Prohászka Lajos szerk.: Athenaeum 1939. Új folyam 25. kötet (Budapest, 1939)

Ilf! iti XXV. KÖTE T 1939. 1-2. FÜZET ,, ;7ip fr " ?v> it* V ' | ^^^t.'^tii^SK' '' ­^ 1117 HOV ? ATHENÄUM ÜJ FOLYAM KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG KORNIS GYULA ÉS BÁRÓ BRANDENSTEIN BÉLA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI PROHÁSZKA LAJOS BUDAPEST, 1939. KIRÁLYI xMAGYAR EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST VIII, MÜZEUM*KÖRÚT 6

Next

/
Thumbnails
Contents