA kormánya és népe, akár egy pillanatra is, elfelejtené a szovjet politika végső célját. FOLYTATJÁK A ZSIDÓ TELEPÍTÉSEKET Márciusban, amikor Carter elnökhöz készült, Ezer Weizman hadügyminiszter leállította a zsidó települések építését. Április 19.-én a Begin kormány úgy döntött, hogy folytatják a már megkezdett telepek építését, de új telepeket nem kezdeményeznek. Ez a megoldás - valószínűleg Begin miniszterelnök közbenjárására - áthidalja Weizman hadügyminiszter és Sharon gzadaságügyi miniszter nézetei közötti ellentéteket. A megszállott arab területeken kb. 14.000 zsidó település van . Ezekbül 4,700 Samária és Judea hegyes dombos vidékén, 1,500 a Jordán folyó közelében, 1,100 a Sinai félsziget dáli részén, 2,600 az észak-keleti részén, és 4,000 a Golán magaslaton. NEUTRONBOMBA - FRANCIA KÉZBEN Carter elnök valószínűleg fellélegzett, amikor április 18.-án meghallotta (bár lehet, hogy már előbb is tudta), hogy a franciák felrobbantották az első “saját gyártmányú” kísérleti neutronbombájukat. Az atomfegyverek esetleges bevetése Nyugat- Európában eddig kizárólag az Egyesült Államok feladata volt. Óriási erkölcsi felelőséget és terhet jelentett ez a feladat. Ennek egy részét most átvették a franciák. A neutronbomba jelentősége elsősorban abban áll, hogy megbénítja a legalább is háromszoros túlsúlyban lévő szovjet tankok mozgását. A neutronbomba erősen rádióaktiv sugarai megölik az embereket, de aránylag kevés kárt okoznak tankokban, épületekben. Borzalmas fegyver, de nem borzalmasabb, mint az atombomba. Az amerikai sajtóban megjelent magyarázatok arról beszélnek, hogy Franciaország a neutronbomba előállítása terén legalább 10 évvel megelőzte a Szovjet Uniót. Nem osztjuk ezt a felfogást. Biztosra vehető, hogy a neutronbomba “receptjét” már ma is ismerik az oroszok. A bomba előállítása, amely eltarthat néhány évig, számukra nem jelent előnyt. Ez a bomba védelmi fegyver. A nyugat-európai államok sohasem gondoltak arra, hogy tankjaikkal “lerohanják” a Szovjet Uniót. A szovjet vezérkar viszont számolt azzal alehetőséggel, hogy az Egyesült Államok kormánya nem fogja vállalni az atomháborút és a túerőben lévő tankok lerohanhatják Nyugat-Európát. Sok szakértő úgy véli, hogy 48 óra alatt. Ez a lehetőség most lehetetlenné vált, mert a franciák nem fognak habozni egy szovjet támadás esetén. DÉL-KOREAI REPÜLŐGÉP SZOVJET LÉG1TÉRBEN Április 21.-én szovjet harci repülőgépet, amely eddig ismeretlen okokból eltért a Párizs - Seoul légi útról és a Szovjet Unió légterében (lás a térképet) egy befagyott tavon szállt le. A tó jege betört. A repülőgép 110 utasa közül kettő meghalt, kettő súlyosan megsebesült. Folytatás a következő oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents