Anthropologiai Közlemények, 6. (1962)

1962 / 1-2. füzet

Az Authropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályá­nak hivatalos közlönye, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjánk felügyele­tével és támogatásával, e számtól kezdődőleg önállóan jelenik meg. A szerkesztőbizottság teendőit a Szakosztály intéző bizottsága végzi. Szívesen közlünk bármely, a fizikai anthropologia körébe vágó önálló vizsgálatokon alapuló vagy önálló tanulmányok eredményeit közlő eredeti vagy összefoglaló munkát, refe­rátumot, beszámolót, amennyiben a haladó embertani tudomány előbbrevitelét vagy terjesz­tését szolgálják, s előzetesen vagy a Szakosztály, vagy a Társaság valamelyik vidéki csoport­jának ülésén előadták. Az előadásokat kérjük a szakosztály, illetve a vidéki csoport titkáránál bejelenteni. A kéziratokat és az előadás legalább 20 gépelt sorra terjedő kivonatát kérjük közvetlen az előadás után a szerkesztőhöz eljuttatni. A szerzőknek nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíjat és 80 db különlenyomatot adunk. A szerkesztő bizottság tagjai: Bartucz Lajos, Fehér Miklós, Lipták Pál Nemeskéri János, Thoma Andor, Rajkai Tibor. • A szerkesztő címe: Malán Mihály Budapest, VI., Bajza utca 39.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents