A MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 13. KÖTET (1970)

1970 / 1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI Л SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI BALOGH JÄNOS, STRAUB F. BRTTNÓ, SZABOLCSI LÁSZLÓNÉ, TIGYI JÓZSEF, TÖRÖ IMRE, ZÓLYOMI BÄLINT, FALUDI BÉLA, SALÁNKI JÁNOS SZERKESZTI SZENTAGOTHAI JANOS TECHNIKAI SZEHKESZTŐ DÉZSI LÁSZLÓ SZEBKESZT6S£C: MTA BIOLÓGIAI OSZTÁLYA B UDAPEST V., MÜNNICH FERENC U, 7. KIADÓHIVATAL: B UDAPEST V ., ALKOTMÁNY И. 21. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának Közleményei változó ter­jedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként egy kötet jelenik meg. Az MTA Biológiai Osztályának Közleményei részére kéziratok a következő címre küldendők: Budapest V., Münnich Ferenc u. 7., Dézsi László technikai szerkesztő. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szer­zőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként 60 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jelzőszám 215-11488, külföldre a „KULTÚRA" Könyv- és Hírlap-Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizomá­nyosainál. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya és Orvosi Tudo­mányok Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: Acta Biochimica et Biophysica Acta Microbiologica Acta Biologica Acta Morphologica Acta Botanica Acta Paediatrica Acta Chirurgica Acta Physiologica Acta Medica Acta Zoologica E lapok hivatottak a magyar biológiai és orvosi tudományok eredményeinek legja­vával a külföldet megismertetni. A cikkek angol, német, francia vagy orosz nyelven jelennek meg, a szerző kíván­sága szerint, összefoglaló pedig további egy, ill. két nyelven. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven az alábbi címekre kell beküldeni: Acta Biochimica et Biophysica szerkesztősége, Budapest XI., Karolina út 29. (Dr. Boross László). Acta Biologica szerkesztősége, Budapest IX., Tűzoltó u. 58. Szövet- és Fejlődéstani Intézet (Dr. Bernád Irén). Acta Botanica szerkesztősége, Budapest XIV., Vajdahunyadvár, Növénytár (Dr. Al­lodiatoris Irma). Acta Chirurgica szerkesztősége, Budapest VIII., Üllői út 78/b. Urológiai Klinika (Dr. Rényi-Vámos Ferenc). Acta Medica szerkesztősége, Budapest VIII., Szigony u. 43. KOKI (Dr. Stark Ervin). Acta Microbiologica szerkesztősége, Budapest IX., Gyáli út 4. OKI (Dr. Dömök István). Acta Morphologica szerkesztősége, Budapest IX., Tűzoltó u. 58. Szövet- és Fejlődés­tani Intézet (Dr. Bernád Irén). Acta Paediatrica szerkesztősége, Budapest VIII., Bókay János u. 53. I. sz. Gyermek­klinika (Dr. Véghelyi Péter). Acta Physiologica szerkesztősége, Pécs, Rákóczi út 80. (Dr. Korányi Lajos). Acta Zoologica szerkesztősége, Budapest VIII., Baross u. 13. Természettudományi Múzeum (Dr. Soós Árpád).

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents