Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1979. augusztus (21. évfolyam, 29-32. szám)

1979-08-04 / 29. szám

2. oldal AMERIKAI-KANADAI MAGYARÉLET 1979.augusztus 4. BEVONULTAK A SANDINISTÁK Managuaba Amint az előrelátható volt, Nicaraguában a felkelők kezébe került a hatalom. Harangzúgás és géppisztoly sorozatok hangja mellett vonultak meg Managuaba a fővárosba. “Elérkezett a győzelem” kiáltásokkal üdvözölték a Sandinista osztagokat a külvárosi szegény negyedek lakói. Az 5 tagú junta tagjai közül Ramirez 36 éves szociáldemokrata újságírót tartják a legbefolyásosabbnak. A 49 éves Violeta Barrios de Chamoro, egy korábban meggyilkolt újságkiadó özvegye a legöregebb a junta tagok között. A többiek 4o éven aluliak. Kettő marxistának vallja magát, amit alighanem kommunistának kell érteni. A washingtoni külügyminisztérium iparkodik azt a látszatot kelteni, hogy Amerika támogatja az uj rezsimet. Chrostofher helyettes külügyminiszter felhívta a Miamiba menekült Somozát, Nicaragua volt elnökét és közölte vele, hogy csak akkor maradhat az Egyesült Államokban, ha ideiglenesen hivatalba került utódját lemondatja, ami meg is történt. Somoza felhívta Urcuyot és a hadsereg főparancsnokát, közölve velük, hogy hiábavaló az ellenállás. Ennek dacára Somoza alighanem belátta, hogy Amerikában nem telepedhet le és 3 hónapos útra indul, amelynek során bizonyára talál olyan országot, amely hajlandó őt százmillióival együtt befogadni. FMH A MAGYAR NEMZETI BANK képviselői junius 19.-én Budapesten 400 millió dőliÁos hiteljelvételről írtak alá megállapodást a New York-i Manufacturers Hanover Trust Company által vezetett és a legnagyobb amerikai bankok által szervezett bankkonzorciummal. Ebben részt vesz a Bank of America International Ltd. a Bankers Trust International Group, a First Chicago Ltd. a Security Pacific National Bank. A 7Vi éves lejáratú hitelt a Magyar Nemzeti Bank az amerikai pénzpiacon veszi fel és folyósításában 52 amerikában működő bank vesz részt. A hitel export fejlesztési célokat szolgál. Folytatása 1.oldalról lett Califano sorsa. Inkább szeretne megmaradni a lakásépítési és városfejlesztési minisztérium élén. Sokaknak az a véleménye, hogy Carter bűnbakokat keresett személyes népszerűsége hanyatlása miatt. Egyes politikusok szerint Carternek hosszabb vakációra lenne szüsksége, hogy feldúlt lelkiállapotát rendbehozza. KIPRÓBÁLTÁK A CRUISE RAKÉTÁT A légierő egyik nagy B-52-es bombázó gépéről lőtték ki az első kisérleti Cruise missilet, amit sok más fog követni a most megindult sorozatban. A Pentagon közlése szerint a rakétát Utah felett oldották ki. A jelentés nem értékelte ki a kísérletet. A General Dynamics vállalat, amely a rakétát építette, sikeresnek minősítette a repülést, A Cruise rakéta másik változatát a Boeing vállalat mert tény, hogy a Szovjetunió a Cruise rakéta kísérletek leállítását kívánta. A mintegy 7 méter hosszú rakétát igen nehéz radarral felfedezni, annyira alacsonyan száll. Hegyekés épületek akadályait automatikusan kikerüli, mielőtt a célba csapódik. 300 dollárba kerül egy uncia arany A szinarany ára elsőizben ugrott 300 dollár fölé a világ nemesfém tőzsdéin, az amerikai energiaterv jövője körüli bizonytalanság és Carter vezetési képességeibe vetett hit megrendülése miatt. Az egyik londoni pénzügyi szakember a süllyedő hajóról való menekülésnek minősítette a kabinet lemondását. A dollár értéke újból esett. 142 milliárd dollárt szán Carter az energia ellátás megjavítására Carter elnök 142 milliárd dohára becsült energia ellátási terve körül máris megindult a vita. A Kongresszus tagjai közül sokan képviselnek érdekcsoportokat környezetvédelmi szervezetektől a szénbánya tulajdonosokig, akik tőbbé-kevésbé indokoltan ellenzik a terv egyes részleteit. Chiles floridai szenátor a politikusok kisebbségéhez tartozik, amely a nemzet érdekeit előbbrevalónak tartja a regionális érdekeknél. Chiles szerint “nem lehet 50 különböző tervet elfogadtatni” valamennyi államra. Szerinte akkor is országos érdekekre kell elsősorban figyelemmel lenni, ha pl. Csendes DRÁGUL AZ ÉLET A SZOCIALISTA PARADICSOMBAN Budapest — Június 23.-i hatállyal a következő ár- és díjemeléseket léptette életbe a magyarországi kormány: Villanyáram 51%, fűtőolaj 30%, automobilok 20%, kenyér 50%, hús 30% és tej 20%-al fog ezután többe kerülni. Emelték egyidejűleg a fizetéseket és nyugdijakat is, de ezeknek mérete nem ér fel a most bejelntett ár- és díjemelésekhez. A közszükségleti cikkekhez eddig az állam által fizetett hozzájárulást ezzel megszüntették és a jövőben minden további drágulást a dolgozóknak kell viselni. A marxi elmélet az állam által irányított gazdálkodásról igy magának a marxizmus élharcosainak intézkedése folytán került oda - ahová már elejétől fogva tartozott - a lomtárba! FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Floridának a turizmushoz fűződő érdekeit veszélyeztetné a terv. Chiles úgy véli, hogy a gazolin ellátás körüli jelenlegi bizonytalanságnál sokkal jobb lesz a csökkenő mennyiségű de biztos üzemanyag kiutalás. A Fehér Ház végre központi szerepet játszik az Amerika jövője szempontjából oly annyira fontos döntések meghozatalánál. Cater javaslatai, közöttük az új energia források feltárása, a tömegközlekedési hálózat fejlesztése és a rendelkezésre álló szén és olajpala, felhasználása helyes irányba mutatnak. Amerika népe a közvéleménykutatások szerint támogatja az elnök programját, amelyet talán ezúttal a Kongresszus sem torpedoz meg. Független nagyhatalmi politika elkézelhetetlen, ha az országvezetői úgy érzik, hogy ki vagyunk szolgáltatva az olajtermelő országok kénye­kedvének. • # ** •• | jarorok A New York államban levő Buffalo rendőrsége bevezette a kerékpáros járőrö­ket. Megállapították ugyanis, hogy a nagy forgalomban sokszor gyorsabban ér­nek a helyszínre, mint a szirénázó rendőrautó. Éppen ez az egyik nagy előnyük: csendben, váratlanul bukkannak fel. A rendőrkapitánysággal rádiókapcsolatban állnak. 1---------------------------------------------------------------------------------------­4 amerikai-kanadai m v. i Magyar Elet i cAmerfcari* Canadiaq^llungariaii ^ífc AMERICA S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE jáfefc- . TORONTO * MONTREAL _____________________ NEW YORK* CHICAGO* LOS ANGELES*CLEVELAND * DETROIT * FLORIDA ’WIMIMIM))lll»MIHMMMIIM)llllimwWMimillHmHWH»WWW 3886 fiortb PARIS A ve. CHICAGO, Dlinois 60634 Főszerkesztő és kiadó: ÁDÁM H ALMÁGY1 LAJOS 3636 N. Paris Ave. Chicago, 111. 60634 Telefon: 312/ 625-8774 Second Class Postage paid at Chicago,111. Published: every Saturday Előfizetés egy évre: USA-ban $20,00, félévre $12,00 KÜLFÖLDRE (KANADÁBA) egy évre $25,00 (canadai dollár) félévre $13,00 ’Editonai and Publishing Office: 3636 N.Paris Ave., L'hicago. lll. 60634. Phone: 625-8774. Managing Editorand Publishcr: Louis Halmagyi Adain,

Next

/
Thumbnails
Contents