A MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 25. KÖTET (1982)

1982 / 1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI ALFÖLDI LAJOS, BALOGH JÁNOS, FAKKAS GÁBOR, JERMY TIBOR SZERKESZTŐ TIGYI JÓZSEF TECHNIKAI SZERKESZTŐ DÉZSI LÁSZLÓ SZERKESZTŐSÉG: MTA BIOLÓGIAI OSZTÁLYA BUDAPEST 1051 MÜNNICH FERENC U. 7. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 136 3 ALKOTMÁNY U. 2 1. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának Közleményei változó ter­jedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Evenként egy kötet jele­nik meg. Az MTA Biológiai Osztályának Közleményei részére kéziratok a következő címre küldendők: 1051 Budapest Münnich F. u. 7. Dézsi László technikai szerkesztő. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szer­zőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként 100,— forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest 1363 Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11488), külföldre a „KULTÚRA" Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest 1389 Fő utca 32. Pénzfor­galmi jelzőszám: 218-10909) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya és Orvosi Tudo­mányok Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: Acta Biochimica et Biophysica Acta Microbiologica Acta Biologica Acta Morphologica Acta Botanica Acta Paediatrica Acta Chirurgica Acta Physiologica Acta Medica Acta Zoologica E lapok hivatottak a magyar biológiai és orvosi tudományok eredményeinek legja­vával a külföldet megismertetni. A cikkek angol, német, francia vagy orosz nyelven jelennek meg, a szerző kíván­sága szerint, az összefoglalók pedig további egy, ill. két nyelven. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven az alábbi címekre kell beküldeni: Acta Biochimica et Biophysica szerkesztősége, 1113 Budapest, Karolina út 29. (Dr. Sajgó Mihály) és 7624 Pécs. Szigeti út 1 2. (Dr. Niedetzky Antal). Acta Biologica szerkesztősége, 8237 Tihany, MTA Biológiai Kutatóintézete (Dr. Salánki János). Acta Botanica szerkesztősége, 2163 Yácrátót. MTA Botanikai Kutató Intézet (Dr. Borhidi Attila). Acta Chirurgica szerkesztősége, 1082 Budapest, Üllői út 78/b. Urológiai Klinika (Dr. Rényi-Vámos Ferenc). Acta Medica szerkesztősége, 1083 Budapest, Szigony u. 43. KOKI (Dr. Stark Ervin). Acta Microbiologica szerkesztősége, 1097 Budapest, Gyáli út 4. OKI (Dr. Lányi Béla). Acta Morphologica szerkesztősége, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. Szövet- és Fejlődés­tani Intézet (Dr. Somogyi Endre). Acta Paediatrica szerkesztősége, 1083 Budapest, Bókay János u. 53. I. sz. Gyermek­klinika (Dr. Véghelyi Péter) Acta Physiologica szerkesztősége, 7622 Pécs, Rákóczi út 80. (Dr. Hartmann Géza). Acta Zoologica szerkesztősége, 1088 Budapest, Baross u. 13. Természettudományi Múzeum (Dr. Soós Árpád).

Next

/
Thumbnails
Contents