Német Gimnázium, Apatin, 1943

II-foku Tanügyigazgatási Kirendeltség - Újvidék. INTERNÁTUS AZ APATINI ALAPÍTVÁNYI német gimnázium ÉVKÖNYVE az 1943—44. iskolai évről az intézet negyedik iskolai évéről. Közétette: SELGRÁD ANTAL gimn. tanár, megbizotl igazgató. Iskolafenntartó: Magyarországi Német Népcsoport Iskolaalapítványa II. Uníerrichtsexposiiur Neusatz JAHRESBERICHT des DEUTSCHEN GYMNASIUMS DER SCHULSTIFTUNG A P A T I N für das Schuljahr 1943-44 IV. Schuljahr veröffentlicht von Prof. ANTON SELGRAD Schulleiter Angegliedert: NS-Erziehungsheim. Schulerhalter: Schulstiflung der Deutschen Volksgruppe in Ungarn.

Next

/
Thumbnails
Contents