Az Érdekes Ujsag, 1915. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1915-01-03 / 1. szám

1. szám. ^^»txzsi^sÄc) érezzük és rettegünk a mi hőseink életéért. Ok azonban, akik a tábori életet élik, berendezkednek arra a vál­tozott életre, a katonasorsot elfogadják és megjavítják, könnyen, felleghajtó köpenyegként viselik. A tábori életnek régi romantikája van Kurucnóták sírnak és tréfálnak róla, a mai tábori életről i>edig híreket, ké- jM-ket hoz a tábori posta A ma hadsere­gei a régieknél sok­kal mozgékonyabbak Napóleon gyorsan és váratlanul cselekvő hadvezér volt és a moglepetésszerü, mate­matikai pontossággal ke­resztül vitt támadásokban állott stratégiai geniejo ! >e most ő is zavarba jönne, ha Hindenburg IJ-vona­ton szállítaná ellene megkerülő, frontot Menázsi áttörő hadműveletekre a katonáit. A moz­gékony hadsereg a mai háborít eldöntője, nemcsak a tömegerő, de a fürgeség, a mindig helyén teremés, a fáradtságot izmokkal és idegekkel való legyőzés. Ez a mozgékony hadsereg pedig nem éli azt a hosszúra nyúló. sokszor unalmas tábori életet, mint a hajdani had­seregek, amelyek hosszan táboroztak. A mai hadviselés gyors a szállítási eszközökben, de gyors az emberi gépezet jár tatásában is. A lustaság és lassan mozgás barbárság és a népvándorlás hordái minden gyorsaságuk mellett is lassúbbak lehettek, mint a mai kissé degenerálódott emberek, még ha a gy or- saságból leszámítjuk a repülőgépeket, a gyorsvonatokat és a hadi automobilokat is. A tábori élet sem az a szinte szórako­zásokra berendezett ros­tokolás, mint volt régen, mai katona alig marad egy ha marad, akkor a föld alá és akkor már nem tábo­rozik többé, hanem a lövészárkokban él, harcol és minden pillanatban szembe néz a váratlanul jövő golyóval. Azért van tábori élet, hiszen egyes seregek több napi, heti veszteglésre vannak kár­hoztatva s akármennyire is siet a mai katona, neki is csak pihennie kell, utánna halad a trén, gördül a helyen, ássa be magát után. Zsoldfizelés. (Egv vezérkari tiset felvétele.)

Next

/
Thumbnails
Contents