A MTA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI 4. KÖTET (1960)

4. kötet / 1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI Dr. DUDICH ENDRE, Dr. FALUDI BÉLA, Dr. MÉSZÁROS BÉLA, Dr. SZABOLCSI LÁSZLÓNÉ Di. SOÓ REZSŐ, Dr. ZÓLYOMI BÁLINT 8ZEHKESZTI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TECHNIKAI SZERKESZTŐ DEZSŐ GYULA ív. KÖTET 1—2. SZÁ И SZERKESZTŐSÉG : MTA BIOLÓGIAI CSOPORTJA BUDAPEST. V..NÁDOB u. 7. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának Közleményei változó ter­jedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. Az MTA Biológiai Csoportjának Közleményei részére kéziratok a következő címre küldendők: Budapest, V., Nádor u. 7., Dezső Gyula technikai szerkesztő. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet meg megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbítá­sáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest, V., Alkotmány u. 21. Bankszámla: 05-915-111-46 sz.). külföldre a „KULTÉBA" Könyv- és Hírlap- Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181 sz.), vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportja, valamint az V. Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Biologica, 2. Acta Mcdica, 3. Acta Microbiologica, 4. Acta Morphologica, 5. Acia Physiologica, 6. Acta Botanica, 1. Acta Zoologica. E lapok hivatottak a magyar biológiai és orvosi tudományok eredményeinek legjavával a külföldet megismertetni. A cikkek német, angol, francia vagy orosz nyelven jelennek meg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig további két nyelven. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven a következő címre kell beküldeni: Acta Biologien szerkesztősége, Budapest, IX. Tűzoltó u. 58. (Techn. szerk. Dr. Müller Miklós). Acta Medica szerkesztősége, Budapest, VIII. Korányi Sándor u. 2. (Dr. Stark Ervin). Acta Microbiologica szerkesztősége, Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest, IX., Gyáli út 4. (Techn. szerk. Dr. Dömök István) Acta Morphologica szerkesztősége, Dr. Törő Imre, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest, IX., Tűzoltó u. 58. Acta Physiologica szerkesztősége, Dr. Straub F. Brúnó, Orvos-vegytani Intézet, Budapest, VIII., Puskin u. 9. Acta Botanica szerkesztősége, Természettudományi Múzeum, Növénytár, Vajda­hunyadvára (Terhn szerk. Allodiatoris Irma) Acta Zoologica szerkesztősége, Dr. Dudich Endre, Állatrendszertani Intézet, Buda­pest, VIII., Puskin u. 3.

Next

/
Thumbnails
Contents