A MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 9. KÖTET (1966)

1966 / 1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZEEUKESZTO BIZOTTSÁG TAGJAI Dr. D U Dl С H ENDRE, Dr. GYÖRFFY BARNA, Dr. SOÓ REZSŐ, Dr. SZENTÁGOTHAI JÁNOS, Dr. TÖRŐ IMRE, Dr. ZÓLYOMI BÁLINT SZERKESZTI STRAUB F. BRÚNÓ TECHNIKAI SZERKESZTŐ DÉZSI LÁSZLÓ SZERKESZTŐSÉG: MTA BIOLÓGIAI OSZTÁLYA BUDAPEST v., NÁDOR u. 7. KIADÓHIVATAL: B UDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának Közleményei változó ter­jedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. Az MTA Biológiai Osztályának Közleményei részére kéziratok a következő címre küldendők: Budapest V., Nádor u. 7., Dézsi László technikai szerkesztő. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet meg megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbítá­sáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány u. 21. Bankszámla: 05-915-111-46 sz.) külföldre a „KULTŰRA" Könyv- és Hírlap-Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztálya, valamint az V. Orvosi Tudo­mányok Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Ada Biologica, 6. Ada Paediatrica, 2. Acta Chirurgica, 7. Acta Physiologica, 3. Acta Medica, 8. Acta Botanica, 4. Acta Microbiologica, 9. Acta Zoologica 5. Acta Morphologica, E lapok hivatottak a magyar biológiai és orvosi tudományok eredményeinek legjavával a külföldet megismertetni. A cikkek német, angol, francia vagy orosz nyelven jelennek meg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig további két nyelven. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven a következő címre kell beküldeni: Acta Biologica szerkesztősége, Budapest IX., Tűzoltó u. 58. (Techn. szerk. Dr. Müller Miklós) Acta Chirurgica szerkesztősége, Dr. Rényi-Vámos Ferenc szerkesztő, Budapest VIII., Üllői út 87/b. Acta Medica szerkesztősége, Budapest VIII., Korányi Sándor u. 2. (Dr. Stark Ervin) Acta Microbiologica szerkesztősége, Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest IX., Gyáli út 4. (Techn. szerk. Dr. Dömök István) Acta Morphologica szerkesztősége, Dr. Törő Imre, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest IX., Tűzoltó u. 58. Acta Paediatrica szerkesztősége, Dr. Véghelyi Péter szerkesztő, Budapest VIII., Bókay János u. 53. Acta Physiologica szerkesztősége, Dr. Straub F. Brúnó, Orvos-vegytani Intézet, Budapest VIII., Puskin u. 9. Acta Botanica szerkesztősége, Természettudományi Múzeum, Növénytár, Vajda­hunyadvára. (Techn. szerk. Allodiatoris Irma) Acta Zoologica szerkesztősége, Dr. Dudich Endre, Állatrendszertani Intézet, Budapest VIII., Puskin u. 3.

Next

/
Thumbnails
Contents