Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1979. augusztus (21. évfolyam, 29-32. szám)

1979-08-04 / 29. szám

1.979.augusztus 4 AMERIKAI-KANADAI MAGYAR ÉLET 3. oldal “TALÁROS AGITÁTOR” Mi mindig örömmel állunk rendelkezésére Minden kérdésben • TAKARÉKOSKODJON TÖBBET • ÉS NÁLUNK TÖBB PÉNZE MARAD ... FMH... “Ausztráliai magyarok között” címmel beszámoló jelent meg a Magyar Nemzet-ben Dr Tóth Károly református püspök legutóbbi ausztráliai útjáról. A püspök, - aki egyben a prágai Keresztyén Békekonferencia elnöke is - május első felében 11 napot töltött Ausztráliában, ahogy a hivatalos kommentár közölte: az Ausztrál Egyesült Egyházak és a Kerestyén békekonferencia ottani tagozatának meghívására. Érdemes néhány mondatot idézni a hazai napilap cikkéből s azután elolvasni az Asztráliai Magyar Élet e témáról szoló riportját. Azt modnja Tóth Károly püspök az őt interjúvoló hazai újságírónak: “Már maga az a tény is igen fontos, hogy ez a látogatás létrejött, mert ide ritkán jutnak el hírek Európából és még ennél is ritkábban kapnak az ausztrálok hiteles, igaz információkat a szocialista országokról. Úgy érzem, látogatásom hozzájárult ahhoz, hogy Ausztráliában is reális kép alakulhasson ki a szocialista országok életéről s az egyházak szerpéről a szocialista országokon belül.” Ezek után a püspök elmondta, hogy Sydneyben fogadta őt az ausztráliai anglikán egyház feje, a prímás érsek, de magyar gyülekezeteket is meglátogatott. Elismeréssel nyilatkozott az Ausztráliai Független Magyar Református Egyh/fról és a Melbourne-i gyülekezetről, melynek lelkésze - dr Antal Ferenc - “virágzó magyar református központot létesített a városban”. Majd igy folytatta:" Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ottani szélsőséges magyar lapok erős, ellenséges hangú sajtó kampányt folytattak érkezésem előtt, de szerencsére teljesen eredménytelenül. Mindenhol nagy szeretettel fogadtak: a sydneyi magyar református egyesület tagjai pl. elhalmoztak a mai magyarországra vonatkoz ó seregnyi kérdéssel.” - Dr Tóth Károly hangulatos elbeszélése természetesen sok tekintetben sántít. Mint az ausztráliai Magyar Élet “Taláros agitátor” cimmü kitűnő írásából megtudjuk, a püspök látogatása távolról sem volt zavarmentes. Ugyanis első megnyilvánulásaiból kiderült, hogy útja elyősorban nem vallási jellegű, hanem politikai propaganda célokat szolgál. (Ez egyébként magának Tóth Károlynak otthoni nyilatkozatából is kiderül, hiszen nem is titkolja: nem egyházi küldetésben utazott, hanem a szocialista országok életéről akart “hiteles, igaz és reális” képet adni hallgatóságának.) Már az előzmények is erre utaltak: ugyanis a Magyar Népköztársaság Sydneyben székelő főkonzulátusa fordult kéréssel az ottani református gyülzkezet vezetőségéhez, hogy fogadják hivatalosan a látogatót. A presbytérium - mint Várkonyi Dénes hel> i tudósítása közli - kis többséggel megszavazta a püspök meghívását, aki május 12.-én hirdetett igét a gyülekezetben. 360 egyháztagból 58 jelent meg, majd az. ezt követő teán 46-an vettek részt. Itt kérdés felelet formájában beszélgetés zajlott le a hívek és a püspök között, aki néha igen furcsa válaszokat adott. A melbournei Független Magyar Református Egyház. - a püspök nyilatkozatával ellentétben - leszavazta dr Tóth Káoly fogadását s igy csupán egy kis magántársasággal volt alkalma összejönni. Május 13.-án az ausztráliai United Church meghívására egy sidneyi moziban tartott angol nyelvű előadást a békemozgalomról és a magyarországi egyházak helyzetéről. Az előadáson - mely % részben üres terem előtt hangzott el - díszvendégként megjelent a helyi magyar főkonzul és alkonzul is feleségestül. A város magyar emigráns társadalma tüntetőleg távol maradt ettől az előadástól, mely - mint a beszédnek a Magyar Életben közölt magyar fordításából arról bárki meggyőződhet, - hemzsegett a propaganda szólamoktól és a magyarországi állapotok (pl. a vallásszabadság) dicséretétől. Ez a gyűlés lett volna egyébként az ausztráliai ut csúcspontja, de inkább kudarccá vált. Az. ausztráliai helyi sajtótól sem kapta meg dr Tóth Káoly azt a fogadtatást, amit szeretett volna: a napilapok közül csak a Sydney Morning Héráid adott hirt a látogatásról. - Hazai nyilatkozatában dr. Tóth Károly ügy beszélt mintha útja nagy sikerrel járt volna mind az ausztrálok, mind a magyarok között. A valóság az, hogy kérdés: megéte-e az államnak dr. Tóth Károly kiküldetése és arányban áll-e az. eredmény a magas útiköltséggel?... ROSSZABODIK A VISZONY AMERIKA ÉS ANGLIA KÖZÖTT Thatcherné hivatalba lépése óta sok jel mutat arra, hogy a második világháború során kovácsolt amerikai-angol szövetségben szakadás vagy legalább elhidegülés várható. Anglia el akarja ismerni az új rodéziai koemányt; a State Departmentben még mindig a McGovern-féle baloldali irányzat dominál, amely ellenzi a kapcsolatok felvételét a fekete többségi uralom alákerült Rodéziával. Thatcherné magánbeszélgetések során bírálta a SALT II egyezmény néhány szakaszát is, annak dacára, hogy nyilvánosan az aláírás mellett foglalt állást. Az angol miniszterelnöknő a közelkeleti kérdésben a palesztinaiak oldalán áll, támogatja a független Palestinia létesítését. Egyes bürokraták Londonban már Attilának hívják az erős akaratú Thatchernét, a világhódító hűn királyhoz hasonlítva. A nőknek a politikai életben való fokozottabb részvételét mutatja, hogy Portugáliában is nőt kért fel az elnök kormányalakításra. (A gyors politikai rétegek változása miatt nyilván a félős férfiak már nem merik vállalni.Szerk.) Ha 49 éves Maria de Lourdes Pintassilgóna sikerül létrehozni egy koalíciós kormányt, ő lesz majd Európa második miniszterelnöknője. Pintassilgó asszony ismert diplomata, aki feminista és katolikus szervezetekben is aktív szerepet játszik. B V lakeview a bank LAKÉ VIEW TRUST AND SAVINGS BANK . MEMBER FDIC 3201 N. ASHLAND AVE., CHICAGO, IL. 60657.312/525-2180 LINCOLN PARK OFFICE: 538 DIVERSEY . CHICAGO, IL. 60614 DRIVE-IN BANK:*3301 N. ASHLAND AVE., CHICAGO, IL. 60657 * OPEN IN 1979

Next

/
Thumbnails
Contents