Tanítóképezde, Arad, 1908

AZ ARADI áccAmi TAnrróKéPző-mTézeT ÉRTCSÍTŐJC HZ 1908-9. ISK. ÉVRŐL * fl TflnrtRi khr KőzReműKőDÉsévec szeRKeszTeue: nine miHrtca IGAZGATÓ. * ÄRÄD, AI*ADI nYOMOA RÉSZVÉUVTAHSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 15809—1909.

Next

/
Thumbnails
Contents