Rotarides Mihály - Székessy Vilmos Szerk.: A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve 37. - Zoologica (Budapest 1944)

Az Annales munkatársainak szives figyelmébe ! Kérjük az Annales munkatársait, hogy dolgozataik végleges Összeállításánál a következőket vegyék figyelembe: A dolgozatok géppel, egyoldalasán, nagy sortávolsággal, margó­val írandók. Pontosan a kívánt szedésnek megfelelően gépelendők. Kerüljük a bonyolult beosztást és a szokásostól eltérő szedésformá­kat. A szakaszokat bekezdéssel gépeljük (nem kikezdéssel). Kerüljük a túlságosan sok bekezdést, de ahol az értelem úgy kívánja, okvetlen kezdjünk új szakaszt. Ne gépeljünk semmit ritkítva vagy nagy (kezdő) betűkkel. Vigyázzunk a pontokra, vesszőkre, zárójelekre, stb., de semmi fölösleges jelet ne írjunk be. Véglegesnek tekintett kéziratunkat célszerű a beadás előtt még egyszer-kétszer figyelmesen átnézni és átgondolni, főleg az össze­állítás szempontjából. Vegyünk másolatot. A szöveg nyomdai kijelölését bonyolultabb esetekben beszéljük meg a szerkesztővel. Jelzéseink egységesen a következők: Szerzők, kutatók neveit (rövidítve is, de mindig a ragok nélkül) Kapitälehennel szedjük és egyenes vonallal húzzuk alá : Nemzetségek és fajok neveit, ha nem fejezetcímben vagy szaka­szok elején fordulnak elő, mindig dült (kurzív) betűvel szedjük. A tagot nem kapcsoljuk kötőjellel a tőszóhoz, mert úgyis csak az utób­bit szedjük eltérő betűtípussal. Aláhúzás hullámvonal: —— Kiemelendő dolgokat ritkítva szedhetünk. Jelzése aláhúzás szag­gatott vonallal: Más különleges betűtípusokat a szakaszokon belül nem haszná­lunk. Az irodalomjegyzék a következő szempontok figyelembevételével állítandó össze: A tételeket folytatólagosan közöljük (nem külön­külön sorokban). Az egyes tételek sorszámozandók és — jellel válasz­tandók el egymástól. Folyóiratban közölt munkák megjelenésének adatait zárójelbe tesszük. logikusan és következetesen, ha egyez­ményes megállapodás van rá, akkor egységesen rövidítsünk. A kötet­Folytatása a boríték HL oldalán!

Next

/
Thumbnails
Contents