Pauer Imre szerk.: Athenaeum 1900. 9. kötet (Budapest, 1900)

ATHENAEUM PHILOSOPHIAI ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr. PAUER IMRE, OSZTÁLYTITKÁB. KILENCZEDIK KÖTET. 1900-IK ÉVFOLYAM. KIADJA A BUDAPEST MAGYAR TUDOMÁNYOS 1900. AKADÉMIA

Next

/
Thumbnails
Contents