Királyi főgimnázium, Arad, 1894

AZ ARADI KIRÁLYI FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1894—95. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI J-ilMPFNER j3ÉLA igazgató TARTALOM A bruxellesi állami botanikus kert — DU. RICHTER ALADÁR — A tanintézet állapotrajza — Tananyag — Szabad dolgozati feladatok — Érettségi vizsgálat •— Szertárak — Petőfi-önképzőkör — Segélyző egyesület — Gyorsírókor — Ünnepélyek — Alapítványok — Jutalmazottak — Ösz­töndíjasok — Adatok az intézet történetéhez — Nyári torna- és játszótér —Erdemsorozat és sta­tisztikai táblázatok — Értesítések — Tankönyvváltozások — Pályázati hirdetések ARAD GYULAI ÍSTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA 1895

Next

/
Thumbnails
Contents