Királyi főgimnázium, Arad, 1893

*%e AZ ARADI KIRÁLYI FÖGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1893—94 ISKOLAI ÉVRŐL TARTALOM Külföldi egyetemek és akadémiák, azok természetrajzi, fökép növénytani intézetei, mú­zeumai és botanikus kertjei — DR. RICHTER ALADÁR — A tanintézet állapotrajza — Tananyag — Szabad dolgozati feladatok — Érettségi vizsgálat — Szertárak — Petöfi-önkép- zökör — Segélyzö egyesület — Alapítványok —Jutalmazottak — Ösztöndíjasok — Adatok az intézet történetéhez — Érdemsorozat és statisztikai táblázatok — Tornaügy — Értesí­tések —. Tankönyvváltozások — Pályázati hirdetések. ARAD AZ ARADI NYOMDATÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA T894 KÖZZÉTESZI j4lMPFNER j3ÉLA igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents