Auróra, 1920 (1. évfolyam, 13-19. szám)

1920-04-01 / 13. szám

Magyarul megjelent könyvek. Kultúra és tudomány. — A Franklin-Táriulat kiadása. Széchenyi eszmevilága. I. Gaal Jenő, Beöthy Zsolt, Prohúszka Ottokár, Kenessey, Béla, gróf Vay Bábomé, gróf Andrücsy Gyula tanulmányai. A szikratávíró. A, Staby.felolvasásai után átdolgozta Kreuzer Géza. K 12’—. A természettudomány fejlődésének története. Két kötet. Irta Wilhelm Bölsche. K 38 60. Kant-Breviarium. Kant világnézete és életfelfogása. Kant irataiból össze­állította dr. Gross Félix. K 12 —. Kodiu beszélgetései a inű\eszeiről. Összegyűjtötte Paul Gsell. K 14'—. A tömegek lélektana. Irta Le Bon. Henri Bergson filozófiája. Irta Be né Gillouin. K 18'—. Szénben>i eszmevilága. II. Kötet. Apáithy István, Imre Sándor, Pauler Ákos, Zsilinszky Mihály, Márki Sándor és Gaal Jenő tanulmányai. K 10'—. A világegyetem elete. Irta Svante Arrhenius. Az ember helye a természetben. Irta Lenhossék Mihály dr. Az élet értelme és értéké. Irta Rudolf v. Eucken. Az emberiség jövője. Irta Heinrich Lehotzky. K I8 60. A vagyon tudománya. Irta J. A. Hobson. A szociológia vazlata. Irta G: Palante. K 16'—. A francia irodalom főirányai. Irta G. L. Strachey. A gondoiatszabadság története. Jrta J. B. Bury. Bevezetes a filozófiába Irta dr. Jerusalem Vámos. Anglia története. Irta A. F. Pollard. Az aeslhelika al<pelemei. Irta Benedetto Croce. A szociológia módszere. Irta Durkheim. A római kultúra legjelentősebb vonásai. Összeállította Geréb J. K 15'—. Phiilosoptiiai szótár. Szerkesztette Enyvvári Jenő. K 15-—. Világ polilika. A világpolitika legújabb fejezete (1871—1814). Irta Balanyi György. K 18'—. A konlarsag művészete. Irta Faguet Emil. K 20'—. Az európai zene története 17öÓ-ig. Közli Molnár Antal. K 26'—. Schopenhauer Kantról. Kant filozófiájának bírálata, irta Schopenhauer Arthur. K 34'—. Mesterművek. — Révai-kiadás. Wilde Oszkár: A szépség filozófiája. Fordította és bevezetéssel ellátta Hevesi Sándor. K 14 40. Bölsche A természet ti l kai bői. Tanulmányok, megfigyelések. Fordította dr. Mikes Lajos. K 13'20. Woodrow Wilson: Az új szabadság. Felhívás a népek nemes energiáinak felszabaditasára. Foruitotia és bevezetéssel ellátta dr. Rózsa Dezső.K 10-80. Chesterton : Hagyományok és hazugságok. Fordította és bevezető tanul­mányt irt hozzá Hevesi Sándor. K 2160. Webb Sidney és Beatrice: A szegénység problémája. Fordította Kosa Miklós. K 10-80. Romain Rolland: Michelangelo élete. Fordította Eber László. K 21'6ü. Carnegie: {Napjaink problémái. Fordította Burlos Zoltán. K 16’—. Sir John Lubbock-Lord Avebury: Az élet örömei. Fordította és beveze­téssel ellátta ar. Sidó Zoltán. K 26’—. Politika és társadalom. — Révai-kiadás. J 11. Keynes: A béke gazdasági következményei. K 33'—. Braun 1Í.: Régi és uj milliomosok Amerikában.

Next

/
Thumbnails
Contents