Schwegler, Albert: A bölcselet története (Budapest, 1904)

FILOZÓFIAI ШОК TARA. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTIK ALEXANDER BERNÁT ÉS BÁNÓOZI JÓZSEF. TIZENKILENCZEDIK KÖTET. A BÖLCSELET TÖRTÉNETE. IRTA SCHWEGLER ALBERT. BUDAPEST. FRANKLIN -TÁRSULAT MAGYAR TROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents