Az Ojság, 1922 (3. évfolyam, 1-21. szám)

1922-01-07 / 1. szám

итгшго Simíláz, 1922. Í/I л Ал* n't " & *J ill. Arí. 1. szám Ш 'м*»яу^гпяк < hori*tia of2№n»i( su кото»m jlli.HilllMHlk 0 jug. КОТОИЯ cacli$zlovftIcnak 3 i/okol züldóhnak 5 a£hel Szerkeszti: Dr. FILOSIMITA SIAM) Kiadja: .4 Sími J i sir fl* i Egylet­AXTISIMIIA Lii* Szerkesztésig és kiadóhivatal : Budapest, VI, Fo.rtrottenbiller-ii. S. Salját similandr Salját láncballéprs In die dritte árfolyam isf die Az 0iság gebetelépett. Von Uesen alkalom hat uns üdvözletét ge~ liildött der Rabbi Budaväry und der Rabbi Sokorópátkaer Schneider István. Oer Rabbi Hegedűs Lóránt hat auch ? sürgöny geschickt. Aber egyik se hat ins egy kis pénz geküldött für die sok eklám, was wir nekik gecsinálta. Na, te nem baj. Nem Fehler. Wir gehen ízért weiter auf die megkezdett utón ind lassen schön grüssen den Herrn Nándor Pál und den Herrn Tomcsányi °ál und alle Pál mit oder ohne Vilmos, übrigens kívánjuk, dass der Sándor 5ál soll kriegen az uj évben auch ein Ulmos und der Vázsonyi Vilmos soll ■riegen ein Pál und so sollen sie sein nit dem Tomcsányi egal. Und lassen <uch schön grüssen die előfizetőket <nd kívánjuk nekik, hogy szaporodja­tok, mint csillag az égen, vagy mint őrszem a pesti. utczákon, vagy mint tdische Kinder Óbudán. Ómén. VWVVVWVVVV^<AAA**/VVVV4*AAAA/S Kezet kell fogni a zsidókkal négis, mondják az uj harsonások, nerí hát, mivelhogy főleg pedig ppen azért ugyanis csakis a /si­lók kezében van a tőke. Szomorú, lehangoló, kéíségbe- jtő, de úgy van. A zsidók a mar­iikban tartják a tőkét és um die Veit, a Világért, sőt a Népsza- áért sem adják ki a kezükből. Ha nem is örömmel, de hát ilyen örülmények közt mégis kezet kell elük fogni. Ez a legpraktiku- b abb. A lábukat hiába fogjuk meg, ott lines tőkéjük. Ha nyakon fogjuk >ket, azzal sem érünk célt. Me- yik zsidó bolond a nyakán hor- lani a tőkét, pláne a nagytőkét? Aellenfogni, vállonfogni sem érde­mes őket. Csak úgy érdemes csinálni a dol­got, ha az ember mindjárt tőkén oghatja éket. Miután pedig a tő­— Vájjon vattáé annyi tőke a világon, amennyiért Budaváry kezet fogna egy zsidó nagytőkéssel? . . . két a kezükben tartják, nincs más hátra, kezet kell fogni velük. Ta­lán ragad valami. Aliquid semper haeret, amint héberül mondják. E sorok írójának ezek alapján nincs is más vágya, minthogy kezet foghasson, mondjuk egy Roth- schilddal. Akármilyen kellemetlen is egy ilyen zsidóval a kézfogás* a?W hisszük, belehalni mégse -----------------------------------------­B ethlen István miniszter Ezért még felelni fog — Salját biinbakkunktól Politikai körökben megállapították, hogy Bethlen István jóvátehetetlen bűnt követett el azzal, hogy a két leg­használhatóbb minisztert kihagyta a kabinetből: E két miniszter: Hegedűs Lóránt és nagyatádi Szabó István. Miért volt e kettő a legnagyobb, leghasznavehetőbb? Azért, mert meg- állapitást nyert, hogy Hegedűs nagy volt a tervezgetésben, Nagyatádi pedig nagy volt a kivitelben. E két politikus elengedéséért gróf Bethlen Istvánnak még felelni kell. U) mentalitás a bánom fiúd carban avagy egy kis szívélyességi viszony I i .——■..—i ...i i I' ' ­FEBRUAR 27-Е N LATHATO LES Zf ^ 10.000 KORONA BELÉPTIDÍJ MELLEIÉT ' ■ A LÁTHATATLAN LEGYETEK MINDANNYIAN IÍÉ$Ín' JjM HUSZÁR KÁROLY SZERETESS ЩГ YÉW,'

Next

/
Thumbnails
Contents