Királyi főgimnázium, Arad, 1882

ÍP Чо AZ ARADI KIRÁLYI FŐGrYMNASIUMNAK ÉS AZ EVVEL ÖSSZEKAPCSOLT ✓ ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK ÉRTESÍTYÉNYE AZ 1882—83. TANÉVRŐL. KÖZLI К U N C Z ELE K, IGAZGATÓ. ARAD, 1883. NYOMATOTT GYULAI ISTVÁNNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents