Királyi főgimnázium, Arad, 1892

KIRÁLYI FÓGYMNA8HJM ÉRTESÍTŐJE AZ 1892—93 ISKOLAI ÉVRŐL TARTALOM Az Iliász II éneke — KOLLMANN GYULA — Csiky Gergely tanuló korában — KARA В GYŐZŐ — A tanintézet állapotrajza — Tanári testület — Tananyag — Szabad dolgozati feladatok — Érettségi vizsgálat — Szertárak — Petőfi Önképzőkör — Segélyzö egyesület — Alapítványok jutalmazottak ösztöndíjasok — Adatok az intézet történetéhez — Érdem­sorozat és statisztikai táblázatok Tornaügy — Értesítések — Pályázati hirdetések ARAD AZ ARADI NYOMDATÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 1893 KÖZZÉTESZI J4lMPFNER jR)ÉLA igazgató AZ AKADT

Next

/
Thumbnails
Contents