Amerikai Magyar Népszava, 1982. január-június (83. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-01 / 1. szám

r t r htfr Ára: 50 ccnt AMERIKAI __________MAGTVAR • AN AMERICAN NEWSRAPER IN THE HUNO*. /c> Q, j 24 OLDAL ________________________________________________^UirtWID EVtüY FUJOAV " %£/ ? ^ 1. SZÁM NEW YORK-NEW,JERSEY______ Péntek, 1>ó2 január 1 83. évfolyam 83rd Year A LENGYEL HELYZET Reagan a disszidens lengyel követtel A Pápa nyugalomra int9 a Fehér Hóé szankciókat tervez RÓMA — II. János Pál,'a lengyel származású papa együtt­működésre szólította fel a len­gyel kormányt és a népet, mert a polgárháború a világbékét veszé­lyezteti. A Pápa a bíborosokhoz intézett éwégi üzenetében hang­súlyozta, hogy az állam és a nép közötti együttműködés csak az emberi jogok és a vallásszabad­ság tiszteletben tartásával lehet­séges. II. János Pál aggodalmának adott kifejezést Lech Walesa, a SZOLIDARITÁS szervezet veze­tőjének sorsa miatt. Walesát december 13.-a óta őrizetben tartják, de senki sem tudja, hogy hol és hogy milyen elbánásban részesítik a lengyel kommunis­ták. WARSÓ — A statárium kihirdetése óta a lengyel kor­mány a Vatikán két követének beutazási engedélyt adott, azon­ban a Pápa képviselőinek nem adtak mozgási szabadságot, te­hát ők sem tudták megállapítani a lengyel-szovjet terror igazi méreteit. Ámbár katonai túlerő­vel állnak szemben, a lengyel munkásság hősiesen folytatja ellenállását a kommunista re­zsimmel szemben. Különösen az acél telepeken és a szénbánya­vidékeken mutatkozik az ellenál­lás. WASHINGTON — A Rea­gan kormány szigorú gazdasági szankciók alkalmazását tervezi Lengyelországgal szemben, ha Jaruzelski miniszterelnök folytat­ja kegyetlen, elnyomó politikáját és katonáival próbálja likvidálni a szabadságharcosok vezetőit. Állítólag a bebörtönzött lengyel hazafiak száma meghaladja a százezret. A CiA segít az olasz terroristák elleni hajszában VERONA, Olaszország — E sorok Írásakor, széleskörű hajsza folyik James Dozier vezető amerikai generális elrablói ellen. Az olasz rendőrség Remo Pan- celli és Antonio nevű tertoristá- kat, a rettegett Vörös Brigád tagjait gyanúsítja az elrablással. CIA terrorista-ellenes külö­nítményének több szakértője segit a nyomozásban. Doziert két héttel ezelőtt hurcolták el veronai otthonából ismeretlen helyre. A terroristák, akiknek fejére magas váltságdíjat tűzött ki az olasz kormány, a lapoknak küldött üzeneteikben nem köve­telnek váltságdíjat, azonban népbirósági Ítélettel fenyegetőz­nek. Az olasz kormány minden rendelkezésére álló felderítő kü­lönítményt mozgósított a terro­risták elleni hajszában. Ez a felvétel a Fehér Ház bejáratánál készült. Reagan elnök (középen) bevezeti Romuald Spasowski washingtoni lengyel nagykö­vetet és feleségét a Fehér Házba. Az elnök rendkívül meleg hangú beszédben dicsérte Spasowskit, aki disszidált, mert nem tudta to­vább szolgálni a kommunista rezsimet. Néhány sorban... PÁRIS — Francois Mitte- rand francia elnök valószínűleg elhalasztja a februárra tervezett izraeli útját a Golan Heights bekebelezése miatt. Állítólag arab vezetők kérték Mitterandot arra, hogy egyelőre mondjon le israeli látogatásáról. GENOA, Olaszország — Hosszas tárgyalás és megfontolás után, az olasz bíróság 44 terroristát börtönbüntetésre Ítélt. A 44 terrorista között van a „gépfegyveres nagymama” né­ven ismert 74 éves Caterina Picasso. NEW YORK — Az Egyesült Államok legnagyobb általános érdekű napilapja, a New York Daily News 4000 tagból álló szakszervezete sztrájkra készül, ha a News uj tulajdonos kezébe kerül. WASHINGTON — Irán al­katrészeket szeretne vásárolni az Egyesült Államoktól az amerikai gyártmányú Grumman F-14 ha­direpülőgépek kijavítására. Washington a kérést elutasította. Ellenséges országoknak nem adunk el katonai felszerelést. MIAMI — Juanita Castro, a kubai diktátor, Fidel Castro húga amerikai állampolgárság­ért folyamodott. A 48 éves Juanita 17 évvel ezelőtt telepe­dett le Miamiban. NEW YORK — A Salvátion Army, csakúgy mint az emléke­zetes nagy depresszió alatt, ingyenes konyhákat készül felál­lítani a munkanélküliek részére. 1 Lapunk minden előfizetőjének, hirdetőjének WÓL és pártfogójának áldásteljes ^§P§^ BOLDOG XJJ ÉVET KÍVÁNUNK! ^pIT

Next

/
Thumbnails
Contents