Athenaeum, 1837/2. félév

Tartalomjegyzék

MUTATÓ AZ ATIIElíAEUir 1837. II. FÉLEVÉHEZ. LITERATURA. Szelet. A’ mai humoristák. Szabó Dániel.............................119 Hugo Victor mint drámai köll»"). B. Eötvös J. . 545 Mutatványok Tacitus’ fordításából. Szenczy Imre 705 NYELVTUDOMÁNY. A’ nyelvgazdagságról. Tóth Lőrincz ..................... 8Í A ’ nyelvek’ elosztása a’ földön. Eichhoff után Csató.................................................. 241, 257, 294 PHILOSOPHIA, ÉLET- ÉS TÁRSI VISZONYOK, ERKÖLCSTUDOMÁNY. Philosophiai vázolatok. Tarczy L..................481, 513 A ’ mivelődés’ befolyása az emberi boldogságra. D. Soltész Ján........................................................417 Nőnem’ neveltetésének nagy befolyásáról a’ férfiak’ erkölcsi ’s izlési miveltségére. Hetényi 625, 64l, 657, 673, 689, 7l3 Tapasztalás. D. Vállas A. .........................................289 E mberi ész’ nagysága. Sz.................................................33 Ember- ’s világismeret. Zámory.....................46, llo P raxis és theoria a’ társas életben. Széplaky . . 65 Egy lélektani tekintet a’ játékszínekre. Tóth Lőrincz ................................. 593, 609 AE STHETICA. Dramaturgiai töredékek. Vörösmarty. V. Kidol­gozás ..........................................................17, 35, 53 VI. A’ dráma’ belsejéről .........................87, 97 N éphit és népbabonák’ poesise. Tóth L. . . 721, 747 NEVELÉS, OKTATÁS. Népiskola-tanító-intézet. IVarga Ján. III. 401, IV. 801 TÖRTÉNET, ÉLETIRÁS. Az első consul és Cerracbi.............................817, 833 R estauratio alatti pártosok............................. 769, 785 T öredékek "Hunyadi Mátyás’ életéből. Péczely 193, 209, 225 Pécamp’ megvétele. Kazinczy G................................169 E uropa’ erkölcsi történetéhez .....................................240 Eg y jelenet Spanyolország’ polgárháborúiból. Széplaky.................................................................473 E gy látogatás St. Denisben................................. , 763 S zelet. Canning ..........................................7....................... 49 IV. Vilmos és Victoria királynő . . • • .... 191 Dubarry asszony Londonban.....................• . . 682 Bellini ..............................................................................554 F ÖLD- ÉS HELYIRÁS, ORSZÁG- ’S NÉPISMERET, STATISTICA. Ó és új világ. Tóth L......................................273 Képek a’ szent földről....................................145 Dán tájképek................................ 369 P árisi töredékek................................................ 433, 56l L ondoni élet.............................................................. 497 A z olasznők daljátékban...............................529 A ’ korán ...................................................................... 79 S zliács. D. Czilchert R............................. 449, 465, 485 H oskins’ aethiopiai utazása .......... 305 Szigetvár. Sissai.....................................................321 A ’ föld’,, népességének mozgása. Nagy Károly 726, 737, 753 A’ föld’ népességének aránya a’ térhez.......112 T ÖRVÉNYTUDOMÁNY, KÖZGAZDASÁG. A’ kir. vitézszolgák’ nemességéről. Szlemenics Pál . ... .........................................löl, 177 K özgazdaság’ alapelvei. Senior ut. . . . 337, 353, 374 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. A’ világalkotmány’ változásairól. Katona Gyéza 113, 129 Hulló csillagok nov. 12.—14. D. Vállas A. 577, 761 A’ föld' tulajdon melegségéről. Vajda . . . 326, 347 A’földkebel’ hévállapotja............................ 48 A ’ légmérsék’ mostani állapotáról, Arago ut. . . 47 Dónany, új érez.................................... 48 Az ember’ pbysicai életét tárgyazó adatok. D. Vállas A....................................................... 385, 435 Gyógyrendszerek a’ XIX. században. D. Ivano­novics A............................ 431 ’A’ lovaglás orvosi tekintetben. D. Czilchert R. . 776 MŰTAN. A’ nagy csülleng. Katona Dénes......................... ti P hoenix gőzkocsi.................................................... 112 1 T UDOMÁNYOS RÉSZ.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents