Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1978. november (20. évfolyam, 42-45. szám)

1978-11-04 / 42. szám

2. oldal AMERIKAI-KANADAI MAGYAR ÉLET 1978. november 4. Eddig minden szépen hangzik, de a 11. bekezdésben kiugrik a szög a zsákból, amikor ezt olvassuk: “A kormányok kötelessége, hogy a fenti feltételek betartását a saját hatáskörükben biztosítsák”. Milyen sajtószabadság lenne az, amelyet a szovjet kormány szabályozna? A nyugati világ 50 állama ellene van ennek a javaslatnak, amelyet a Harmadik világ és a szovjet blokk 94 kormánya támogat. Az UNESCO határozatai nem kötelezik a tagállamokat. Akár elfogadja a többség ezt a javaslatot, akár nem a nyugati világban mindenképen megmarad a sajtó szabadság. A javaslat elfogadása azonban igazolná a szovjet álláspontot, amely szerint minden kormánynak joga van ellenőrizni a területén működő hirterjesztő szervek tevékenységét és híranyagát. (Más szóval “jogosulttá” tenni a cenzúrát.) MEGBÜNTETIK A NAGY FOGYASZTÁSÚ AUTÓKAT Az uj energiatörvény szerint 1980-tól kezdve 200-tól 500 dollárig terjedő különleges adóval fogják sújtani azokat az autókat, amelyek gallononként 15 mérföldnél kevesebbet teljesítenek. Ez az adó fokozatosan emelkedni fog és 1986-ban 3850 dollár lesz a évi adója azoknak a kocsiknak, amelyek gallononkint 15.5 mérföldnél kevesebbet teljesítenek. (Ez csak az“uj modelekre” vonatkozik.) Nem nagy erdemény! Nem hisszük, hogy az autóipar belenyugodna ebbe a rendelkezésbe. Az autógyárak mindent el fognak követni, hogy évről évre haladékot kapjanak. Ez történt a “tiszta levegőt” célzó rendelkezésekkel is. Az uj törvény jutalmazni is fog. Egy-egy ház szigetelési költségeihez a kormány 300 dollárral fog hozzájárulni. A nap és szél energiát felhasználó berendezéseknél ez a hozzájárulás elérheti a 2.200 dollárt is. Ez a rendelkezés az 1977. április 20.-ka óta beépített, vagy beépítés alatt álló berendezéskre vonatkozik. A háztartási gépek áramfogyasztását a kormány ellenőrizni fogja. A feleslegesen nagy fogyasztású gépek gyártását leállíthatják. A földgáz árának hivatalos szabályozása (“új gáz”, “régi gáz”) 1985-ben megszűnik. Az olaj és a benzin ára mindenképpen emelkedni fog. Ennek egyik oka, hogy a jövőben fokozni akarják a szénből desztilált olaj előállítását, amely jelenleg ( és még hosszú ideig) többe kerül, mint a nyersolaj. • ImerlW-kanadai , \l Magyar Élet í cyimerícaii* Canadiaii^iungaríaii ^Life AMEHICA S LAHGEST WE£KLY W TMt HUNGÁRIÁN LANGUAGE düL ^ * A— ______■ lomomo ■ motn^L OWAOA 3( 536 Nortti PARIS Ave., CHICAGO. Illinois 60634 Főszerkesztő és kiadó: ÁDÁM HALMÁGY1 LAJOS, 3636 N. Paris Ave. Chicago. 111. 60634 Telefon 625-8774 Second Class Postage paid at Chicago, 111. Publislicu cvcry Saturday, Augusztus Í-től az évi előfizetés $ 20.0U, félévre $ 12.oo, külföldre $ 25.oo (nem légipostával). Lapárusoknál darabonkénti ár 45 cent Lditorial and Publishing Office: 3636 IN.Paris Ave., Chicago. 111. 60634. Phone: 625-8774. Managing Editorand Puhlisher: Louis Halmagyi Adam HALÁLRA ÍTÉLTÜK ÖNMAGUNKAT Az elmúlt napokban statisztikai adatok kerültek nyilvánossTra. A 14-17 év közötti fiatalok 1/5-e az alkohol rabja. Nem alkalmi, de megrögzött alkoholisták. Ez a statisztika nem foglalja magában a kábítószerek áldozatait. A felnőttek 7 #-a, kb. 10 millió amerikai, az alko ol rabja. Évente 205.000 személy hal meg túlzott “alkoholélvezet” következtében. Az országúti autóbalesetek áldozatainak száma évente kb. 50.000. Ezeknek a felét a túlzott alkoholfogyasztás rovására kell írnunk. Az amerikai “felső százezer”, az “intelligencia”, köreiben egyre nagyobb tért hódit a kokain. Hozzátartozik az “úri életmódhoz”. A nők körében rohamosan emelkedik a tüdőrák megbetegedések száma. Az 1973 előtti években ez a betegség évi 1-2 %-al emelkedett. 1973 óta a fehér nőknél 8 %-a, a feketéknél 10 %-al emelkedik. Nincs bebizonyítva, de alaposan feltehető, hogy ez a folyamat a nőknél egyre általánosabbá váló dohányzásra vezethető vissza. A tüdőrák a legveszedelmesebb rákbetegség. A megbetegedtt személyeknek csak 12 %-a él három évvel tovább. A mellráknál a nők 25 %- a, a tfégbélráknál az 50 %-a él még három évig. Úgy látszik, hogy társadalmunk halálra ítélte önmagát. Hasonló jelenségre mutat rá a statisztika az egész “iparilag fejlett” világban. Az Egyesült Államokban éppenúgy, mint a Szovjetunióban. Az “elmaradt népeknél” a rákos megbetegedések százalékszáma feltűnően alacsony. Szigorú törvényekkel nem lehet segíteni ezen a bajon. Úgy látszik, hogy szenvedélyeink legyőzése - emberfeletti feladat. ÉRDEKES HÍREK AZ INFLÁCIÓ AZ ÉV MÁSODIK NEGYEDÉBEN MEGHALADJA A 10%­OT ez a korábbi évekhez képest nagyon magas. Ennek következtében a kamatlábak tovább fognak majd emelkedni. Az új és a meglévő házak ára is 10%-al emelkedett sazév első felében közel 2 millió eladás történt, 12%- al több, mint az előző év ugyanezen szakában. A telekárak emelkedése az egyik döntő tényező a házak árának az emelkedésében. A telekárak emelkedése előreláthatóan tovább fog folytatódni az elkövetkező időkben s meghaladja az évi 10 %-ot erősen. * Michael Forestal, a Soviet-American Trade and Economic Council uj elnöke másomagával ellátogatott Moszkvába, ahol Brezsnyev köztársasági elnök fogadta. A TASS jelentése szerint a tárgyalásoknak üzleti és konstruktív jellege volt. Az Egyesült Államok és a Szovjet Unió között az üzleti kapcsolatok erősen megromlottak F. Jay Crawford amerikai üzletember bírósági tárgyalása és elitélése miatt. Brezsnyev kiemelte, hogy a kereskedelmi kapcsolatok normalizálása lényeges tényező a két nemzet életében. Az oroszok elsősorban gabonanemüeket szeretnének importálni Amerikából. DRÁGA LESZ A KÖZÉP KELET BÉKE A washingtoni tárgyalások akadoznak. A Cemp Dávidban megtartott “csúcsértekezlet” után azt hitte az ember, hogy a nagy problémákat meoldották és csak a részletek kidolgozása maradt hátra. Nem igy áll a dolog. A Jordán folyó nyugati partvidékének kérdése (West Bank) ma éppen úgy kisért, mint a Camp Dávid értekezlet előtt. Izrael népének ortodox szárnya a Jordán folyó nyugati partvidékét, a bibliai múltra hivatkzova, sajátjának tekinti. Még azok is, akik a bibliát nem értelmezik szószerint, úgy gondolják, hogy a Jordán folyó nyugati part vidéke az ősi zsidó királyság ideje óta zsidó terület és az 1948-ban feltámadt Izrael jogos öröksége. Érzelmekről van szó és az érzelmi motívumokkal szemben az arabok számbeli fölényét bizonyító statisztikai adatik elbuknak. A Camp Dávidban megtartott értekezlet után Szadat kijelentette, hogy a West Bank érdkeit a jövőben nem fogja képviselni, de most úgy látszik, hogy Szaud-Arábia nyomására, igé rétét nem tudja betartani. Pedig a Sinai félsziget problémája is éppen elég kemény dió. Amint utólag kiderült, a Camp Dávid értekezleten Carter elnök megígérte Beginnek, hogy az USA fogja viselni a Sinai félszigeten 1967 után létesített 2 izraeli légi támpont áttelepítési költségeit. Már ez is néhány milliárd dollára rúghat, de Washingtonban DAYAN újabba “kártérítési” igényeket jelentett be. Kérte, hogy az USA vegye át az izraeli csapatok “visszavonási” költségeit a sinai félszigetről. Ezeket előzetesen négy milliárd dollára becsüli. Ebben az összegben benne lenne az 1967 óta a Sinai félszigetre telepitett zsidók áttelepítési költsége, valamint a Sinai félsziget olajforrásainak elmaradt haszna. Ugyanakkor Egyiptom is “kártérítést kér az USA-tól. mert éveken keresztül Izrael élvezte a Sinai félsziget olaj mezőinek hasznát. Itt azonban még nem érnek véget a Közép- Kelet kötségei. Szíria számára 90 millió dollárt irányzott elő: a Kongresszus, Jordánia “követelésének” összege még ismeretlen. Carter elnöknek nem tetszenek ezek az. óriási költségek, de végül is bele fog egyezni abba, hogy az US adófizető, megkérdezésük nélkül fizesse meg őket. A béke érdekében, amely csak akkor lesz csak igazi béke, ha idővel Jordánia és Szíria is különbékét köt Izraellel. Őszinte békét. Carter elnök hazárdjátékba kazdett, amikor megígérte az US milliárdokat. U.S. INTERNATIONAL Trade Commission (Nemzetközi Kerekedelmi Bizottság) javasolta az elnöknek, állapítson meg behozatali kvótát vörös Kínában gyártott, fából készült ruhaszárító csipeszekre. Carter azonban az előterjesztést elutasította mondván, ilyen 1 szankció nem flel meg a nemzet gazdasági érdekeinek. ¥ Japán ez év júliusában 776.000 színes TV készüléket gyártott, 1.7 %-al többet, mint júniusban, de 5.8 %-al kevesebbet, mint 1977. júliusában. Ebből ez. év júliusában 374.489 készüléket exportált, 40.4 %-al többet, mint előző hónapban és 2.5 %-al többet, mint egy évvel ezelőtt.

Next

/
Thumbnails
Contents