Descartes, René: 1. Értekezés az értelem helyes használatának ... módszeréről. 2. Elmélkedések a metafizikáról. 3. A filozófia elvei - 2., javított és bővített kiadás (Budapest, 1906)

DESCARTES. i. ÉRTEKEZÉS AZ ÉRTELEM HELYES HASZNÁLATÁNAK S A TUDO­MÁNYOS IGAZSÁGOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERÉRŐL. II. ELMÉLKEDÉSEK A METAFIZIKÁRÓL. in. A FILOZÓFIA ELVEI. I. RÉSZ. FORDÍTOTTA S MAGYARÁZATOKKAL ELLÁTTA ALEXANDER BERNÁT. MÁSODIK javított és bővített kiadás. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSUL AT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents