Az Ojság, 1928 (9. évfolyam, 1-53. szám)

1928-01-01 / 1. szám

улдуи л (ШТИЛШгек икшкаатЛа Budipest. Шдщ/МФ 'tfrmmét, ütöm На annyit tennénk érte. ämeny­nyit beszéltek ró/á, már Hid- niillik a Szerétéiről, akkor igazán uj volna ez az uj esztendő. j Ha azonban minden a régiben marad, és a szó szertefoszlik a levegőben és a tett marad, mi volt az elmúlt éviién, nem uj esz­tendő lesz az. csak a ré­ginek szomorú folytatása. [ Reméljük a legjobbat. O'JüVtJ' Budapest, 2928. M. IX T язе dm. Ära -40 fillér Wienben 50 Q Amerikában 10 e Kőim az uj esztendő hajnalán lázasan pakkul. A felesébe meg­kérdi : — Adolf, nHt csinálsz? — Mit lehet tudni egy ilyen szökőévben — mondja Kohn. Te Samu, hogy mehettél mindjárt újév napján . egy nagy angazsmanbe ? Na hallod, egy szököév­— ШоШод uj évei kívánunk, kegyelmes uram és reméljük, Ъ*>ду ebben áss, évben nem fagssz bennünket 1928-ra venni. Miért párentálja el a liberális sajtó az Ébredő Magyagik Egyesületét, mikor az még nem szűnt meg egészen? A Bölcs Rabi véleménye: • Kohnnak haldoklik a felesége. Beállit hozzá Grün és mély részvétét fejezi ki. — Was wtllst du — mondja Kohn — hiszen még nem halt meg. <min vállat von : — Das ist schon ihre Sache. Nekem mindenesetre nincs időm annyiszor idemászni. Ax év első jó vicce — A rendőrség ezentúl Kohn és a felesége a Váci-utcában sétálnak. sokkal előkelőbb lesz. Egyik ékszerkirakat előtt igy szól az asszony:- Miért? —■ Adolf, menj be és vedd meg nekem ezt a gyűrűt. — Eddig a főkapitány Kohn bemegy a boltba és a gyűrűre mutatva azt bezzeg csak gyalogos volt, kérdi a kereskedőtől: de most Bezzegh Huszágh — Sagen Sie, bitte, unter wieviel ist das nicht zu haben? lesz. TÁVIRAT Eckhardt Budapest Boldog uj ÉME-t kívánok Buctay Dezső Újévi szám mélacságokkal NAGY IMRE VICcá^EÍTle-*“^^' УЖЖ~--------Г

Next

/
Thumbnails
Contents