Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1979. október (21. évfolyam, 38-41. szám)

1979-10-06 / 38. szám

2. oldal AMERIKAI-KANADAI MAGYARÉLET 1979.október 6. II. JÁNOS PÁL PÁPA CSIKÁGÓI TARTÓZKODÁSÁNAK IDŐRENDJE: CSÜTÖRTÖK, OKTÓBER 4: óra d.u. A pápa az O’Hare katonai repülőtérre érkezik, hol városi előkelőségek üdvözlik. Innen automobil kísérettel a Kennedy autópályán a Nagle Avenue kijáraton át északi iányban a Milwaukee Avenuen a Lawrence Avenue-ig, honnan ismét a Kennedy autópályán folytatja útját a Holy Name székesegyházig. Í48 óra d.u. Érkezés a székesegyházba hol fogadja a lelkészi kart, kedves nővéreket és iskolás gyermekeket. Innen Cody bíboros rezidenciájába megy 1555 N. State str. Parkway. 9 óra este: A pápai automobil kíséret elhagyja a bíboros rezidenciáját és a belvárosi Szent Péter templomhoz megy 110 West Madison str. hol ferencrendi és rendi szerzetesekkel találkozik. Innen visszatér a bíboros otthonába. PÉNTEK, OKTÓBER 5: 7 óra d.e.: A pápa a bíboros otthonából egy konferenciára megy a Pilsen-nek nevezett spanyolok által lakott városrészbe. Megérkezik a pilseni Isteni Gondviselés templomba, hol a latin közösség tagjait üdvözli. !48 óra d.e.: 8 óra d.e.: Érkezés az Öt Szent Vértanú templomába 4327 S. Richmond Ave, hol misét celebrál lengyel nyelven. A műsor 1 órával érkezését megelőzően veszi kezdetét. 10 óra d.e.: Megérkezik a 7740 S. Western Ave., alatti Papneveldébe, hol villásreggelin vesz részt 350 püspök társaságában. lÁ2 óra d.u.: A pápa helikopterrel hagyja el a Papneveldét, hogy rövid pihenésre térjen vissza a bíboros otthonába, mielőtt a délutánra tervezett Grant Park-i szabadtéri miséjét megkezdené. 3 óra d.u.: A szabadtéri mise kezdetét veszi és kb. 1/26-6 órAg tart. A pápa ezután visszatér a bíboros rezidenciájába. 8 óra este: A csikágói Szimfonikus Zenekar hangversenye a pápa tiszteletére a Holy Name Székesegyházban. A koncerten csak meghívottak vehetnek részt, de később televízió fogja közvetíteni. A műsor után a pápa ismét visszavonul a bíboroshoz. SZOMBAT OKTÓBER 6: !^8 óra reggel: A pápa a bíboros otthonát helikopterrel hagyja el, hogy O’Hare repülőtéren 8 órakor Washingtoba repüljön, hol újabb / misét celebrál és látogatást tesz a Fehér Házban. 4 amerikai-kanadai , | Magyar Elet í cAmericaii* Canadiari cHungaríari ^ife AMERICAS LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE ‘ ' — ---- TORONTO * MONTREAL ________________ NE W YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND . DETROIT • FLORIDA ..................................................... 3686 Morthl PARIS Ave.. CHICAGO, Illinois 60634 Főszerkesztő és kiadó: ÁDÁM H ALMÁGYI LAJOS 3636 N. Paris Ave. Chicago, 111. 60634 Telefon: 312, 625-8774 SjcüikI Class. Postage paid at Chicago.111. Published: every Saturday Előfizetés egy évre: USA-ban $20,00, félévre $12,00 KÜLFÖLDRE (KANADÁBA) egy évre $25,00 (canadai dollár) félévre $13,00 Editoriai and Publishing Office: 36.16 N.Paris Ave., Chicago.'III. 60634. Phone: 625-8774. Managing Editorand Publisher: Louis Haltnagyi Adain. A PÁPA ÉS AZ IFJÚSÁG A PÁPA NYÁRI ÉLETE II. János Pál pápa uralkodása alatt a római pápák szokásos nyári élete alaposan megváltozott. Augusztus 17.-én a castelgandolfoi kastélyban késő éjjel gyertyafényes ünnepséget és dalestet rendeztek, amelyen a fiatalok százai vettek részt. VI. Pál pápa alatt az ilyen esemény meglepő lett volna. Azoban ez az ünnepség csak egyike volt azoknak, amelyek előfordultak azóta, miótta II. János Pál pápa ebben a nyári kastélyban tartózkodik Rómától délre, jülius 15.-e óta. Augusztus hónapban jóformán minden este vidám énekszó hallatszott ki a nyári palotából. De nem ez az egyetlen változó, amely a nyári életben megtörtént. Hagyományszerüen két hónapig szokott tartani a pápák nyári vakációja, amikor a forró római nyár elől a hűvösebb hegyes vidékre vonul a pápa pihenőre. Ilyenkor csak a szokásos szerdai általános fogadást és a vasárnapi Angelus szokták megtartani s csak ritkán fogadott vendégeket. De II. János Pál pápa más időben is fogad magánlátogatókat. zarándokcsoportokat, ezek résztvehetnek a reggel 7 órakor a palota kápolnájában tartott Folytatás a következő oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents