Királyi főgimnázium, Arad, 1879

3% AZ ARADI KIRÁLYI FOGYMNASIUM YAK ÉS AZ EVVEL ÖSSZEKAPCSOLT ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK ÉRTESÍT VÉNYE AZ 1879—80. TANÉVRŐL. KÖZLI SVÁBY PÁL, i IGAZGATÓ. ARAD, 1880. NYOMATOTT GYULAI ISTVÁNNÁL.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents