Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1979. november (21. évfolyam, 42-44. szám)

1979-11-04 / 42. szám

amerikai-kanadai ÁRA: USA 45 CENT Magyar Elet eAmerlcari* Canadiaii cHungaiíari ^ife AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE TORONTO ★ MONTREAL Völ.21.No.42.XXI.évf.42.szám. NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND * DETROIT* FLORIDA November 4 1979 OK>r STisí O H-H C O oo K* JU (0 0‘T z o • w . tr* n MH- 0) C-3 rt • o O B OTH P» 03 n o> v; < f » fl> tű-J U3 O Ü o Gü H A PÁPA A LEGNÉPSZERŰBB EMBER AZ USA-BAN KÍNA EGYESÍTETT NÉMETORSZÁGOT AKAR Reng a föld Kaliforniában ELNÉPTELENEDIK EURÓPA Romániának nincs elég olaja, szene Mit mond Andrew Young utódja Fegyverkezés, vagy jólét A PÁPA A LEGNÉPSZERŰBB EMBER AZ USA-BAN Különösen hangzik, de a véleménykutatás adatai azt bizonyítják, hogy jelenleg a pápa a legnépszerűbb ember az Egyesült Államokban. A megkérdezettek 86 %-a minősítette “jód­nak a pápa tevékenységét; ebből 60 %'telte “nagyon jó”-nak. A pápáról alkotott jó vélemény amerikai utjának a végén 6%-al volt magasabb, mint annak megkezdése előtt. A pápa jelenlegi népszerűségét az Egyesült Államokban csak Eisenhower és Kennedy elnökök népszerűsége múlta felül. Eisenhower elnök tevékenységét, pályafutásának csúcsán, a megkérdezettek 90 %-a minősítette “jó”-nak; ebből 72 % “nagyon jó”-nak. Kennedy elnökre vonatkoztatva 89 % volt a “jó" minősítés; ebből 62 % a “nagyon jó”. A pápa népszerűsége az Egyesült Államok lakosságának minden rétegére, katolikusokra, másvallásuakra, és felekezet nélküliekre, kb. egyformán kiterjed. A közvéleménykutatás adatai szerint a pápa népszerűségét béketörekvéseinek és erkölcsi állásfoglalásának köszönheti. A pápa vonzó egyénisége mellett eltörpültek azok az ellentétek, amelyeket a dogmákkal kapcsolatos beszédei bizonyos körökben kiváltottak. KÍNA EGYESÍTETT NÉMETORSZÁGOT AKAR Bonn - Hua Guofeng kínai miniszterelnök az elmúlt hétfőn tett nyilatkozatában annak adott kifejezést, hogy Kina mindenben támogatja a német nép jogos követelését, hogy országuk egyesítése mielőbb megvalósuljon. “Természetellenes, hogy Németország mesterségesen 2 részre lett osztva” folytatta HUA, amint a tiszteletére adott banketten felszólalt. Hua kijelentésében tovább ment minden eddiginél és nyíltan ellent mondott a Szovjetuniónak, mely makacsul ragaszkodik a németek kettéosztásához. A Kelet-Berlin-i hírügynökség azonnal megtámadta a kínai miniszterelnököt nyilatkozatáért. Hua a továbbiakban megismételte előzőleg franciországi látogatása alkalmával tett megjegyzését, hogy “Az emberiség napjainkban nyugtalan, mert vannak egyesek kik világuralomra törnek”. Hua itt nyíltan a Szovjetunióra célzott, majd igy folytatta: “-Ezt nem azért mondom, hogy fekete képet fessek, csupán a való igazságot akartam lerögzíteni”. Végül annak adott kifejezést, hogy Kina nem sötétenlátó a világbékét illetően, de hangsúlyozta, hogy béke csak azzal biztosítható ha az érdekelt nemzetek összefognak, hogy gátat vessenek területi túlkapásoknak és világuralmi törekvéseknek. Hua melegen üdvözölte az európai közös piac országait és örömmel látja az egyesült ELNÉPTELENEDIK EURÓPA Az elnéptelenedés nemcsak a magyar népnek, de egész Európának sorsdöntő problémája. Franciaországnak krónikus betegsége, de az utóbbi évtizedekben Németország, Svédország, Nagy Británia, Ausztria és a Szovjetunió fehér lakosság létszáma is állandóan és veszélyesen csökken. Ezekben a napokban az olasz statisztika is riasztó adatokkal támasztotta alá az európai elnéptelenedés amúgy is szomorú képét. Italia a múltban mindig a gazdag gyermekáldás mintaképe volt. Ma már nem az. Az 1977-es statisztika azt mutatja, hogy 1000 olaszra évente 13.2 születés esik; egyharmaddal kevesebb, mint 15 évvel ezelőtt. Észak- Olaszországban a kép még szomorúbb: Több a halálozás, mint a születés. A statisztika azt mutatja, hogy az olasz családoknak átlagosan 1.8 gyermeke van, tehát a szülők pótlása sincs biztosítva. A olasz nép jövőjét még bizonytalanabbá teszi a házasságkötések számának erős csökkentése. A nyugati világ szociológusai találgatják, hogy mi az elnéptelenedés oka. A felszínes megállapítás azt mutatja, hogy a lakás hiány és a fogamzágátló óvszerek általános elterjedése a baj forrása. A baj gyökere sokkal mélyebben van. Sok házaspár elkerüli a gyermekáldást, mert nem hajlandó eddigi életszínvonaláról lemondani. Újabban egyre több szociológus úgy véli, hogy a szülök ösztönösen félnek a bizonytalan jövőtől, ami utódjaikra vár. Ennek oka a környezet (levegő, viz) rohamos szennyeződése és az atomháború réme. Akármi legyen is az ok, egyre világossabbá válik hogy Európa az elnéptelenedés veszélyébe rohan. európai mozgalom erősödését, hogy a világpolitikában egyre nagyobb szerepet foglalhasson el. RENG A FÖLD CALIFORNIÁBAN Los Angeles északi szegélyén, Pasadenában és Glendorában az w/óbbi hónapokban, a kutakban emelkedett a radon gáz mennyisége. Nem kis mértékben, de 200-300 százalékkal. Néhány földrengésszakértő ebből arra következtet, hogy kb 3o napon belül a várost mérsékelt erősségű földrengés fogja sújtani. Ez a határidő még nem járt le. A fenti határidőn belül, október 15.-én kora délután az USA és Mexicó határvidékét, 6.4 erősségű földrengés rázta meg, amelynek központját Calexico és Mexicali városok határában állapították meg. Ez a földrengés nem függ össze a Los Angelesre vonatkozó jóslattal. A Calexo-Mexicali földrengés több szempontból tanulságos. 1940-ben 7.1 erősségű földrengés volt a törésvonalnak úgyan ezen a pontján. A földrengési szakértők szerint ez nagyon ritkán fordul elő. Az első földlökést és rengést 24 órÁ belül több száz utórengés követte, amelyek közül 27 elérte a 4-es erősséget és ezekből 7 elérte az 5-ös fokott. Ez is nagyon ritka eset. A Salton Sea vidékén állandóan reng a föld. A lökések erőssége általában a skála 3 fokán alul marad. A környék lakossága megszokta ezt az állandóan “hullámzó” földet. Sokan úgy vélték, hogy ezek a kis rezgések mentesitik a könyéket a nagyobb földrengésektől. Ez az elmélet most megbukott. Végül, de nem utolsó sorban, az is kiderült, hogy a “földrengés-mentes építkezés” egyelőre hiú reménység. Calexicoban 8 évvel ezelőtt készült el a bíróság acélbeton épülete. Az építkezési szakemberek akkor azt mondták, hogy ez az épület ki fogja bírni a 6.5 erősségű földrengéseket. Nem állta ki. annyira megrongálódott, hogy valószínűleg le kell bontani. Folytatás a következő oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents