Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1979. június (21. évfolyam, 21-25. szám)

1979-06-02 / 21. szám

A PINK Trudaeu kibukott, Joe Clark konzervatív pártja győzött Kanadában KENNEDY TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JAVASLATA BOKASSA CSÁSZÁR BIRODALMÁBAN 100 GYERMEKET GYILKOLTAK MEG Az Egyesült Államok külpolitikája erősen megváltozott az elmúlt években. A súlypont Délkelet Ázsiából áthelyeződött a világ többi részére, különösen a Közelkeletre és Afrikára. A Szovjetunió katonai erejének gyors növekedése arra késztette a Kongresszust, hogy a védelmi kiadások csökkentése helyett növelje a haderők költségvetését. Már a Ford adminisztráció időszakának vége felé megmutatkozott ez a tendencia. 1978-ban Carter elnök az Északatlanti Szövetségben tömörült országok vezetőinek megígérte, hogy az inflációval járó költségvetés kiegészítés mellett 3%-al fogja növelni Amerika a honvédelmi kiadásokat. A Kongresszusnak 1979 januárjában benyújtott költségvetés tervezet már magába foglalta ezt a többletet. A sokat emlegetett détente nem járt az amerikai-orosz kereskedelemnek a Nixon- Kissinger korszakban gyakran emlegetett növekedésével. Időközben Moszkva helyett Peking felé fordult az amerikai külpolitika vezetőinek érdeklődése. A napokban aláirt amerikai-kinai kereskedelmi egyezmény váratlanul az alacsony vámtarifát élvező országok sorába emelte Kínát. Az oroszok évek óta várják, hogy ők is megkapják a “most favored nation” kedvezményt, de eddig erre nem került sor. Mig a nemzetbiztonsági meggondolások nagy szerepet játszanak az Egyesült Államok külpolitikájában, nem lehet elfeledkezni a közgazdasági problémákról sem, amelyeknek megoldása nélkül az ország presztise világszerte csökkenni fog. Tavaly a külkereskedelmi mérleg 25 milliárd (billió) dollár deficittel zárult; az idén szakértők ennek az összegnek a duplájára számítanak. A dollár árfolyama külföldön egyelőre aránylag szilárd - a hónapokig tartó esés után - de újabb deficit a pénz értékét le fogja szállítani. Ideje lenne annak, hogy Amerika összehúzza a nadrágszijat, csökkentse az olaj behozatalt még akkor is, ha ez a döntés népszerűtlen lenne, és növelje a kivitelt. Csak TRUDEAU KIBUKOTT Kanada népe az elmúlt kedden szavazott. Ez a szavazás megmutatta a nép akaratát. Tizenegy éve ült Trudeau a kanadai nép nyakán, a liberális párt élén, ami túlzottan is liberális volt és sokszor úgy tűnt a kommunistákkal való magatartásban, mintha marxista vonalat képviselt volna. Ugyanígy Castróval is a legjobb viszonyban volt. Most a legjobban tenne ha ezek közé vonulna vissza, annál is inkább, mert családi élete is oly botrányos, amit talán csak a kommunisták tartanak ízlésesnek. Kanada 10 tartománya közül 8 tartományban kibukott és csak Quebec (franciák) és Newfoundland gyér lakossága szavazott mellette. így a liberális párt még koalíció útján sem kell Kanada népének és a győztes Joe Clark, a konzervatív párt elnöke Miután nincs abszolút többségük, igy kénytelenek az Új Demokrata Párttal koalícióra lépni. Érdekes, hogy két héttel korábban Anglia népe is a konzervatívokat választotta. Tehát Nyugat népe, amint látjuk az antikommunista vonal mellé áll. KENNEDY TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JAVASLATA Edward Kennedy Massachusetts-i szenátor minden amerikaira kiterjedő, bölcsőtől a sírig tartó biztosítási rendszert javasol. Carter korábban beterjesztett már egy hasonló gazdaságilag erős országban bíznak a kisebb hatalmak és az is nyilvánvaló, hogy a saját házunk táját rendbe kell tenni ahhoz, hogy ellenfeleink respektálják erőnket. Az amerikai nép történelme során nem egyszer megmutatta, hogy nehéz időkben össze tud fogni és hajlandó áldozatokat hozni. Megfelelő vezetés mellett erre ismét sor kerülhet majd. javaslatot a Kongresszusnak. Ez a program, amely főként a nagy kiadásokkal járó “katasztrofális” kihatású betegségek esetére nyújtana biztosítást, Kennedy szerint nem elegendő. Az új társadalombiztosítás mintegy 30 milliárd dollárba kerülne évente az adófizetőknek Kennedy szerint. A Carter-féle javaslat tiztől-tizenöt milliárdot irányzott elő. Annak dacára, hogy egyes szakszervezeti vezetők, közöttük Doug Fraser az Egyesült Autó Munkások szakszervezetének az elnöke, Kennedy javaslata mellett foglaltak állást, az adófizetők többségének adóemelés-ellenes magatartása alighanem megakadályozza hogy a Kongresszus változtatás nélkül elfogadja. Sokan Kennedy elnökjelölt aspirációit látják a javaslat mögött. 100 ISKOLÁSGYERMEKET GYILKOLTAK MEG AFRIKÁBAN Az úgynevezett Középafrikai Birodalomból érkezett a hir, hogy lemészároltak 8 és 16 év közötti korban lévő 100 iskolásgyermeket azért, mert nem akarták megvásárolni és viselni az előirt iskolai egyenruhát. Húsz egy zsúfolt börtöncellában fulladt meg; a többit agyonverték vagy mekövezték. Legutóbb akkor írtak a Középafrikai Birodalomról a lapok, amikor 1976-ban megkoronázták Bokassa császárt a Párizsból hozatott sokmillió dollár értékű koronával. Bokassa Napóleont akarta majmolni a ceremónia lemásolásával. A fekete “birodalomnak” 3 millió lakosa van akik nymorúságos körülmények között élnek. Az ország főként gyémántot exportál. A NATO HADÜGYMINISZTEREK TÁMOGATJÁK A SALT EGYEZMÉNYT Az Északatlanti Védelmi Szövetség (NATO) hadügyminiszterei nyilatkozatban jelentették ki. hogt támogatják az Egyesült Államok és a Szovjetunió között létrejött - még

Next

/
Thumbnails
Contents