Amerikai Magyar Népszava, 1976. július-december (86. évfolyam, 27-52. szám)

1976-07-02 / 27. szám

ÁRA 30c , AMERICAN HUNGÁRIÁN PEORLE'S VO, ___________________ • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HUNGÁRIÁN LAK JE • PUBLISHED EVERY FRIDAV NO. 27. SZÁM Cleveland. New York, Perth Amboy Péntek, 1976 julius 2 86. évfolyam 88th Yaar eredményesen léphessenek fel a külföldi terroristákkal szemben. Ezek általában emigráns jugo­szláv csoportokból kerülnek ki. A nyugatnémet kormány máris cselekedett: nemrég infor­málták a jugoszláv kormányt (Folytatás a 4. oldalon) Carter az első, Ford a második... WASHINGTON — Mi sem bizonyítja jobban, hogy a demokrata párt most már ,,abszolút biztosan” Cartert tekinti jelöltjének az eljövendő nemzeti konvención, mint az a tény, hogy a párt nemrég nyilvánosságra hozott 96 oldalas platformja (amelyet a National Convention Platform Committee dolgozott ki) még a legkisebb részletében sem tartalmaz sem­mi olyasmit, amely akár zavaró, akár kellemetlen lenne Carter- nek személy szerint. A párt liberális frakciója mindent megtett, hogy ne legyen túlságosan „radikális”, amellyel a párt egységét veszélyeztetné, miközben a színfalak mögött bizonyára nagy harcokat folytat­tak a párt konzervatív szószólói­val és vezetőivel a külpolitika legkényesebb kérdéseiben. Ilyen kényes kérdések voltak: a védelmi kiadások összeegyezte­tése az ország belső szükségletei­vel és más kiadásokkal, valamint a Szovjetunióval való külkeres­kedelem, illetve az oroszokkal való fegyverkezési verseny és a leszerelésre vonatkozó szerződé­sek. Jackson szenátor egyik kije­lentése („Amerika senki mögött sem lesz második” — katonai téren) különösen nagy vitákat váltott ki. Úgy látszott, hogy (Folytatás a 2. oldalon) CHICAGO — A Harris Köz- Ford mögött a Republikánus véleménykutató Intézet legutób- Párt kettes számú jelöltje, bi felmérése szerint Jimmy Carter különösen a követ­kező kategóriákban volt népszerű: szakszervezeti tagok között: 61, Ford pedig csak 33 százalékot kapott. Feketék között Carter 71, Ford pedig 17 százalékot kapott. A liberáli­sok 67 százaléka választotta Cartert- és csak 27 száza­Carter-re szavazna a legtöbb amerikai, amig Ford csak a lékuk Fordot. Ford viszont je- második, Reagan pedig jóval lentősen megelőzte Reagant. Kongresszus ,, Administration committee”-jának elnöki poszt­járól elfogadta a Kongresszus, fiays szex-botránya miatt köszönt le. MATARO. Spanyolország — Junius 19-én többezren tüntet­tek itt, követelve a politikai foglyok amnesztiáját Spanyolor­szágban. TAMPA —13 fönt kokaint találtak a vámosok, amely feltehetően a nemrég elkobzott 40 millió dollár értékű kábí­tószer-szállítmány része. WASHINGTON - alig telt el 24 óra Francis E. Meloy volt libanoni ' amerikai nagykövet temetése óta. & Ford máris kinevezte az uj. nagykövetet Beirutba.- Talcott Steélye, a külügyminisztérium : főtisztvise­lője az uj nagykövet. OTTAWA Kanadában el­törölték a halálbüntetést; Jelen­leg csupán két Ország van a világón; Svédország és Canada, ahol nincs halálbüntetés. MOSZKVA — Á szovjet kom- bájnok műszaki hibái is nehe­zítik az idei aratást a Szov­jetunióban-. . Üzbegísztártból máris jelentős károkat : jelen­teitek. WASHINGTON -t Spk; nyug­díjasfogja úgy etézrii, hogy kevesebbet kap havonta,-mivel a, Medicare •' ‘ Insuranceára - -. 50. százalékkal emelkedik: LONDON — James Callagharr • Nagy Britannia miniszterelnöke és az Angliába látogató Valery Giscard d Estaing francia elnök közös nyilatkozatot adtak ki. NEW YORK — Szenátornak pályáznak. Balról jobbra: Ramsey Clark, Dániel P. Moynihan, Paul 0’Dwyer,Abraham Hirschfeld és Bella S. Abzug. Harvard egyetemen elfoglalt professzori posztját és a politikát kívánja választani. Ezután jelent meg az a (Kissinger által sugallt) cikk, amelyben Moynihant élesen bírálták. A jugoszláv kormánynak gondot okoznak a terroristák BELGRÁD — Nemrégiben ismét bomba robbant egy jugo­szláv intézmény előtt, ezúttal Jugoszlávia washingtoni nagykö­vetségét választották a terroris­ták az akció célpontjául A jugoszláv rendőri szervek igyekeznek kapcsolatba lépni a külföldi hatóságokkal, hogy Az Amerikai Magyar Református Egyesület XXX. Konvenciója LIGOINER — Az Amerikai Magyar Református Egyesület XXX. Konvenciója hétfőn reggel ünnepi Istentisztelettel kezdő­dött a kies fekvésű Bethlen Otthon templomában. Ft. Béky Zoltán, az Egyesület elnöke tartotta magas szárnyalá- su ünnepi prédikációját. Az Istentiszteletben segéd­keztek: Ábrahám Dezső és Bütösi János püspökök és Nagy nos volt püspök, a Bethlen Otthon igazgatója, továbbá Ft. György Árpád, Ft. dr. Szabó István, Ft. dr. Újlaki Ferenc, Nt. Illés Lajos, Nt. Tóth Tibor, Nt. Csutoros István és Nt. Berzeviczy László. Délután dr. Béky Zoltán megnyitotta a közgyűlést. A Tisztikar és az Igazgatóság jelentésével telt el az első nap. Hétfőn este diszbankettet tartottak. Kedden reggel kinevezték a különböző bizottságokat. Jövő heti számunkban részle­tesen beszámolunk a konvenció lefolyásáról, valamint a Tisztikar és az Igazgatóság választásainak eredményeiről. A Konvención lapjainkat Gombos Zoltán szerkesztő és Uienes László veterán New Jersey-i szerkesztő-munkatárs képviselte. AZ FBI, A CIA ÉS KENNEDY WASHINGTON — A Senate Select Committee on Intelligen- ce Activities legutóbbi jelentése azt állítja, hogy az FBI és a CIA nem töltötte be funkcióját a Kennedy elnök 1963-as meg­gyilkolásával kapcsolatos nyomozásban. Kennedy meg­gyilkolását követően nem volt minden szempontból teljes és kielégítő a két szervezet által folytatott nyomozás. ______ SH IRLEY TEMPLE SHIRLEY TEMPLE BLACK, jelenleg az U.S. nagykövete Ghánában. Rövidesen az ENSZ protokollfőnökévé nevezik ki. Néhány sorban... WASHINGTON — Wayne L. Hays képviselő lemondását a TEL AVIV — Izrael csökken­teni fogja azTgyesült Államok- ból. számlázó fegyverimportját, közölte.. a hadügyminiszter, miután az izraeli kormány le­csökkentette á katonai' kiadásait ■ WASHINGTON — Egy Penta-; gon-jelentés szerint jelenleg 55 billió dollárral- lépték túl á: tervezett .katonai programok költségeit. ’ ■ BERLIN Egv nyugat berlini' bíróság életfogytiglani fegyház; büntetésre Ítélte egy terrorista csoport női' tagját, Ilse Jahdt- ót. ­CARTER ÉS A DEMOKRATÁK PROGRAMJA Moynihan: „Nem önszántamból mondtam le” WASHINGTON — Dániel P. Moynihan kijelentette, hogy ő nem saját elhatározásából mondott le ENSZ nagyköveti posztjáról. Moynihan a New York Times ismert vezető újságírójától, James Restontól értesült arról, hogy maga Kissinger volt a forrása annak a február 27-i újságcikknek, amely azt állítot­ta, hogy mind Ford elnök, mind Kissinger külügyminiszter ma­gánszemélyként elitélték Moyni- hannak az ENSZ-ben való szó­kimondó és sok vihart keltett megnyilvánulásait. Moynihan éppen a februári cikk után három nappal mondta Fordnak, hogy fel akarja adni a

Next

/
Thumbnails
Contents