Prohászka Lajos szerk.: Athenaeum 1933. Új folyam 19. kötet (Budapest, 1933)

I SÎL XIX. KÖTE T 1933. 1—3. FÜZET iîll jp 3 ^ ATHENÄUM ÜJ FOLYAM KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG PAULER ÁKOS ÉS KORNIS GYULA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI PROHÁSZKA LAJOS BUDAPEST, 1933. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST VIII, MÚZEUM,KÖRÚT 6.

Next

/
Thumbnails
Contents