Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1978. augusztus (20. évfolyam, 29-32. szám)

1978-08-05 / 29. szám

kábítószer a fehér HÁZBAN Carter elnök visszakozik GADDAFI LÁTOGATÁSA PRÁGÁBAN, RÁKOS BETEGSÉG A SZTRÁJK kábítószer a fehér házban A Fehér Házban is gyarló emberek dolgoznak. Nekik is vannak festi-lelki bajaik. Ők sem mentesek az alkohol és a kábítószerek csábításaitól. A balszerencse, úgy hozta magával, hogy éppen az Elnök “Kábítószer-tanácsadója”, Dr Peter Bourne a Fehér Házban előirt egyik csillapítót (Quaalude, vegyileg methaqualon), amellyel egyik női beosztottjának álmátlanságát akarta leküzdeni. A baj ott kezdődött, hogy a receptet nem a beteg nevére állította ki. A 26 éves tisztviselőnő ugyanis félt, hogy elbocsájtják állásából, ha valaha is kitudódik, hogy a kábítószernek minősíthető orvosságot szedett. Egyik barátnőjét kérte meg, hogy szerezze be az orvosságot. A gyógyszerész gyanút fogott, értesítette a rendőrséget és a leányt még a patikában letrtoztatták. A gyanú: Kábítószerrel való tiltott kereskedés. Dr Bourne először csak a szabadságolását kérte, de másnap lemondott állásáról. Az orvosok ma methaqualont általában veszélytelenebbnek tartják, mint a barbiturátokat. Másnap nincs “hangover” és hosszútávon kevesebb kárt okoz a szervezetben. Az előirt mennyiségben veszélytelennek mondható orvosság. Sajnos, a metaqualon a jómódú társaságok kedvenc kábítószere lett. Nem utolsósorban azért, mert serkenti a nemi ingereket. A fekete piacon 3-10 dollárt fizetnek egy methaqualon tablettáért. Akár milyen jó szándék is vezette Dr Bourne-t, amikor az orvosságot előírta, mégis megsértette a törvény betűit. Üvédének feladata, hogy meggyőzze a hatóságokat, hogy védencét nem vezette se anyagi, se kábítószer terjesztési szándék. Rossz csillagok járnak Carter felett. Bért Láncé bankári tevékenységének árnyéka még mindig ott lebeg a Fehér Ház körül. Az elnök egyik jó barátjának, Andrew Young UN követnek kijelentései bármely pillanatban kiválthatnak újabb felháborodási hulámokat. dr Bourne hibája csak tetőzi az Elnök amúgyis ezernyi gondját. Még csak az hiányzik, hogy szemfüles riporter kikutassa, hogy hányán szednek kábítószert a Fehér Házban!? Igaz, hogy a Fehér Házban is gyarló emberek dolgoznak, a közvélemény mégis emberi hibától mentesnek akarja látni őket. CARTER ELNÖK VISSZAKOZIK Aleandr Ginzburg és Anatoly Scharanszky elitélése után a Fehér Ház tanácsadói lázasan kutattak “megtorlási lehetőségek" után. Valószínűleg első felindulása után, Carter elnök leállította az 1980-as Moszkvai Olympiász céljait szolgáló US komputer szállítását. (Az oroszok most Nyugat- Né,etországban akarják megrendelni a pótlást) Eltelt néhány nap és a Fehér Házban magasan lobogó szenvedélyek lecsillapodtak. A július 20.-i sajtóértekezleten Carter elnök a türelem és a megértés politikájának szükségességét hangoztatta a szovjet tüszúrások ellen, amelyek néha a tőrdőfés határán járnak. Az elnök válaszaiban nyoma sem volt az emberi jogok éedekében (novemberben nekünk sem legyen nyoma sem embereire való szavazásra. Szerk) az emberi jogok érdekében meghirdetett hadjárattal kapcsolatos egykori lelkesedésnek. íme Carter néhány kijelentése: “Nem bocsájtkozom bosszúhadjáratba a Szovjet Unió ellen. Tudom, hogy nem avatk ózhatunk bele Moszkva belügyeibe. (Jvliért, az emberi jogok Moszkva belügye??? Ilyen csak egy mogyoró farmer fejébe születhet meg.Szerk.) Szeretném, ha a 2 ország között a viszony megjavulna. ” (Miért nem csuszkái Moszkváig térden?. Szerk.) Arra a kérdésre, hogy szándékában áll-e bojkottálni az 1980-as Moszkvai Olympiászt, az elnök kitérő választ adott: “Ez a döntés az US. Olinpiai Bizottság hatáskörébe tartozik. A magam részéről, hogy az amerikai atléták részt fognak venni a Moszkvai Olimpiászon.” A Fehér Ház tanácsadói megvitatták a 2 ország közötti gazdasági kapcsolatok korlátozásának, mint megtorlásnak, a lehetőségét. Carter elnök ezen a téren is visszakozott. Kijlentette,-hogy a Szovjet Unió által a Dallas-i “Dresser-Industries”-nál 144 millió dollár értékben megrendelt gépek szállítását nem ellenzi. (Ezek a gépek olajfúró- végeket állítanak elő?) Voltak, akik a Szovjet Unióba irányuló buzaszállitások leállítását javasolták. Az amerikai farmerek felzudultak a javaslat ellen. Bob Bergland, az USA mezőgazdasági minisztere sietett megnyugtatni őket, hogy ezek a hírek teljesen alaptalanok. GADDAFI LÁTOGATÁSA PRÁGÁBAN Líbia elnöke, Muammar Gaddafi, nemrégiben Prágában járt, ahol a kormány úgy fogadta, mint “ az anti-imperialista arab világ ” vezérét. Nem említették, hogy Gaddafi hivő mohamedán és a szociálizmus ellensége. Ezzel szemben sokat idézték Gaddafi cionista - ellenes kirohanásait. A prágai kormány azt is elnézte Gaddaíinak, hogy mindent elkövet az olaj nemzetközi árának emelésére, ami erősen károsítja a cseh ipar érdekeit. Ugyanis, ha a nemzetközi olajárak emelkednek, Moszkva is emeli az árakat a “baráti államokban”, igy Csehszlovákiában is. Mit keresett Gaddafi Prágában? Elsősorban fegyvereket a líbiai terroisták számára. Amint tudjuk, Csehország “specializálta” magát a terrorista fegyverek gyártására. Gaddafinak szüksége van ilyen fegyverekre. Ő a Közép- Kelet réme, akit Szadát a “Líbiai őrültnek” nevezett. A közép-keleti és az afrikai államfők ellen elkövetett merényletek hátterében majdnem mindig ott találjuk a líbiai terroristákat és Gaddafi cselszövő kezét. Sajnos az utóbbi időben minden úgy megy ahogyan Moszkva kívánja. Brezsnyev és tanácsadói ügyesen kihasználják a Carter kormány határozatlanságát és minden irányban bővitgetik a Szovjet hatalmi érdekek sávját. LENGYEL TUDÓSOK LEVELE SZACHAROVHOZ Az u.n. “Lengyel Választmány a társadalom védelmére levélben közölte Szacharovval, hogy a lengyel szellemiség együttérez a nemrégiben elitéit Juri Orlov orosz fizikussal, és a vele egyidejűleg elitéit gruzin, valamint litván munkatársaival. Juri Orlov szervezte meg a “Helsinki Kiáltvány ” betartását figyelő csoportokat a Szovjet Unióban. A “Lengyel Választmány” elitélte a Szovjet Bíróságok drakonikus ítéleteit é ígérte, hogy mindent el fog követni Orlov és társai célkitűzésének ismertetésére. Folytatás a 2. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents