Királyi főgimnázium, Arad, 1913

AZ ARADI KIRÁLYI FŐ G m N A Z I ü M N AK AZ 1913—14 ISKOLAI ÉÜRŐL SZÓLÓ ERTE S I T Ő 3 E. tv \p­KOZZETESZl Ч&+ í* ftA*-0 BUR1ÁN DÁNOS, TANKER. KIR. C. FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓ ARAD 1914. NYOMATOTT AZ ARAD ÉS VIDÉKE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents