Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1979. július (21. évfolyam, 26-28. szám)

1979-07-07 / 26. szám

amerikai-kanadai , ^ Magyar Elet cAmerícaii• GanadiaqfHungaiíaii °Life AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE TORONTO * MONTREAL Vol.21.No.26.XXI.évf.26.szám NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES+CLEVELAND* DETROITI FLORIDA July 7 1579 JÖN A GAZOHOL ! CARTER A TOKIOI CSÚCSKONFERENCIÁN SALT SZERZŐDÉS ALÁRÁSA BÉCSBEN KÍNA ELISMERI KÜLFÖLDI VÁLLALATOK TULAJDONÁT JÖN A GAZOHOL! Washington - Az energiaügyi miniszter engedélyt adott a Standard Oil of Indiana olajvállalatnak, hogy július 1.-től kezdődően havonta 1 millió gallon gazoholt állítson elő és hozzon forgalomba. A gazohol 90%-a benzin, 10%-a alkohol keverékéből áll. A jelen;egi magas benzinár siettette és tette lehetővé, hogy az eddigi drágább ár miatt gazdaságosan használható legyen. Kezdetben a gazohol 12 középnyugati államban kerül majd eladásra. Eddig általában 10%-al csökkentették gazolin-állomásokként az ellátmányt, ez a 10% viszont a csökkentést szükségtelenné tenné. Érdekes, hogy a technikailag oly előrehaladott Amerikában ezt csak most alkalmazzák, amit Európában már 30-40 évvel ezelőtt megtettek. Amerika népe az első korlátozás után nyíltan vádolja az olajtársaságokat, hogy eddig is ők gátolták meg az alkohollal való benzinkeverést, amit 30-40 évvel ezelőtt Európában általánosan motalkoként használtak. Az utóbbi időben a kisebb teherautó fuvarozók különböző megtorlásokkal éltek, több helyen, több órára leálltak és eltorlaszolták a főútvonalakat. így Philadelphiában is kocsikat borítottak fel és gyújtottak meg. Jelenleg Chicago határában álltak le a kisebb fuvarozó vállalatok teherkocsijai, mivel a Diesel olajárát 42 centről 84 centre emelték fel, követelik a régi ár visszaállítását. Az ilyen követelésekkel meggátolhatják főleg a nagyobb városok élelmiszer rendszeres ellátását , hús, tejtermék, gyümölcs, főzelékfélék nem érkeznének meg a nagyobb szupermarketokba, ami által közélelmezési zavarok is keletkeznének. Amerika népe közismerten “a hallgató réteg” türelmes, de ha a zsebéről és a gyomráról van szó, akkor itt is súlyos zavarok fognak keletkezni. Carter kapkodó politikája, valamint az. olajvállalatok lobbyz, ói eddig győzedelmeskedtek, de miután a nagyobb CARTER A TOKIÓI CSÚCSKONFERENCIÁN Carter elnök, a SALT II egyezmény bécsi aláírása után egy héttel, Tokióba repült felesége és kislánya társaságában, hogy résztvegyen a 7 nemzet részvételével tartott csúcsértekezleten. A megbeszélés tárgya a nyugati világot fenyegető energiahiány. Carter elgondolása szerint minden résztvevő államnak csökkenteni kell energia fogyasztását a közeljövőben, különben az egyre emelkedő olajárak gazdasági válságba döntik a szabad világot. Az európai államok véleménye erről az, hogy Amerikának kell elsősorban csökkenteni olajfogyasztását, mert Amerika a lakosság számarányához képest mértéktelenül több energiát fogyaszt mint a többi nyugateurópai ország és Japán. Ha Carter elnök ezt a megállapítást magáévá teszi úgy Amerika lakossága súlyos időknek néz elébe. A benzinfogyasztás korlátozása nemcsak egyéni kényelmetlenséget fog városokban Los Angeles, Philadelphia, Washington, New York, Chicago városokban már is megmutatkozik a nép haragja, valószínű hogy az olajvállalatoknak eddig tartott a próbafuttatása. Mivel Amerikában vérnélküli forradalom szokott történni, a Carter adminisztráció kénytelen volt beadni a derekát, hogy alkohollal kevert benzint hozzanak forgalomba. A különböző, eddig felnem használt zöld növényzetből, az alkohol előállítása dollár és dollár 30 között mozog. Természetesen ezt okszerűen és a gyártást tökéletesítve sokkal olcsóbban lehet majd késő előállítani, ami nagyrészben függetlenné tehetné Amerikát a motalko-szerű hajtóerő ellátásában. Itt kell megemlítenünk, hogy pl. Brazíliában amely olajban szegény állam, teljesen tiszta alkohollal hajtott -Amerikában készített- kocsikat használnak és üzemeltetnek. Ez természetesen az olajvállalatok önkényuralmát az Egyesült Államokban némikép korlátozná, mert az alkohollal való gyártással párhuzamosan kellene haladniok az olaj és a szesz keverésben. jelenteni hanem nagymérvű munkanélküliséget is, tekintve, hogy Amerikában minden 7-ik munkás közvetlenül vagy közvetve az autógyártással keresi kenyerét. Az új kocsik eladása máris erős csökkenést mutat és ha a benzinellátás még jobban megnehezedik az autógyárak és a velük összefüggő többi vállalat tömeges munkáselbocsátásra fog kényszerülni. Carter elnök az iráni válság idején először katonai beavatkozásra szánta el magát, mely megmenthette volna nemcsak a sah trónját, hanem az iráni olaj zavartalan szállítását is. Ellenére a vezérkar ajánlásának Carter megváltoztatta tervet és szabad folyást engedett az iráni csőcselék rombolásának, mely nemcsak a sah lemondását vonta maga után, hanem az olajszállítás nagymérvű csökkenését is. Carter téves politikája igy a benzinért sorban álló autókhoz vezetett és Szaudarábiát is gondolkodóba ejtette a jövőt illetően megnyitva ezzel az utat a Szovjethez való közeledésnek. Úgy az első mint a második világháború nyersanyagok birtoklásáért folyt. Ha Amerika továbbra is békés úton próbálja megoldani az olajproblémát ez az u.n. magasfeszültségű civilizáció végét fogja jelenteni Amerikában, melynek nyomában elégedetlenség, lázongás és forradalmi tünetek fognak felbukkanni, mely nemcsak Carter jövő évi újraválasztási esélyét semmisiti meg, hanem az egész ország társadalmi békéjét fogja alapjában megrendíteni KÍNA ELISMERI KÜLFÖLDI VÁLLALATOK TULAJDONJOGÁT Peking - A kinai közgazdaság modernizálási programját elősegitően a pekingi kormány lehetővé teszi külföldi vállalkozó knak, hogy üzemeket állíthassanak fel Kina 3 körzetében közel a honkongi határhoz. A külföldi vállalat teljesen az idegen vállalkozó tulajdonában marad. A külföldi vállalkozó adja a gépeket és a szaktudást, mig Kina adja a munkaerőt és területet. A termelt árút Kina kifizeti és exportálja. oior y K> O H-H C O oo P- pi o) OO 25 o • CZ) • f N HP' P» m £ • O 3* O 3 cnp* p> O 3 *4 cn H*> f • (D {D • • cű-J to • Ü CD o • U> H 0

Next

/
Thumbnails
Contents