Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1979. január (21. évfolyam, 1-4. szám)

1979-01-13 / 2. szám

2. oldal AMERIKAI-KANADAI MAGYARÉLET 1979. január 13. GROMYKONAK VOLT IGAZA MEXICO A JÖVŐ ORSZÁGA A genfi találkozó előtt Vance külügyminiszter és Carter elnök erősen bízott abban, hogy ezen a találkozón megoldódnak a SALT vitás kérdései. Abban is biztak, hogy * még januárban sor kerülhet Brezsnyev elnök washingtoni látogatására. Gromyko szovjet külügyminiszter mindig óvatisan nyilatkzott ebben a tekintetben. Nem hitt abban, hogy a decemberi genfi találkozón minden vitás kérdés megoldódik. Neki volt igaza. A SALT tárgyalások 6 éve folynak. 1972- ben Ford és Brezsnyev elnökök Vladivosztokban megegyeztek a szerződés kereteiben. A részleteket szakéertőkre bizták. Ez volt a hiba, mert a részletkérdéseket nem lehet röziteni. A haditechnika óriási ütemben fejlődik. Minden év újabb és újabb “csodálatos” fegyvereket szül. Mire a szakértők kiértékelik a helyzetet, már üj helyzettel állnak szemben. A SALT tárgyalások kezdettől fogva hamis vágányokon futottak. A tárgyaló felek meg vannak győződve, hogy a másik le akarja nyelni őket. Nem látják a valóságot. T.i. azt, hogy egyetlen orosz kispolgár sem álmodozik az Egyesült Államok meghódításáról. És egyetlen amerikai kisember sem akarja megszállni Moszkvát még kevésbé a hideg Szibériát. A SALT tárgyalások megbuktak mert hiányzik a kölcsönös bizalom. Ha létre is jönne egy megállapodás az csak papirszerződés amardna. Az atomfegyverek számolgatása nem vezethez tartós fegyverkezési korlátozáshoz. Az újabb és még csodálatosabb fegyverekre nincs is szükség, hiszen a mai atombomba-készlettel is bármelyik fél százszorosán el tudná pusztítani a másikat, és egyben önmagát is. Ez lenne a cél. A két szörnyű világháborúból nem tanultuk meg a leckét: Fegyverekkel nem lehet megoldani a problémákat. Az atombombák korszakában ez a tétel különösen igaz. A SALT tárgyalásoknak vissza kell térni a helye6 kiindulási ponthoz. Ki kell mondani, hogy a háború erkölcstelen és esztelen dolog! Mindkét félnek (és minden más államnak) köteleznie kell magát, hogy az esetleges vitás kérdéseket nem fegyverekkel, de tárgyalásokkal kívánja megoldani. Csak ilyen alapon jöhet létre egy tartós SALT egyezmény és egyben a népek békés együttélése a csodálatos Föld bolygón. Hirdessen lapunkban SIKÍMMai f yl \ Magyar Élet cyímerlcaji- Canadiaii cHungaríaii cLifc AMEMCA'S LAMaCST WECK1.V M THE HUNGÁRIÁN LANGUAGC <K£r\ MUA m WMM'MMKM CANAPA m ...... 58 86 North PARIS Ave.. CHICAGO, Dlinois 60634 ' Főszerkesztő és kiadó: ÁDÁM H ALMÁGY1 LAJOS 3636 N. Paris Ave. Chicago, 111. 60634 Telefon: 312/ 625-8774 Second Class Postage paid at Chicago,111.Published every Saturday Előfizetés egy évre $20,00, félévre $12,00, külföldre Lapárusoknál darabonkénti ár 45 cent Editoriai and Publishing Office: 3636 N.Paris Ave., Chicago.'III. 60634. Phone: 625-8774. Managing Editorand Publisher: Louis Halmagyi Adam I Mexikó földalatti bizonyított olajkészletét 20 milliárd barrelre becsülik, a valószínű tartalékot 37 milliárdra, amely kedvező esetben 200-300 milliárd barrelre is emelkedhetnek. Ha az utóbbi feltevés helyesnek bizonyul, akkor Mexikó oljaban való gazdasága Szaud Arábia gazdagságával vetekszik. Az olajon kívül Mexikó földgázban is nagyon gazdag ország. Néhány évvel ezelőtt a mexikói kormány ki akart építeni egy földgázvezetéket az Egyesült Államok határáig. Ez a terv kútba esett, mert a Fehér Ház, eléggé rövidlátóan, nem akarta megadni a mexikói kormány által kért árat. Közben úgy a földgáz, mint az olaj ára állandóan emelkedik. Mire Carter elnök tanácsadói felébrednek, előfordulhat, hogy a mexikói olaj és földgáz már el lesz ígérve más országoknak, elsősorban a nyugateurópai államoknak. Az Egyesült Államok szempontjából óriási jelentősége lehet a mexikói olajnak. Először is az USA szájában van, másodszor, függetleníthetné Amerika népét a Perzsa öböl (alighanem elveszett) és a középkeleti arab olajforrásoktól. Mexikó szempontjából a kilátások nagyon kedvezőek. Még kedvezőbbek lennének, ha Mexikó nem lenne annyira szegény és elmaradt ország. Igaz ugyan, hogy a mexikói kormány magát “forradalmi kormánynak” nevezi, de a szociális igazságtalanság még mindig igen nagy. Óriási gazdagság van felhalmozva a “felső tízezer” kezében, de az ország többsége hihetetlen elmaradottságban és szegénységben él. A lakosság 45%-a él falvakban, de a nemzeti összjövedelemnek csak 6%-át kapja. A lakosság egyharmada alultáplált, 25%-a nem tud írni és olvasni, a felnőtteknek a fele munkanélküli, de azok is, akik dolgoznak az amerikai munkás bérének csak 1/7-et részét keresik. Az alkoholizmus igen elterjedt. A politika és a közigazgatás terén óriási a korrupció. Sok függ attól, hogy Mexikó hogyan fogja felhasználni az olajból származó hasznát. Nagy előnye, hogy határai békés határok és igy hadseregre nem költ sokat. Fontos lenne, hogy új jövedelmét ne a kevés munkaerőt kívánó nagyipari gyárakba, de a lakosság ruházati, élelmi, lakás és egyéb elemi szükségleteit biztositó kisiparba fektesse. Irán elrettentő például szolgálhat Mexikónak. A Fehér Háznak megértéssel és óvatosan kell kezelnie az új mexikói helyzetet. Ha megértjük és tekintetbe vesszük Mexikó érdékeit, az új olajmezők mindkét állam számára beláthatatlan lehetőségeket nyitnának meg. ELADÓSODUNK A karácsonyi bevásárlási őrület elmúlt. Maradt utána egy csomó adósság. Pedig már karácsony előtt is sok volt: 266 milliárd dollár csak a hitelkártyákon! A jelzálogkölcsönöktől (mortgage) eltekintve!. A múlt évben 20 %-al emelkedett a hitelkártyákon összegyűlt adósságok. Egyre több a késedelmes és a rossz fizető. A hitelezők az elmúlt évben 75 millió dollárnak megfelelő követelést adták át a behajtással foglalkozó ügynökségeknek. Amiről a bankok és a hitelezők nem beszélnek: A hitelkártyák 18%-os kamata az infláció egyik forrása. Minden haszon, amely mögött nem áll termelő, vagy hasznos munka, hígítja az ország pénzének értékét! Sajnos, a mértéktelen költekezésben az Egyesült Államok kormánya jár elöl rossz példával. A szövetségi kormány költségvetései a rakéták sebességével növekednek. Száznyolcvan év kellett ahhoz, hogy a szövetségi kormány költségvetése elérje az évi 100 milliárd dollárt. Ez 1962-ben történt. Alig 9 év múlva, 1971-ben, elérte a 200 milliárdos határt, és további 4 év múlva a 300 milliárdot. Két évre rá, 1977-ben, meghaladta a 400 milliárdot és 1978-ban túllépte az 500 milliárdot. A szövetségi kormány adóssága felül van az 500 milliárdon, azEgyesült Államok népének (szövetségi kormány, helyi kormányok, vállalatok, fogyasztók, stb.) együttes adóssága meghaladja a 3.000 milliárd dollárt! Az amerikai polgár tiszta jövedelmének minden negyedik dollárját az adósságok kamatai nyelik el. Meddig mehet ez igy? rádióaktív anyag ömlik az ontário tóba Ontário egészségügyi hatósága jelenti, hogy óránkint 1 gallon rádióaktiv nehéz viz ömlik az Ontário tóba. A Pickering-i Atomerőmű egyik csövén gombostüfejnyi lyukat találtak. Óránkénti vizsgálattal ellenőrzik, hogy nem nagyobbodik-e a lyuk. A múlt év augusztusában nagyobb mennyiségű radon gázt találtak az Ontárió-tó vizében, a Lewiston-i N.Y. vízmüvek közelében. A Nagy-tavak vizének megtisztítására irányoló törekvések nagyon lassan haladnak előre. Richard L. Robbins, a “Great-Lakes Tomorrow” igazgatója a múlt évben jelentette, mig az aránylag tisztavizü Felső tóban (Laké Superior) is kimutatható a higany, a PCB, azbeszt, nickel és még több káros anyag. A szakemberek eddig veszélytelennek tartották az alacsony színvonalú rádió aktív kisugárzásokat. Újabban azonban egyre több bizonyíték merül fel, amelyek azt mutatják, hogy a “veszálytelen” kisugárzások is veszélyesek, ha valaki hosszú időn keresztül ki van téve hatásuknak. Itt említjük meg, hogy a december 14.-én Kínában felrobbantott atombomba “hulladékai” karácsony táján vinultak el az Egyesült Államok északi szegélye felett, 10 ezer léb (kb. 3000 méter) magasságban. Szakemberek nem látnak veszélyt ebben az átvonulásban. 1976 végén és 1977 elején, ugyancsak egy kínai atombomba robbantással kapcsolatban hasonló rádióaktiv “hulladékokat” hordozó légtömegek vonultak el az USA felett. Dr Ernest Sternglass a rádióaktiv kisugárzások kiváló szakértője, néhány hónappal később jelentette, hogy az átvonulás idején a normálisnál 13-14 %-al több újszülött halt meg az USA északi államaiban. FMH A PAN-AM. New York - Budapest közvetlen légijáratai, melyek néhány hónap óta szüneteltek, a technikai akadályok elhárítása után 1979 április 29.-én újra megindulna - adja hírül a MALÉV közleménye.

Next

/
Thumbnails
Contents