Pauer Imre szerk.: Athenaeum 1911. 20. kötet (Budapest, 1911)

ATHENAEUM PHILOSOPHIAI ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr. PAU ER IMRE OSZTÍLYT1TKÁR. HUSZADIK KÖTET. 1911-IK ÉVFOLYAM. KIADJA A BUDAPEST MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents